Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Trädgård - en förstudie av nya vägar in på arbetsmarknaden

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSkogs&LantArbetgivareförbundet
KontaktpersonEmma Terander
E-postemma.terander@sla-arbetsgivarna.org
Telefonnummer08-7627257
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-07-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Det finns flera signaler om att det råder brist på arbetskraft inom trädgårdsnäringen, och att bristen förväntas öka med anledning av att många företagare och arbetstagare går i pension inom en snar framtid. Detta kombinerat med att få ungdomar väljer trädgårdsutbildningar ger en utveckling som riskerar att försämra tillväxten i trädgårdsnäringen, och att företag och arbetstillfällen hotas. Samtidigt har Sverige idag en förhållandevis hög arbetslöshet där många i arbetsför ålder idag står långt från arbetsmarknaden. Många människor som vänder sig till Arbetsförmedlingen får inte möjlighet att söka jobb och matchas inte till jobb inom de gröna näringarna då dessa främst förmedlas genom sajten gronajobb.se och inte genom statliga Arbetsförmedlingen. Förstudien ska undersöka om och i vilken utsträckning företagare inom trädgårdsnäringen i Stockholms län upplever brist på arbetskraft, och i så fall vilken kompetens som behövs, och hur prognosen för de närmaste fem-tio åren ser ut.

Bakgrund

Förtydligande vilka Arbio är 2013-11-04
Om SLA och Arbio AB:
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, är ett arbetsgivarförbund inom ramen för Svenskt Näringsliv som tillsammans med Grafiska Företagens Förbund, GFF, Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen, TMF, samverkar i det gemensamt ägda servicebolaget Arbio AB. Genom Arbio AB hanterar de fyra ovan nämnda förbunden gemensam administration såsom personaladministration, lönehantering, ekonomifunktion, medlemsregister, lokalhyra, IT mm.
Konstruktionen med en intresseförening där arbetsgivarna är medlemmar, som dessutom äger ett servicebolag (AB) för administrativa sysslor, är ett vanligt sätt att organisera sig i arbetsgivarvärlden.
SLA, som är ett förbund, företräder ca 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom skogsbruk, jordbruk, djursjukvård, golf och trädgårdsnäringen. Vår uppgift är att tillvarata medlemsföretagens intressen som arbetsgivare. Ett arbetsgivarförbunds uppgifter består bland annat i att träffa kollektivavtal, rådge medlemsföretagen i arbetsmiljö- och lagfrågor, biträda vid tvister, tillhandahålla anställningsavtal, arbeta med kompetensförsörjning mm.

Förstudien tar sin utgångspunkt i att det finns flera signaler om att det råder brist på arbetskraft inom trädgårdsnäringen, och att bristen förväntas öka med anledning av att många företagare och arbetstagare går i pension inom en snar framtid. Detta kombinerat med att få ungdomar väljer trädgårdsutbildningar ger en utveckling som riskerar att leda till att tillväxten i trädgårdsnäringen försämras, och att företag och arbetstillfällen hotas.

Förstudien ska undersöka om och i vilken utsträckning företagare inom trädgårdsnäringen i Stockholms län upplever brist på arbetskraft, och i så fall vilken kompetens som behövs, och hur prognosen för de närmaste fem-tio åren ser ut.

Sverige har idag förhållandevis hög arbetslöshet. Cirka 250 000-300 000 svenskar i arbetsför ålder står idag långt från arbetsmarknaden, vilket innebär att de har mycket svårt att få ett jobb och därmed inte kan försörja sig själva. Det handlar bland annat om långtidssjukskrivna och nyanlända flyktingar. Mycket talar för att förmedlingen av arbeten inom de gröna näringarna idag främst sker via webbsajten gronajobb.se, inte genom statliga Arbetsförmedlingen. Gröna jobb startades av branschen. Det innebär att många människor som vänder sig till Arbetsförmedlingen inte får möjlighet att söka jobb och inte matchas till jobb inom de gröna näringarna. Det är synd, inte minst eftersom många jobb inom sektorn handlar om arbetsuppgifter som inte är särskilt kvalificerade.

Förtydligande 2013-11-04
Företagens karaktär:
I Stockholms län karakteriseras trädgårdsföretagen främst av växthus- och anläggningsföretag. Det är främst små- och medelstora företag. Fyra separata grupper av företag kan urskiljas:
Trädgårdsodling: kryddväxter, prydnadsväxter, lökblommor, utplanteringsväxter mm.
Trädgårdsanläggning: utför anläggningsarbeten, exempelvis stenläggning/ plattsättning och grönyteskötsel, både åt privatpersoner och byggföretag samt åt kommuner/i offentlig verksamhet.
Växtserviceföretag: hyr ut och sköter blommor i kontorsmiljö. Förekommer främst i storstadsregioner, varav Stockholm är en.
Trädvård: beskärning, avverkning, stubbfräsning mm.
Läget i länet:
Trädgårdsanläggningsföretag finns i hela Stockholms län, men flera av de stora växthusföretagen med åretruntproduktion av kryddväxter, prydnadsväxter och lökblommor mm huserar i Ekerö Kommun. Tre av de fyra största privata arbetsgivarna i kommunen är växthusföretag.
Då SLA främst vill involvera grupperna nyanlända och arbetslösa med utländsk bakgrund blir Ekerö kommun också intressant tack vare närheten till Botkyrka kommun, via färjan från Slagsta, och stadsdelarna Tensta och Rinkeby.

Målsättning

Övergripande mål: att få fler i arbete inom trädgårdsnäringarna. Säkra en sund utveckling för hela den gröna näringen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien kommer vi undersöka i vilken utsträckning som företagarna i trädgårdsnäringen i Stockholms län anser att deras anläggningar fungerar som arbetsplats för människor som lever med funktionshinder, fysiskt eller psykiskt, och huruvida det finns hinder för funktionshindrade, samt hur dessa skulle kunna avhjälpas.

I samband med denna insamling har vi förhoppning om att öka kunskapen hos näringen om vilka arbetsuppgifter människor med funktionshinder kan utföra, och vilka eventuella hinder och utmaningar som behöver hanteras på arbetsplatsen. Upplysa företagen om möjligheten att få monetär hjälp för att ta bort hinder för människor som har ett funktionshinder.

Även Arbetsförmedlingen är en viktigt målgrupp för denna kunskapsöverföring.

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker