Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förprojektering SUN - Samverkan för Utveckling och Naturupplevelser

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFritid- och Kulturavdelningen, Höör
KontaktpersonLiselotte Ohlsson
E-postliselotte.ohlsson@hoor.se
Telefonnummer0413-28186
Beviljat ESF-stöd150 000 kr
Total projektbudget200 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Höörs kommun ansöker om medel för att genomföra en förprojektering som har syftet att undersöka, planera, kartlägga, förbereda och budgetera för ett efterföljande kompetensutvecklingsprojekt - SUN Samverkan för Utveckling och Naturupplevelser - där personer med sjuk- och aktivitetetsersättning och med olika funktionshinder i mellanskåne ska delta. Det långsiktiga syftet med förprojekteringen och det efterföljande SUN-projektet är att projektets deltagare ska få en plats på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Frostavallen har en mångårig tradition som rekreationsområde för många i Skåne. Tyvärr har området förfallit mer och mer ur rekreationssyfte. Ledmarkeringar har försvunnit och stigar vuxit ihop och blivit otillgängliga. Några av skogens gäster går vilse. Många av dem som vuxit upp med friluftsdagar på Frostavallen frågar efter liknande upplevelser igen.
Frostavallen - Dagstorpsområdet är ett område med fantastisk natur. Området har höga naturvärden och är upptaget i Länsstyrelsens rapport ”Närmare till naturen i Skåne” för särskilt skyddsvärda tätortsnära områden. Det är också klassat som riksintresse för friluftslivet.
Höörs kommun kommer att genomföra en bred satsning för att tillgängliggöra det tätortsnära rekreationsområdet runt Frostavallen och Dagstorpssjön. Tanken är att göra området attraktivt för en bred publik och även nå funktionshindrade. Tanken är också att sprida kunskap om området och dess natur.
Fram till år 2010 kommer det att markeras och tillgängliggöras sex slingor med skiftande längd med en total sträcka på ca 30 km. Det kommer att anläggas parkeringsplatser och angöringspunkter samt kommer det att tas fram informationsmaterial över området.
En av slingorna, Vaxsjöslingan, är 3 km och ligger vackert längs Vaxsjöns kant och passerar en av kommunens populära badplatser. Denna slinga har förutsättningar för och ska göras tillgänglig så att även personer med funktionshinder ska kunna uppleva dess underbara natur, kunna bada i sjön och ge sig ut på vattnet i båt eller kanot.

Personer med funktionshinder är en många gånger isolerad grupp som möter stora svårigheter när det gäller att få jobb. Förtidspensionärerna blir allt fler, framförallt i den yngre kategorin 20-39 år. Idéen med det projekt som Höörs kommun vill utveckla är att skapa en ny arbetsform för dessa grupper. I samarbete med regionen och näringslivet kommer det att skapas underhålls- och servicearbete inom Frostavallsområdet. I Höörs kommun finns idag redan en grupp funktionshindrade som arbetar för Ryttarföreningen med praktiska göromål.
Förprojekteringen handlar om att undersöka, planera och förbereda detta arbete och ska resultera i en komplett och genomarbetad plan och ansökan för ett större efterföljande projekt - SUN Samverkan för Utveckling och Naturupplevelser - där personer med sjuk- och aktivitetsersättning och olika typer av funktionshinder ges kompeletterande och förstärkande kompetensutveckling som ger förutsättningar för tillträde till olika olika underhålls- och servicearbeten inom Frostavallsområdet.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att undersöka, planera, kartlägga, förbereda och budgetera för ett efterföljande kompetensutvecklingsprojekt - SUN Samverkan för Utveckling och Naturupplevelser - där personer med sjuk- och aktivitetetsersättning och med olika funktionshinder i mellanskåne ska delta. Det långsiktiga syftet med förprojekteringen och det efterföljande SUN-projektet är att projektets deltagare ska få en plats på arbetsmarknaden.

Målsättning

Målsättningen med förprojekteringen inför SUN-projektet är att
• förankra idéen organisatoriskt (internt och externt),
• analysera förutsättningarna för projektet samt
• planera, formulera och organisara alla delar (syfte, mål, deltagare, arbetsmetoder, samarbetspartners, budget och finansiering) som behövs för SUN-projektets genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektidén handlar om att på alla plan förverkliga tillgänglighet för personer med funktionshinder, dvs både projektets målgrupper och den framtida arbetsplatsens (Frostavallen) utformning, inriktning och verksamhet. För att förverkliga en kvalificerad förprojektering och ett genomarbetat SUN-projekt för målgruppen använder vi oss av de perspektiv och redskap som Europeiska socialfonden formulerat vad gäller tillgänglighet för personer med funktionshinder och som omfattar fyra integrerade delar:
Fysisk tillgänglighet innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen.
Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Likheten med jämställdhetsintegrering är stor.
Kommunikativ tillgänglighet - möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Det sker t ex genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för den som är blind.
Informativ tillgänglighet – informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det kan t ex innebära att informationsmaterial behöver finnas på flera olika media.

Medfinansiärer

 • Fritid- och Kulturavdelningen, Höör

Samarbetspartners

 • Skånes Djurpark
 • Valjeviken

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge