Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudie kring regional samverkan kring och ett tvärsektoriellt synsätt på ungas anställningsbarhet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFryshuset Stockholm
KontaktpersonRita Criborn
E-postrita.criborn@fryshuset.se
Telefonnummer08-691 76 00
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-08-07
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

I Sthlms förortsområden är ungdomsarbetslöshet hög. Detta beror på mycket, men bland annat på ett antal olika faktorer som högre arbetslöshet, sämre utbildningsgrad och på att de har sämre arbetsskapande nätverk än övriga unga i lande
Att få in dem i arbete är svårt och mångfacetterat. Det räcker inte med att ge någon praktik, om denne saknar motivation för att behålla uppdraget och göra sitt bästa. För att lyckas lyfta dessa personer så krävs det att det finns ett helhetsgrepp runt individen där både dess arbete, utbildning, fritid och närsamhälle ses på samma gång.
Arbetsmarknadens och Sthlm läns olika aktörer måste samverka tvärsektoriellt för att lyckas lyfta den här gruppen på lång sikt och vi tror att Fryshuset har kunskapen och erfarenheten som krävs för att sy samman alla dessa aktörer inom jobb, fritid, utbildning och arbetsmarknad till ett fungerande koncept. Vi vill därför tillsammans med dessa parter undersöka hur och etablera en starkare grund för ett konkret projekt.

Bakgrund

I Stockholms segregerade förortsområden är ungdomsarbetslöshet hög. Detta beror på mycket, men bland annat på ett antal olika faktorer som högre långtidsarbetslöshet, sämre utbildningsgrad och på att de har sämre arbetsskapande nätverk än övriga unga i landet.
Många unga saknar dessutom förtroende för etablissemanget vilket skapar stora svårigheter att nå dessa för att kunna genomföra långsiktiga insatser, även om dessa skulle finnas.
Att få in dessa unga människor i arbete är en komplicerad process och rör inte bara en fråga eller ett område. Det räcker inte med att ge någon praktik, om denne saknar motivation för att behålla uppdraget och göra sitt bästa. För att lyckas lyfta dessa personer så krävs det att det finns ett helhetsgrepp runt individen där både dess arbete, utbildning, fritid och närsamhälle ses på samma gång.
Arbetsmarknadens och Stockholms läns olika aktörer måste samverka tvärsektoriellt för att lyckas lyfta den här gruppen på lång sikt och vi tror att Fryshuset har kunskapen och erfarenheten som krävs för att sy samman alla dessa aktörer inom jobb, fritid, utbildning och arbetsmarknad till ett fungerande koncept. Vi vill därför tillsammans med dessa parter undersöka hur och etablera en starkare grund för ett konkret projekt.
Fryshuset har lång erfarenhet av att arbeta med unga i utanförskap och har hög kunskap om målgruppen samt hur man kan nå den. Vi har även arbetat med arbetsmarknads- och utbildningsinsatser riktade mot målgruppen i mindre skala och vill ta ett helhetsgrepp på hur vi i samarbete med andra aktörer kan skala upp verksamheten och resultaten. Vi tror att kombinationen mellan vårt tidigare arbete på området och de metoder som andra har kan resultera i ett effektivt system. Vi tror att Fryshuset kan bidra både med kompetens runt vikten av att involvera individens fritid, men också med komptens kring att arbeta tvärsektoriellt med dessa frågor.

Målsättning

Att öka samordningen av insatser kring unga långtidsarbetslösa och utan kompletta gymnasiebehörigheter så att de enklare kan få det stöd de behöver
Att lyfta kunskapen om vikten av och metoder för att arbeta med en helhetsbild av dessa ungas situation för att möjliggöra långsiktig förändring i denna
Att bygga infrastruktur som förenklar för unga att få den hjälp de behöver på en plats av flera olika aktörer

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien ska självklart ta hänsyn till hur alla kan involveras och ska även analysera situationen ur olika funktionshindersperspektiv, både fysiska och psykiska. Många unga får idag inte jobb för att de har olika former av kanske främst psykiska hinder som till exempel adhd, dysleksi, olika former av autism eller ångestproblematik.

Transnationellt samarbete

Förstudien kommer att titta på liknande projekt i andra länder, bland annat Tyskland och Finland där ”one-stop shops” eller navigatorcentra har upprättats för att underlätta för unga att få hjälp utifrån sin situation sedd ur ett brett perspektiv.

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker