Logotyp på utskrifter

Brofästet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareEnheten för kompetensutveckling och utvärdering
KontaktpersonArne Andersson
E-postArne.Andersson@mah.se
Telefonnummer040-6657080
Beviljat ESF-stöd420 414 kr
Total projektbudget560 791 kr
Projektperiod2008-11-15 till 2009-05-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Denna förstudie baserar sig på en innovativ, och processorienterad metod, där målet är att stödja deltagare i att forma nya, egna, attityder och beteenden.

Bakgrund

Arbetslösheten i EU förväntas under 2008 sjunka till den lägsta siffran sedan mitten på 1980-talet. Samtidigt pekar den på vissa orosmoment, särskilt arbetslösheten bland unga och den otillräckliga satsningen på utbildning. Men kanske framför allt handlar det om att förbättra ansträngningarna för att kunna reagera effektivt på de utmaningar som globaliseringen och den åldrande befolkningen för med sig, bl.a. genom att investera mer och mer målmedvetet i livslångt lärande. Även om arbetsmarknads-trenden i Europa är optimistisk, finns det grupper som inte i samma grad dragit nytta av den positiva trenden.

Okvalificerad arbetskraft, funktionshindrade, unga och invandrare har problem med att få arbete. Fortfarande är ungdomsarbetslösheten, i genomsnitt 17.4 % ett stort problem i många medlemsstater. Den totala ungdomsarbetslösheten minskade förra året, men det berodde främst på stora förbättringar i ett fåtal medlemsstater. I flera andra medlemsstater har ungdomsarbetslösheten faktiskt ökat sedan 2004 och på det hela taget löper ungdomar mer än dubbelt så stor risk att hamna i arbetslöshet jämfört med hela arbetskraften.

Det är en allmän uppfattning inom EU att olika strategier för att skapa balans mellan större flexibilitet på arbetsmarknaden och anställningstrygghet behöver utvecklas. De olika metoder som tagits fram för att skapa så kallad flexicurity har ännu inte varit särskilt framgångsrika. Inte heller har deltagandet i livslångt lärande ökat under senare år, utan till och med minskat i hälften av medlemsstaterna.

Det behövs kraftigt ökade humankapitalinvesteringar som är bättre anpassade till behoven på arbetsmarknaden för att vi ska kunna minska produktivitetsklyftan mellan EU och dess främsta konkurrenter på det internationella planet. Lärandet måste börja i tidig ålder och fortsätta hela livet, och kompetensen som skaffas i arbetslivet måste erkännas i hela EU. Med tanke på att det ibland uppstår flaskhalsar på grund av svår brist på arbetskraft och kompetens i vissa sektorer (t.ex. hälso- och sjukvård, utbildning, flera hantverk).

Syfte

Projektets syfte är att utveckla kompetensen att arbeta strategiskt med arbets-marknadsfrågor hos de europeiska organisationer som deltar i förstudien. Vi vill
med projektet stärka samverkan mellan deltagande europeiska aktörer med ansvar
för personer som är exkluderade från arbetsmarknaden i följande syften:

- en europeisk samverkan skapar förutsättningar att snabbare erbjuda personer som är exkluderade från arbetsmarknaden möjligheter att utbilda sig och få tillgång till en organisation som kan öppna vägar till arbetsmarknaden.

- europeiska organisationer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor behöver stärka sin samverkan i form av nätverk där man kan agera som aktör mot gemensamma mål.

- genom att stärka samverkan i form av ett nätverk skapas möjligheter för enskilda individer att få tillgång till ett bredare utbud av åtgärder.

Målsättning

Målet är att höja medvetandenivån hos den arbetslöse om de problem som finns hos den arbetssökande, och de möjligheter som metoden erbjuder. Det handlar om att utveckla en stödjande kompetens som ger grund för förståelse för omställningar och attitydförändringar som är nödvändiga för fortsatta framgångar.
Delmål:

- långsiktigt förbättra kunskap om hur man utvecklar unga som står utanför arbetsmarknaden.
- ökad kompetens hos handläggare i de olika organisationer som deltar kring metodik för att hjälpa arbetssökande tillbaka eller in på arbetsmarknaden
- öka kompetensen när det gäller insatser för minskad diskriminering och ökad mångfald bland unga
- stimulera samverkan mellan länder när det gäller arbetet med utsatta grupper
- främja strategiskt långsiktigt påverkansarbete för minskad diskriminering och ökad mångfald

Målet är att 70 % av deltagarna är i arbete eller annan sysselsättning efter avslutad projektperiod.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att alla projektaktiviteter genomförs så att funktionshinder inte försvårar eller omöj-liggör deltagande är en självklarhet. Den viktiga frågan är vad de deltagande
organisationerna kan göra för att förbättra för människor med funktionshinder i
förstudien. Eftersom det i en del fall råder brist på arbetskraft är frågan inte bara viktig i ett humanistiskt perspektiv utan helt adekvat i ekonomiskt hänseende.

Transnationellt samarbete

Nyttan är möjligheten att ta emot, bidra med och att tillämpa en ny metodik - Credograf -. Målet med en transnationell samverkan är att gemensamt kunna utveckla tjänster, produkter och system, samt att kunna dela erfarenheter från fältet genom utbyte.

Medfinansiärer

 • Enheten för kompetensutveckling och utvärdering

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge