Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Full Growth: rehabilitering + mellanform arbete/rehabilitering i stödjande miljö

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareOmråde Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi
KontaktpersonPatrik Grahn
E-postPatrik.Grahn@ltj.slu.se
Telefonnummer040-415425
Beviljat ESF-stöd270 000 kr
Total projektbudget545 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Full Growth syftar till att rehabilitera personer som drabbats av långtidssjukskrivning p g a psykisk ohälsa, såsom exempelvis utmattningssyndrom eller PTSD. Målet är att de ska komma från sin långtidssjukskrivning, över rehabilitering, till en ny typ av mellanform, en arbetsplats med stödjande funktioner av mindre personalintensiv rehabilitering och slutligen kan lämna sjukskrivning och återgå till arbete. I projektet ingår en hög andel långtidssjukskrivna kvinnor samt flyktingar med PTSD. Full Growth använder sig av nyutvecklade metoder utvecklade inom Alnarp, såsom trädgårdsterapi och nature-assisted therapy förenad med traditionell arbetsterapi, sjukgymnastik och psykoterapi. Samverkan avses ske med Försäkringskassa, Region Skåne, kommuner, LRF, Skogsstyrelsen, Försäkringsbolag, Företagshälsovård och Länsarbetsnämnd.

Bakgrund

Från 1990-talets början har andelen svenskar som befinner sig utanför arbetsmarknaden p g a sjukdom vuxit kraftigt. Särskilt besvärlig är långtidssjukskrivningen samt andelen med sjuk- och aktivitetsersättning. En betydande del av dessa grupper lider av psykisk ohälsa, och denna andel växer dessutom från år till år. Problemen är omfattande då denna grupp har mycket långa sjukskrivningstider eller har mycket svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter att ha beviljats sjuk- och aktivitetsersättning. Det är svårt att finna rehabilitering för dessa personer, som ofta har diagnoser såsom utmattningssyndrom eller PTSD. De som drabbas av utmattningssyndrom är ofta kvinnor, ca 70-80 %, i varierande åldrar från ca 20 år till ca 60 år, genomsnittet ligger på dryga 40 år. De som drabbas av PTSD är ofta flyktingar. På SLU Alnarp har vi sedan 2003 arbetat i ett långsiktigt FoU-projekt där vi med mycket goda resultat har rehabiliterat långtidssjukskrivna personer samt de med sjuk- och aktivitetstersättning vilka drabbats av psykisk ohälsa. I genomsnitt har deltagarna varit sjukskrivna i 4,5 år. Omkring 85 % av deltagarna har i slutet av rehabiliteringen en funktionsförmåga som möjliggör att de kan lämna sjukskrivningen och kan påbörja arbete eller arbetsträning. Den metod vi utarbetat har sin grund i att rehabiliteringen baseras på natur- och trädgårdsbaserade aktiviteter, som aktiverar sinnessystem, kropp och mental förmåga mer djupgående än de rehabiliteringsmetoder som vanligen används. Problemen har varit att vi tvingats genomföra rehabiliteringen under maximalt 12 veckor, och därefter har deltagarna ofta ingenstans att ta vägen. Våra uppföljningar visar att den tid deltagarna befinner sig hos oss oftast är för kort för att de ska kunna gå direkt till den vanliga arbetsmarknaden - de är ännu inte redo att kunna arbeta med normala, ofta stressande arbetsuppgifter. Ett mellanled saknas, som dels skulle kunna fullfölja rehabiliteringen och därmed kunna ge deltagarna en högre grad av arbetsförmåga, dels kan ge dem inträde till arbetsmarknaden. Våra deltagare önskar att detta mellanled baseras på natur- och trädgårdsbaserat arbete. Ett sådant mellanled innefattar mindre personalintensiv rehabilitering, där personerna kan arbetsträna i en stödjande miljö med tillgång till rehabiliterande personal. Vi föreslår att denna mellanform byggs upp av en kedja av några av följande samordnande aktörer: Finansiärer (Försäkringskassa, Försäkringsbolag, m fl), vård/rehabilitering (Alnarps Rehabiliteringsträdgård, Region Skåne, Företagshälsovård, Arbetslivsresurs, kommuner, rehabiliteringsaktörer) och arbetsmarknad (Länsarbetsnämnd och arbetsgivare inom skog, trädgård och jordbruk). Det glapp som idag existerar från det att man blir långtidssjukskriven till dess att man åter är ute i arbete håller kvar personer i sjukskrivning. Särskilt omotiverat upplevs detta glapp när en person är redo att komma ut i arbete efter en lyckad, mer intensiv rehabilitering. Vi söker medel för en förprojektering, där vi avser etablera ett projekt som utökar vår rehabilitering på Alnarp med en mellanform av lätt rehabilitering kombinerad med lönearbete inom skogsbruk, jordbruk och trädgård. Vår hypotes är att denna mellanform dels kan ge deltagarna en klart förbättrad funktionsförmåga vilket gör att de kan fungera fullt ut på skilda arbetsplatser, dels skapa möjligheter för deltagarna att komma i kontakt med arbetsplatser eller att arbetet inspirerar deltagarna till nyetablering av företag inom den gröna sektorn. Vi avser att utvärdera denna satsning inom vår befintliga forskning inom Område Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi: deltagarnas funktion, hälsa, samhällsekonomisk nytta och bärkraft.

Syfte

Att långtidssjuka lämnar sin sjukskrivning och blir socialt delaktiga i samhället, att kompetensutveckling främjas och att utanförskap motverkas genom en återgång i arbete, studier eller motsvarande. En del av arbetstillfällena skapas genom nya företag på landsbygden, i de gröna näringarna.

Målsättning

Vi förväntar oss en mycket hög procent av återgång till arbete och/eller studier, där vi kan mäta antal personer i projektet som påbörjar arbete eller studier, på hel- eller deltid. Vi förväntar oss ett ökat välbefinnande, en lägre grad av depression och smärta och en ökad aktivitets- och funktionsförmåga, vilka kan mätas med hjälp av validerade instrument. Vi förväntar oss att deltagarna bättre skall kunna klara vardagsaktiviteter, vilket kan mätas med hjälp av validerade instrument. Vi förväntar oss en integrering av fler kvinnor och utlandsfödda inom de gröna näringarna, samt fler företag inom den gröna sektorn.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alnarps Rehabiliteringsträdgårdar är en del av SLUs universitetscampus, där hela universitetet är tillgänglighetsanpassat, själva trädgårdarna har utvecklats med hjälp av tillgänglighetspengar och ingår som ett exempel i "Design för Alla" och det europeiska EIDD-nätverket av tillgänglighetsprojekt. Trädgården ligger 50 meter från busshållplats. Härifrån skickas deltagarna vidare till lämpliga mellanformer, anpassat efter funktionshinder.

Medfinansiärer

 • Område Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge