Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Samverkan för Kompetens och ökad konkurrenskraft inom mötesbranschen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSvenska Möten
KontaktpersonChristian Giertta
E-postChristian.giertta@svenskamoten.se
Telefonnummer08-59411173
Beviljat ESF-stöd497 718 kr
Total projektbudget497 718 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-05-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Målsättningen är att höja kompetensnivån i en bransch med förhållandevis låg utbildningsnivå. Detta gäller inte minst inom IT, miljö och ekonomi. Vidare vill vi få en gemensam dialog kring hur vi kan använda och eventuellt utveckla innovativa mötesverktyg.

Bakgrund

Bakgrund: Svenska Möten är en intresseorganisation som drivs som ekonomisk förening och består av över 100 utvalda medlemmar/mötesplatser över hela Sverige. Alla medlemsanläggningar är klassificerade och utvalda för att de kan erbjuda de bästa förutsättningarna för möten och konferenser. Verksamheten och dess medlemmar ingår i sektorn Besöksnäring.

Mötesindustrin i Sverige har under de senaste åren genomgått en positiv utveckling med ökad beläggning för en bransch som har stor etablering på mindre orter och även i glesbygd.
I dagsläget representerar Svenska Mötens medlemmar cirka 25 procent av den totala mötesindustrin och omsätter drygt två miljarder fördelat på cirka en miljon gästnätter. Svenska Möten tar ett tydligt ansvar för att driva branschens utveckling och ytterligare befästa sin position som ledande mötespartner och mötesstrateg. Detta uttrycks bland annat i strategin om möteshantering för större organisationer samt i projekt som Svenska Mötesmodeller, Framtidens Mötesrum och Årets Mötesmåltid.

Möten är av tradition en viktig ingrediens bland Sveriges kommuner, landsting, näringsliv och övriga organisationer för att bedriva en demokratisk strategi, besluts- och förankringsprocess. I Sverige lägger vi av tradition stor vikt vid och mycket tid på möten. Det ställs allt högre krav på kvalitet och innehåll. Möten och konferenser ses som en viktig och naturlig del i många företags interna affärsstrategier. Eftersom så mycket tid läggs på möten har företagen satt stort kostnadsfokus på sin möteshantering och mäter ofta kvalitet och ROI på möten. Större företag har också uttalade miljökrav vid upphandling av möten och konferenser. Det är därför av stor vikt att anläggningarna inom Svenska Möten kan svara upp mot de ökade krav som ställs från marknaden.
Svenska Mötens medlemmar kan erbjuda mycket tilltalande och ibland unika mötesmiljöer men det finns stor förbättringspotential när det gäller att kunna erbjuda kvalitativa mötesverktyg och kreativa mötesformer.
Trots att möten spelar en stor strategisk roll för de flesta organisationer och företag så är mötesbranschen som sådan mycket konjunkturkänslig.

Målsättningen med vår ansökan är att höja kompetensnivån i en bransch med förhållandevis låg utbildningsnivå. Detta gäller inte minst inom IT, miljö och ekonomi där den omställning som skett i branschen och på marknaden ställer höga krav på kompetens inom dessa områden. Målsättningen är också att få en samsyn i branschen vad gäller långsiktig strategi och att få en tydlig koppling mellan den långsiktiga strategin och inriktningen på de anställdas kompetensutveckling. Vidare vill vi få en gemensam dialog kring hur vi kan använda och eventuellt utveckla innovativa mötesverktyg för att kunna hjälpa våra kunder och oss själva att medverka till en lärande miljö. Genom att höja kvalitén på den mötesmiljö och de mötesverktyg vi kan erbjuda tror vi att vi kan påverka branschen att bli mindre konjunkturkänslig.

Vi vill som medlemsorganisation ta ett samordnat och utökat ansvar genom att erbjuda branschanpassade utbildningar till våra medlemsanläggningar.

Tillsammans med de deltagande företagen avser vi att ta fram konkreta förslag på utbildningsbehov anpassade för mötes- och konferensindustrin och som är kopplade till de strategiska kompetensutvecklingsbehoven. Genom en höjning av kompetensnivån vill vi medverka till att skapa förutsättningar för nya karriärvägar inom målgruppen och på så sätt öka heterogeniteten och jämställdheten.

Syfte

Brist på tid, hög alternativkostnad gör att kompetensfrågor hamnar i skymundan. Ett delsyfte med det här projektet är att lyfta kompetensförsörjningsfrågor till att bli en viktig del av anläggningarnas långsiktiga strategi.

Målsättning

Vid projektets slut ska följande resultat presenteras:
- En handlingsplan som ska identifiera aktuellt kompetensgap samt ge exempel/förslag på konkreta aktiviteter för att bemöta de strategiska utmaningarna.
- En tydlig koppling mellan strategi och utbildningsaktivitet
- Rapporten ska belysa kopplingen till de två nationella programkriterierna Samverkan och Strategiskt påverkansarbete.
- Underlag till ansökan om Genomförande.

Projektet förväntas ha följande effekter:
- Lyfta kompetensförsörjningsfrågor till att bli en strategiskt viktig fråga för anläggningarnas ledningar.
- Att de deltagande individerna känner en större delaktighet i sin arbetsplats än vad de gjorde innan projektets början.
- Att deltagande individer har förståelse för vad de två nationella kriterierna innebär samt hur dessa kan kopplas till deras arbetssituation
- Öka deltagande anläggningars konkurrenskraft

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Anläggningarna kommer i ett första skede av förstudien svara på en webbenkät för att (bland annat) kartlägga i vilken omfattning funktionshinder finns i respektive anläggning. Utifrån detta underlag planeras respektive fysiska möte.
En av flera anledningar till att vi har valt Kunskapskafé för den viktigaste gruppövningen beror på att det lämpar sig för alla, är lätthanterligt och skapar engagemang och dynamik. Man sitter i små grupper och diskuterar. Diskussionen förs såväl i tal som skrift. Alla har chansen att föra fram sin åsikt oavsett om man är blind, döv eller stum.
Vi kommer att välja lokaler vid vart tillfälle som passar de specifika funktionshindren.
En särskild workshop kommer att genomföras med hjälp av Kunskapskafe (se beskrivning nedan) som resulterar i en handlingsplan avseende tillgänglighet för funktionshindrade (i den mån hinder finns).

Deltagande aktörer

 • BALINGSHOLM KURSGÅRD
 • Bergendal kurs och konferens
 • Bommersvik Kursgård
 • BREVIK KONFERENSER AB
 • Citykonferensen/Ingenjörshuset
 • Djurönäset
 • FågelbroHus
 • Gällöfsta Konferens
 • Haga Forum
 • HOTELL HAVSBADEN I GRISSLEHAMN
 • Hufvudstad Gård Konferens
 • IVAs Konferenscenter
 • KRISTINA KONFERENS & HOTELL AK
 • Körunda Golf & Konferens
 • Nalen Evenemang & Konferens AB
 • SIGTUNAHÖJDEN HOTELL- OCH KONF
 • SKEPPARHOLMEN AB
 • SKÅVSJÖHOLM
 • Smådalarö Gård
 • Stensnäs Konferens
 • STORA BRÄNNBO KONFERENS OCH HO
 • Summit Solna Gate
 • Såstaholms Hotell & Konferens
 • TAMMSVIK KONFERENS OCH HERRGÅR
 • The Summit Sweden AB
 • Östergårds mat, fest och möten

Kommun

 • Danderyd
 • Haninge
 • Huddinge
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nynäshamn
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Södertälje
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Värmdö
 • Österåker