Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förprojektering kompetensutvecklingsinsatser

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbete och Försörjning
KontaktpersonCecilia Lejon
E-postCecilia.Lejon@Trelleborg.se
Telefonnummer0410-733095
Beviljat ESF-stöd437 054 kr
Total projektbudget437 054 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

En förprojekteringsinsats inför en kompetensutveckling med syfte att motverka diskrimininering och främja lika behandling inom Trelleborgs kommun.

Bakgrund

Trelleborgs kommun har under hela 1900-talet präglats av näringsliv med tung industri och stor hamnverksamhet med omfattande färjetrafik till kontinenten. Mångfald har därför tidigt satt sin prägel på staden. De invånare med utomnordisk bakgrund som kommit att bosätta sig i staden kom, i stor utsträckning, under sent 60- tal och tidigt 70-tal av ekonomiska skäl och har genom arbetslivet integrerats med övrig befolkning i staden. Personer med utomnordisk bakgrund har på så sätt förknippats med människor som arbetar, ofta inom industrin (gamla gummifabriken) och som inte har påverkat stadsbilden något nämnvärt.
Den kommunala organisationen har skaffat sig rutiner, policys och beteenden utifrån denna erfarenhet.
Närheten till Malmö, tillgången till bostäder och den ökade rörligheten har dock gjort att Trelleborg under de senaste decenierna har fått allt fler invånare med utomnordisk bakgrund som också har kommit till Sverige av asylskäl och som dessutom, till övervägande del, är muslimer vilket för många i majoriteten är en avvikande religon. En del av dessa invånare är självförsörjande men det finns också, ofta stora familjer, som inte alls har integrerats i omgivande samhälls- och arbetsliv. Många är i behov av den kommunala servicen för att klara sin vardag.
Vid samtal med representanter från målgruppen såväl med dem som driver småföretag eller som är anställda som med dem som lever i utanförskap finns exempel på upplevelser av oförstående myndigheter med upplevelser av kränkning och diskriminering utifrån bemötande, fördomar, värderingar, attityder och människosyn inom den kommunala organisationen. Detta beteende är, till stor del, omedvetet från de kommunal tjänstemännen som upplever att man behandlar alla kommuninvånare lika.
Den kommunala organisationen behöver, bland annat med anledning härav öka sin medvetenhet och kompetens i att motverka diskriminering och främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning så att servicenivån gentemot invånarna upplevs lika. Vidare behöver den kommunala organisationen öka sin medvetenhet och kunskap om de relationer och beteendemönster som i vissa fall är styrande i familjer från patriakalla strukturer.
En förprojektering inför en övergripande kompetensutvecklingsinsats för att öka kunskapen om hur diskriminering motverkas och lika behandling främjas bör ha denna skillnad mellan myndighetens upplevelse och målgruppens upplevelse i beaktande.
Alla kommunala förvaltningar är i kontakt med målgruppen, en del oftare än andra. En kompetensutvecklingsinsats kan inte på en gång omfatta hela den kommunala organisationen. En förprojektering behöver således kunna indikera vara behoven av kompetensutveckling är störst såväl ur perspektivet antal möten med målgruppen som ur ett strategiskt perspektiv.

Syfte

En förprojektering ska i första delen svara på var kommunen befinner sig kompetensmässigt, vilka hinder den kommunala organisationen har i att motverka diskriminering och främja likabehandling utifrån etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Vidare skall förprojekteringen visa på vara behoven av kompetensutvecklingsinsatser är som störst och vilka förutsättningar som finns för att höja kunskapsnivån och medvetenheten om integration och mångfald.
Förprojekteringen kan i förlängningen komma att ligga till grund för framtagande av en övergripande integrationsplan för kommunen.

Målsättning

* Öka medvetenheten om behovet av kompetensutvecklingsinsatser för att främja lika behandling och motverka diskriminering såväl inom organisationen som gentemot kommuninvånarna.
* Identifiera de mest aktuella hinder som finns för att motverka diskriminering och främja lika behandling såväl inom organisationen som utåt gentemot kommuninvånaren.
* Indikera inom vilken del av organisationen som behovet är störst av kompetensutveckling för att motverka diskriminering och främja likabehandling.
* Föreslå fristående utbildningsinsatser anpassade till respektive arbetsplats för att motverka diskriminering och främja likabehandling.
* Initiera en övergripande dialog om behov av ökad mångfald i personalgruppen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kommunens lokaler är anpassade för personer med funktionshinder.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge