Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utbyte Baltikum

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCIU
KontaktpersonYlva Persson
E-postylva.persson@ciu.se
Telefonnummer08-440 87 82
Beviljat ESF-stöd298 200 kr
Total projektbudget397 600 kr
Projektperiod2008-11-18 till 2009-04-17
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

CIU arrangerar ett utbyte mellan Sverige och Baltikum med fokus på svenska och baltiska ungdomar som behöver verktyg för att lättare kunna ta sig in på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Projektet bygger på ett utbyte mellan Sverige och Estland. En viktig utmaning för den svenska partnern Folkets Hus och Parker är att göra sin verksamhet mera attraktiv för ungdomar.
En tydlig målgrupp i Folkets Hus och Parkers fall är ungdomar som bor i storstädernas ytterområden, ofta med invandrarbakgrund, då de i mindre grad har naturliga ingångar till föreningslivet. Folkets Hus och Parker vill också arbeta med ungdomar från glesbygd i detta projekt och att knyta ihop dessa två grupper. Ungdomarna saknar ofta föreningsvana och är arbetslösa.

I skrivande stund inleder vi med att fokusera på en estnisk partner som arbetar i regionen Ida-Virumaa. Regionen karakteriseras av en stor mängd ungdomar med rysk bakgrund som har svårt att komma in på den estniska arbetsmarknaden. Behoven och problemen är alltså likartade i de bägge länderna.

Genom att sammanföra erfarenheter och kunskaper från två länder och dessutom olika regioner och miljöer, hoppas vi kunna ge de deltagande ungdomar viktiga pusselbitar för att skapa en bättre framtid, vilket på sikt ger ökad anställningsbarhet, utvecklat socialt kapital och förbättrad föreningsvana.

Vi öppnar också upp för att det kan bli aktuellt med fler samarbetsländer om det skulle visa sig att det inte fungerar i Estland. Även Lettland och Litauen kan komma på fråga och även en annan eller fler svenska partners.

Syfte

Projektet syftar till att bryta isolering och utanförskap genom att sammanföra de olika ungdomsgrupperna i ett utbyte. Grupperna kommer att få ta del av varandras vardag och därigenom få insikt om möjliga metoder för att hantera likartade och gemensamma problem.

Projektet syftar också till att höja både självkänsla och självförtroende hos deltagarna för att stärka dem inför framtiden.

Den potentiella svenska partnern ser också att projektet kan leda till ökat engagemang i organisationer och föreningar, något som i sin tur genererar flera dimensioner av samhällsnytta.

Målsättning

Målsättningen är att de deltagande ungdomarna ska hitta möjligheter att skapa förutsättningar för en bättre framtid genom positiva effekter av utbytet och de övningar, workshops och aktiviteter som äger rum inom projektet. Olika metoder som t ex utveckling av entreprenörskap, arrangörskap, projektkunskap och coachning ska kunna tillämpas.

En förhoppning är också att deltagarna ska engagera sig i föreningar och organisationer, något som på sikt ska kunna leda till meningsfulla sysselsättningar, vilket i sin tur stimulerar möjligheterna till anställning och egen försörjning.

Projektmålen kommer att mätas främst genom uppföljningar av vad som faktiskt hänt med deltagarna efter ett år.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I rekryteringen av deltagare kommer ingen diskrimiminering av ungdomar med funktionshinder ske. Projektet ämnar tillgodose behov som personer med funktionshinder har för att de ska kunna medverka på ett fullständigt sätt.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller transnationell verksamhet och den ingår som en central del. Genom det ömsesidiga utbytet mellan svenska och estländska eller andra ungdomar från Baltikum kommer deltagarna att få perspektiv på sin egen verklighet. Utbytet medverkar till att deltagarna stärker sin självkänsla och självförtroende genom att klara av nya situationer i nya miljöer och att kunna samarbeta med personer från en annan kultur.

Medfinansiärer

 • Arvfondsdelegationen, Regeringskansliet

Samarbetspartners

 • Folkets Hus och Parker

Kommun

 • Bergs
 • Botkyrka
 • Bräcke
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Järfälla
 • Kramfors
 • Krokom
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Ragunda
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollefteå
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Strömsund
 • Sundbyberg
 • Sundsvall
 • Södertälje
 • Timrå
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund
 • Österåker