Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Blekinge Utveckling i Samverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLÄNSBYGDERÅDET I BLEKINGE
KontaktpersonAnders Andersson
E-postanders@blutsam.se
Telefonnummer0455-18812
Beviljat ESF-stöd791 080 kr
Total projektbudget791 080 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Kompetensutveckling är ofta eftersatt hos småföretag. Samtidigt är det strategiskt viktig för företagets utveckling och överlevnad. Projektet erbjuder småföretag utanför centralorterna i Blekinge professionell vägledning i att genomföra en kompetensbehovsinventering och uppmuntra till samverkan.

Bakgrund

"Sverige har lågt nyföretagande och dålig entreprenöranda med internationella mått mätt" slår Svenska ESF-rådet fast i sin "Analys av Skåne-Blekinges förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning". I Blekinge har traditionellt de större arbetsgivarna stått för en stor del av sysselsättning och tillväxt. Men liksom för övriga Sverige så står de små företagen med mindre än 10 anställda för den absolut största delen av antalet företag. Enligt organisationen PAR finns det idag (år 2008) 14 450 företag i Blekinge. Av dessa är enbart 1 100 större än 9 personer. Resterande 13 350 är alltså vad vi betecknar som småföretag. Många av dessa är belägna utanför de centrala delarna av kommunerna.

Innevånarna i Blekinge har enligt rapporten en lägre utbildningsnivå än riksgenomsnittet. Företagen är också extra konkurrensutsatt p g a sitt läge nära länder med lägre personalkostnader. Detta tillsammans pekar på ett stort behov av att höja kompetensnivån inom alla företag i vårt län. Vår erfarenhet säger att det är de små företag som har lättast att halka efter eftersom de sällan anser sig ha den tid och de resurser för den kontinuerliga och systematiska kompetensutvecklingen.

Regionens landsbygd genomgår nu en kraftig strukturomvandling. Traditionella sysselsättningar som jordbruk och fiske ersätts allt mer av turism och upplevelser. Verksamheter som oftast består av små företag med stort behov av innovationsförmåga och samarbete.

För att utveckla dessa sysselsättningsintensiva småföretag krävs en gemensam kraftinriktning för att höja kompetens och stärka samarbete. Om inte så sker finns en överhängande risk att företagen slås ut eller inte utvecklas i den takt som annars vore möjligt. Men med stöd och hjälp finns stora förutsättningar för tillväxt och ny sysslesättning.

Syfte

Projektets syfte är:
att genomföra en inventering och sammanställning av behov av kompetensutveckling för små företag utanför centralorterna i Blekinge.

På detta sätt tydliggör projektet vilka behov av kompetensutveckling som finns. Samtidigt tydliggörs likheter i företagens förutsättningar och problembilder. Allt sammanstaget gynnas företagen genom ett ökat samarbete och utbyte av erfarenheter och idéer.

Målsättning

Målsättningen är att nå minst 150 personer och att åt dessa:
- kartlägga deras behov av kompetensutveckling
- upprätta personliga utvecklingsplaner
- sammanställa resultatet för att hitta gemensamma behov

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kompetens brukar förklaras med ordet handlingsförmåga. Denna lite vidare syn på begreppet inbegriper då även personens ev funktionshinder och vilka hjälpmedel personen behöver för att kunna fungera på en arbetsplats och utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Därför ingår "tillgänglighet" som en naturlig del i behovsanalysen.
I projektet ingår även besök hos de personer som så vill. På så sätt ges alla möjlighet att delta. Har någon särskilda önskemål så kommer naturligtvis detta även att beaktas vid större samlingar eller vid annan kommunikation.

Transnationellt samarbete

Saknas.

Kommun

  • Karlshamn
  • Karlskrona
  • Olofström
  • Ronneby
  • Sölvesborg