Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Validering för spetskompetens mot nya kunskapstjänster

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMålerifakta AB
KontaktpersonThomas Andersson
E-postthomas.andersson@malerifakta.se
Telefonnummer08-4424930
Beviljat ESF-stöd5 985 500 kr
Total projektbudget5 985 500 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2011-12-16
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Nytt verksamhetssystem för virtuella organisationer. Metodutveckling med hjälp av informationsteknologin. Logistik genom IT. Främjande av likabehandling i arbetslivet. Lärande strategier i kunskapsföretag.

Bakgrund

Målerifakta AB genomför ackordsmätningar för måleribranschen och utvecklar nya metoder och logistik som underlättar arbetet och utvecklar branschen bland annat genom Måleriutveckling och Måleribranschens Yrkesnämnd.

2003 beslöt Målarmästarna och Svenska Målarförbundet att inrätta en kompetens-fond för måleriföretagen och dess personal för att utveckla medarbetarna.
Målerifakta startade parallellt ett Mål-3 projekt 2005 där fyra företag genomförde kompetensutveckling. Det gav mersmak och under hösten 2007 fullföljdes en ESF- förprojektering av egna medel och ytterligare sex företag anslöt sig till processen.
Två av företagen har beviljats regionala medel och de övriga söker nu i den
nationella utlysningen med Målerifakta som projektägare.

Eftersom Målerifaktas verksamhet är decentraliserad över hela landet söker även vi medel. Förändring av vår bransch som vi deltager i men också måste anpassa oss till gör att vi måste utveckla våra ledningssystem. Vi måste se till att skapa långsiktighet och därför tar vi hjälp av informationstekniken för att skapa bra arbetsplatser med nya strukturer och system. Vi vill starta ett genomförandeprojekt där vi både satsar på högteknologi och medarbetare med spetskompetens. Bolagets webplats har förenklat den administrativa hanteringen och ledtiderna har kortats med hjälp av en förenklad ackordslista och nu utvecklas nya mätapplikationer för måleriföretagen.

Ute i måleriföretagen pågår ett utvecklingsarbete med ny logistik och metodik samt övergång från 3D till 4D med hjälp av branschens affärssystem Entré. Måleri-branschen måste bli konkurrenskraftig med hög inre effektivitet och validera den lågutbildade personalen som utgör 90% av våra anställda. I samband med våra ansträngningar att föra ut information har vi klarat av kunskap (att veta). Därefter måste vi snabbt gå vidare till fasen attityd/åsikt (att tycka) och under 2010 komma till handling (att göra). Nya hantverkaren med arbetsglädje och ansvar i fokus med hjälp av IT och spetskompetens i yrket.

Syfte

Samverkan med andra partners med inriktning på kompetensutveckling och validering av personal genomföres under 2009 till 2012. Prioritera hälsa, attityd-förändring och likabehandling i organisationerna. Metod- och systemutveckling för att matcha nya behov. Förenklad samverkan mellan beställare och marknaden som leder till långsiktiga lösningar med hög kvalitet och arbetsmiljö med klimatsäkerhet.

Målsättning

Målen syftar i första hand till att använda delaktighet och ansvar för att ta tillvara outnyttjade resurser, höja kompetens inom relationer, organisationer och yrket. Skapa ett arbetsklimat som bidrar till hälsa och livskvalitet för enskilda människor

Förbättra ledarnas hälso- och arbetsmiljöundersöknings resultat med 50% under projektperioden.

Minska sjukfrånvaron till under 2% och förhindra långtidssjukskrivningar under projektperioden

Öka antalet kvinnor till över 12% under projektperioden.

Validera över 300 medarbetare och ledare att arbeta virtuellt med handdatorer eller web-lösningar vid projektperiodens slut.

95% av alla projekt skall vara klara i tid under 2011.

Förbättring av den inre effektiviteten med 10% per år under 2009 till 2012

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår verksamhet är decentraliserad och alla arbetsplatser är spridda över hela landet. Vi ökar vår tillgänglighet i verksamheten under förutsättning att säkerheten är i fokus. Kommunikativ tillgänglighet har brister i tekniska hjälpmedel och informativ tillgänglighet kommer att förstärkas med kompetensutveckling under projektperioden.

Personalen måste ändra attityder under projektet så att verksamheten blir tillgänglighet för alla.
Vi tar fram en policy för tillgänglighetsarbetet som börjar med inventering av lokaler (klart till 85%), kommunikation och information i
samband med virtuellt arbetssätt (klart till 70%) och ge underlag för attitydförändring vid bemötande av kunder, arbetskamrater och leverantörer ur tillgänglighetsperspektiv (klart till 55 %).
Ansvarig för framtagande av förslag till policy och handlingsplan: UDO-Institutet under tertial 1, 2009.

Handlingsplanen finns med som en röd tråd i aktiviteten hälsa, attitydförändringar och likabehandling med jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering som skall vara fokus under hela projektet.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer under hela projektperioden att ha träffar varje kvartal där vi beskriver projektets utveckling med utgångspunkt från SAM mot OHSAS18000. Startarbetet hos Målerifakta och måleriföretagen med ett nytt ledningssystem och arbetssätt samt en ny organisation är grunden för jämställdhet och tillgänglighet i företagen.

Arbetssättet med bättre logistik och metodik ger likaberättigande i det pratiska arbetet som bedrivs med decentraliserade team.

Transnationellt samarbete

Ej aktuellt.

Samarbetspartners

 • Bröderna Thunströms Måleri AB
 • FärgCenter Gislaved AB

Deltagande aktörer

 • A. Davidsson Måleri AB
 • Effektiv Måleri AB
 • Krafft Måleri AB
 • Målerifakta AB
 • MålerihantverkarnaLinköping AB
 • Nordisk Yta AB
 • Samuelssons Måleri AB
 • Västerås Målerispectrum AB

Kommun

 • Arboga
 • Borås
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Falun
 • Gotland
 • Gällivare
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Hudiksvall
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Katrineholm
 • Kristianstad
 • Köping
 • Linköping
 • Luleå
 • Malmö
 • Mjölby
 • Motala
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Sala
 • Skellefteå
 • Skövde
 • Stockholm
 • Sundsvall
 • Söderhamn
 • Södertälje
 • Sölvesborg
 • Trollhättan
 • Umeå
 • Uppsala
 • Vadstena
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västerås
 • Växjö
 • Örebro
 • Östersund