Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

EKO - Ekologi Kultur Omsorg/förprojektering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareDagligverksamhet LSS
KontaktpersonKjell Ove Lundin
E-postkjell-ove.lundin@simrishamn.se
Telefonnummer0414-819330
Beviljat ESF-stöd150 000 kr
Total projektbudget200 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Simrishamns kommun, Dagligverksamhet LSS vill i förprojekteringen inför EKO-projektet (Ekologi Kultur Omsorg) skapa förutsättningar för en individorienterad utbildning och arbetsträning, som senare ska leda till utslussning på arbetsmarknaden. Målgruppen för EKO-projektet och förprojekteringen inför detta projekt är personer med ett eller flera funktionshinder och som har sjuk- och aktivitetsersättning boende i Simrishamns kommun med omkringliggande kommuner. Projektets deltagare ska vara både kvinnor och män samt svenskar och personer med utländsk bakgrund. Genom det planerade projektets olika inriktningar kan vi erbjuda flera olika lösningar för att tillgodose olika enskilda personliga behov och förutsättningar vad gäller t ex intressen, typ av funktionshinder, förkunskaper och behov på arbetsmarknaden. Projektdeltagarna ska efter projekttiden kunna slussas ut i enklare arbeten inom bl a jordbruk, djur- och naturskötsel samt skapande och kultur.

Bakgrund

Arbetsmarknaden är fortfarande mycket svår för personer med funktionshinder och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. De allra flesta funktionshindrade står efter skoltiden utanför arbetsmarknaden. En försvinnande liten grupp kommer tillbaka till arbetsmarknaden efter att de beviljats sjuk- och aktivitetsersättning. Därför måste nya metoder, nya lösningar och nya arbetsmarknader skapas för målgruppen så att den ges konkreta möjligheter att få arbete och bli delaktiga i arbetslivet och samhället i stort.
Simrishamns kommun, Dagligverksamhet LSS vill i förprojekteringen inför EKO-projektet skapa förutsättningar för en individorienterad utbildning och arbetsträning, som senare ska leda till utslussning på arbetsmarknaden. Genom det planerade projektets olika inriktningar kan vi erbjuda flera olika lösningar för att tillgodose olika enskilda personliga behov och förutsättningar vad gäller t ex intressen, typ av funktionshinder, förkunskaper och behov på arbetsmarknaden. Projektdeltagarna ska efter projekttiden kunna slussas ut i enklare arbeten inom bl a jordbruk, djur- och naturskötsel samt skapande och kultur.
Projektidén EKO innehåller följande preliminära delar:
Ekologi med den s k Farmen som ska tillgodose våra sinnen. Deltagarna ska få möjlighet att följa "från frö till växt". Ett naturrum där det ekologiska tänkandet genomlyses. Kontakten med djur är inte för alla given. Långsiktigt ska det också finnas möjligheter att följa ett sädeskorn till bakverk.
Kulturen ger deltagarna nya möjlighet bl a sättet att utrycka sig med sång, dans och drama som lockar fram ett kreativt skapande i individen. Med hjälp av bl a rytmiska övningar får man möjligheter att träna sin koordinationsförmåga och sitt självförtroende.
Omsorgen kan använda både metoderna för personlig utveckling för sina brukare. Ett habiliteringsförfarande
som entusiasmerar alla sinnen och som gör övergången och inträdet till arbetsmarknaden möjlig och hanterbar för projektdeltagarna.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att ska vi undersöka, planera och kartlägga de olika beståndsdelarna för att beskriva genomförandet av ett kompetentsutvecklande projekt. Det efterföljande EKO-projektet kommer att ha som syfte att ge personer med ett eller flera funktionshinder och som har sjuk- och aktivitetsersättning förmåga att få tillträde till arbetsmarknaden och bryta sitt utanförskap.

Målsättning

Målsättningarna med förprojekteringen är
• att kartlägga, undersöka och planera för de olika delarna (syfte. mål, målgrupp, tid, genomförande/metoder, samarbetspartners, uppföljning, kostnader, finansiering mm) i kompetensutvecklingsprojektet EKO.
• att låta mångfalds-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv genomsyra förprojekteringen och EKO-projektet.
• att arbeta fram en görbar och konkret projektplan för EKO-projektet.
• att färdigställa en ansökan om finansiering av EKO-projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Dagligverksamhet LSS i Simrishamns kommun har mycket kvalificerad erfarenhet av arbete med personer med funktionshinder och har anpassade och tillgängliga lokaler och faciliteter för personer med funktionshinder.
För att förverkliga en kvalificerad förprojektering och ett genomarbetat projekt för målgruppen använder vi oss av de perspektiv och redskap som Europeiska socialfonden formulerat vad gäller tillgänglighet för personer med funktionshinder och som omfattar fyra integrerade delar:
Fysisk tillgänglighet innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen.
Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Likheten med jämställdhetsintegrering är stor.
Kommunikativ tillgänglighet - möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Det sker t ex genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för den som är blind.
Informativ tillgänglighet – informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det kan t ex innebära att informationsmaterial behöver finnas på flera olika media.

Medfinansiärer

 • Dagligverksamhet LSS

Samarbetspartners

 • Valjeviken

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge