Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nya sysselsättnings- och arbetsaktiviteter för personer långt ifrån arbetsmarknaden

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbete och Sysselsättning
KontaktpersonClara Déry
E-postclara.dery@stadsmissionen.se
Telefonnummer08-78 78 600
Beviljat ESF-stöd50 400 kr
Total projektbudget100 800 kr
Projektperiod2008-04-14 till 2008-08-12
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen ”Nya sysselsättnings- och arbetsaktiviteter för personer långt ifrån arbetsmarknaden” är ett samverkansprojekt mellan Stockholms Stadsmission och Enheten för hemlösa/Stockholms Stad inom programområde 2 – Ökat arbetskraftsutbud. Projektet syftar till att utreda behovet av – och definiera – nya sysselsättnings- och arbetsaktiviteter för personer som är inskrivna på Enheten för hemlösa och/eller är gäster på Stadsmissionens verksamheter som vänder sig till människor som lever i hemlöshet. Förprojekteringen ska ligga till grund för en ansökan om genomförande inom programområde 2.

Enheten för hemlösa är projektets medfinansiär. Projektperioden är 14 april tom 12 augusti 2008.

Bakgrund

Stockholms Stadsmission och Enheten för hemlösa/Stockholms Stad ansöker om medel till en gemensam förprojektering inom programområde 2 – Ökat arbetskraftsutbud. Under förprojekteringen vill vi undersöka möjligheten för nya satsningar inom arbete och sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen är personer som är inskrivna på Enheten för hemlösa och/eller är gäster på någon av Stadsmissionens verksamheter som vänder sig till människor i hemlöshet. De personer som utgör vår målgrupp i förprojekteringen uppbär idag försörjningsstöd, sjukersättning, sjukpension eller förtidspension. Gemensamt för dem är att de är i behov av en meningsfull daglig sysselsättning, arbetsträning och ett arbete.

Stadsmissionen och Enheten för hemlösa har båda uppmärksammat behovet av nya åtgärder och metoder för att målgruppen ska komma in på arbetsmarknaden. Vi ser även ett utvidgat samarbete och en gemensam satsning som ett första steg mot en utveckling av de nyligen etablerade Jobbtorgen i Stockholm. Jobbtorgen ska förstärka Stockholms Stads satsning på att få fler arbetslösa ut i arbete. På Jobbtorgen finns arbetsmarknadens aktörer samlade i ett gemensamt arbetssätt för att på så sätt sänka trösklarna för den arbetssökande som erbjuds rådgivning, arbetsträning, praktik, kortare yrkeskurser samt matchning mot befintliga jobb inom både näringsliv och Stockholms Stad. En ambition hos Stockholms Stad är att på sikt utveckla Jobbtorgen i något som kallats Steg 2. Steg 2 ska vända sig till:

”… försörjningsstödstagare som under en tid uppburit försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet, och där skäl finns att pröva möjligheten att arbeta helt eller delvis samt insatser för psykiskt och fysiskt funktionshindrade som inte uppbär försörjningsstöd men som får stöd i olika former från stadsdelen, och som behöver insatser för att helt eller delvis kunna komma in på arbetsmarknaden.”

Den förprojektering vi vill genomföra ser vi som ett led i utredningen inför Jobbtorgens Steg 2. Förprojekteringen kommer att ligga till grund för en ansökan om genomförande inom programområde 2 – Ökat arbetskraftsutbud.

Syfte

Förprojekteringen syftar till att hitta nya metoder för att integrera/återintegrera personer som idag står långt ifrån ett arbete på arbetsmarknaden.

Målsättning

Vår övergripande målsättning med förprojekteringen är att utreda behovet av – och definiera – nya metoder och aktiviteter inom arbete och sysselsättning för målgruppen.

Under förprojekteringen ska vi:

- genomföra en behovsanalys inom området arbete och sysselsättning bland målgruppen
- sammanställa en jämställdhets-SWOT utifrån ett målgruppsperspektiv
- genomföra en workshop för representanter från kommun, landsting, privata aktörer och frivilligorganisationer
- sammanställa en ansökan för genomförande inom programområde 2 – Ökat arbetskraftsutbud

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Stockholms Stadsmission och Stockholms Stad har båda lång erfarenhet från arbete med målgruppen. Vi har med åren blivit bättre på att uppmärksamma och förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder och när vi idag på respektive organisation etablerar nya enheter eller projekt arbetar vi i planeringsstadiet utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Både vad gäller målgrupp och personal.

I förprojekteringen kommer vi under aktiviteterna datainsamling och workshop att lägga särskilt fokus på nya metoder och arbetssätt som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionshinder. I utvärdering och spridning kommer vi sedan att lyfta de metoder och arbetssätt vi idag använder för att öka tillgängligheten på våra verksamheter för personer med funktionshinder samt de nya metoder vi tillgodogör oss under förprojekteringen.

Jämställdhetsintegrering

Ingen text. Frågan inte aktuell att redogöra för i förprojekteringsfasen./MLN

Transnationellt samarbete

Ej ifylld av sökande.

Medfinansiärer

 • Enheten för hemlösa

Samarbetspartners

 • Enheten för hemlösa

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker