Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Socialt entreprenörskap - en väg mot yrkeslivet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSU Innovation AB
KontaktpersonDavid Lundborg
E-postdavid.lundborg@innovation.su.se
Telefonnummer0701506100
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-20 till 2014-09-15
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att undersöka huruvida de metoder och processer som använts av CSES, Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm, för att kompetensutveckla anställda kring social innovation och socialt entreprenörskap är tillämpbara även på grupper som står utanför arbetsmarknaden.

Bakgrund

SU Innovation (under namnändring till SU Inkubator) har under arbetet med det ESF-finansierade projektet CSES – Center för Socialt Entreprenörskap Sthlm (2010-3010052) i programområde 1 märkt att många sociala innovationer verkar finnas både bland personer som är i övergången mellan studier och yrkesliv och bland personer utanför arbetsmarknaden. I dagsläget har dessa ingen möjlighet att få kvalificerad hjälp att genomföra sina idéer. Vi vill därför med denna förstudie få en möjlighet att titta närmre på vilka behov de här grupperna har och om de metoder som CSES tagit fram för kompetensutveckling av anställda fungerar på dessa för oss nya grupper.

Därför vill vi under förstudien diskutera med potentiella samverkanspartners hur en verksamhet skulle kunna utformas. För att analysera behovet och tillämpligheten av de verktyg och metoder vi använt oss av i CSES på de nu aktuella målgrupperna önskar vi träffa ett antal individer i dessa målgrupper.

Vi vill också undersöka hur många av de individer som upplever att de befinner sig i övergången mellan studier och arbetsliv som verkligen, definitionsmässigt, är arbetslösa dvs kan komma i fråga för en genomförandefas i Programområde 2.

Målsättning

Det övergripande målet är att hjälpa arbetslösa, i synnerhet unga och med utländsk bakgrund, samt individer i övergången mellan studier och arbetsliv, att genom att ta tillvara sina sociala innovationer och genom socialt entreprenörskap skapa en väg in i sysselsättning som bidrar till både individens egen försörjning såväl som samhället i stort. Vi når målet bland annat genom att applicera CSES utvecklade verktyg och metoder eventuellt med viss målgruppsanpassning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

CSES arbete med jämställdhetsintegrering, beskrivet under punkten ovan, har även omfattat frågor kring tillgänglighet. Det interna lärandet kring tillgänglighet omfattas alltså av arbete kring jämställdhet för att dels utbilda projektmedlemmarna men främst för att säkerställa att projektets verksamhet är och upplevs som helt tillgängligt för alla grupper. Se vidare under ”Jämställdhetsintegrering”

Transnationellt samarbete

Under arbetet med förstudien undersöks om befintliga samarbeten kan utvecklas för att stärka projektets kompetens under ett eventuellt genomförande. Bland annat är CSES/SU Innovation medlem i SIX (samt dess nordiska avdelning Nordic SIX), Social Innovation Exchange, ett internationellt utbyte för social innovation, och vi kommer under förstudien studera om det där finns organisationer som arbetat med samma målgrupp och utröna möjligheten till transnationellt samarbete. Målet skulle i så fall vara att tillgodogöra sig relevanta erfarenheter och integrera ny kunskap i projektet.

CSES är även med i ESF-finansierade Networking Europe och under förstudien kommer vi titta på om det där gå att finna intressanta samarbetsparter.

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker