Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Unga in i arbetslivet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen Avdelningen BM Sekr.
KontaktpersonMalin Blomgren
E-postmalin.blomgren@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4861545
Beviljat ESF-stöd342 000 kr
Total projektbudget464 500 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-04-07
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet ska starta för att möta ungdomar som befinner sig i ett utanförskap.
Målet:
- gemensam problembeskrivning
- aktivt skapa en åtgårdsplan i ett framtida projket.
I projektet ingår flertalet av de aktörer som möter de målgruppen och de unga ska ingå aktivt i ett kommande projektet.

Bakgrund

Andelen unga utanför, dvs 16-24 åringar som inte studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning. 2002 var gruppen med betydande problem att etablera sig i samhället ca 25000-30000 personer enligt Ungdomsstyrelsens utredning Unga Utanför SOU 2003:92. Allt tyder på att denna grupp unga inte har minskat utan snarare ökat.

Bland ungdomsgruppen 16-24 ökar andelen unga som inte klarar av gymnasieskolan och som därmed riskerar att aldrig etablera sig på arbetsmarknaden. I hela landet lämnar nästan en tredjedel gymnasiet utan fullständiga betyg, ca 30.000 ungdomar. Trots att kommunen idag har ett ansvar för de som påbörjat gymnasiet och som inte avslutar sina studier så är det ff en stor grupp som efter 20 års ålder inte har en avslutad gymnasieutbildning.

Samtidigt finns det en stor grupp unga som lider av psykisk ohälsa och eller andra sociala problem som inte finns hos kommunen, Försäkringskassan eller hos Arbetsförmedlingen. Några av dess ungdomar finns i sjukvården men återgången , dvs rehabiliteringen till arbete är det i praktiken ingen som arbetar med.

Många aktörer har provat olika former av projektverksamhet för denna grupp men få av metoderna är kända. Det innebär att denna förstudie även kommer att ta till sig av tidigare erfarenheter, detta för att inte uppfinna hjulet ytterligare en gång.

Det är även en stor kommande generationsväxling på gång och arbetsgivarna måste också förbereda sig på att ta emot en ny generation i sina organisationer. Glappet mellan det som arbetsgivarna kräver och de ungas erfarenheter är även det en stor utmaning inför framtiden

Syfte

Att ta fram en problembeskrivning av unga utanför i Stockholm därefter ta fram ett förslag till åtgärdsplan.

Ett exempel skulle kunna vara att skapa särskilda arbetsförmedlingar för unga. Tanken är att arbeta helt utanför den ordinarie verksamheten inom arbetsförmedlingen och ta tillvara de eventuella goda metoder som finns för ungdomar.

Målsättning

- En gemensam problembeskrivning
- En gemensam fortsättningsplan
- En gemensam projektansökan för målgruppen

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen har specialistkompetens vad gäller unga med funktionshinder och deras kompetens kommer att användas under projekttiden.Under förstudien kommer arbetspsykologer att knytas till projektet.
Projektet kommer att göra en SWOT-analys samt ta stöd av EFS-rådets processtödjare för att få ansökan tillgänglighets integrerad.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen HK

Samarbetspartners

 • Friends
 • Fryshuset Stockholm
 • Stockholms Stad, Socialtjänst- o arbetsmarkn förvaltn

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker