Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förebygga sjukskrivningar genom Hållbart arbete

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIF Metall Stockholm
KontaktpersonCintra Löthén
E-postcintra.lothen@ifmetall.se
Telefonnummer08-53481621
Beviljat ESF-stöd390 800 kr
Total projektbudget390 800 kr
Projektperiod2010-06-14 till 2010-09-06
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Projektet riktar in sig på ohälsa och sjukskrivningar inom industrin. Verktygen för att motverka ohälsa och sjukskrivningar är att utveckla arbetsorganisationen, genomföra kompetensutveckling och personalutbildning samt skapa lärandemiljöer i arbetslivet. Syftet är att dessa processer fortsätter utvecklas efter projektets avslutande. Förstudieprojektet ska förbereda genomförandeprojektet genom att engagera 50 industriföretag i Stockholms län, kartlägga förutsättningar för utveckling, kompetensbehov, sjuktal, jämställdhetsfaktorer och tillgänglighet.

Bakgrund

Inom industrin skapas många sjukskrivningsdagar på grund av arbetsskador och arbetssjukdomar. Detta gäller såväl små som medelstora och stora industriföretag. Enligt SCB så är sjukskrivningstalet för industri i Stockholms län hela 34 procent. De många gånger enformiga och repetitiva arbetsuppgifterna skapar också en dålig psykosocial arbetsmiljö, vilket i sin tur påverkar hälsan i negativ mening. Detta ska sättas i samband med att sysselsatta i industrin får väldigt lite kompetensutveckling och personalutbildning. Inom IF Metall till exempel är det nästan hälften av medlemmarna som aldrig får någon kompetensutveckling eller personalutbildning.
Sedan den senare delean av 1990-talet har problematiken ovan förstärkts. Fler och fler industriföretag går tillbaka till gamla arbetsorganisationsmodeller och då ofta med mindre bemanning. Detta gör i sin tur att insatser i form av kompetensutveckling och personalutbildning minskat. Svenska Metallindustriarbetareförbundets och IF Metalls undersökningar om industriarbetarnas villkor från 1998, 2002 och 2007 bekräftar detta.
Ansatsen till projektet är att skapa samordning för att möjliggöra effektiva insatser inom lärande i arbetet, arbetsorganisationsutveckling och kompetensutveckling. Framförallt till små och medelstora företag som har begränsade resurser, såväl personellt som ekonomiskt. En god arbetsorganisation skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö, vilket minskar riskerna för ohälsa och sjukskrivningar.
Förstudien kommer att kartlägga nuläge och förutsättningar för utveckling inom området. Med hjälp av kartläggningen får projektet kunskaper om hur stort detta problem är, och vilka kompetensbehov som finns hos målgruppen.

Problembeskrivningen har tagits fram via LFA-seminarium med Processtöd Stockholm, Arbetsmijöforum där intresseanalys, problemanalys och målforumlering samt defintion av projektorganisation, aktivitetsplan och tidsplan gjorts.

Genomförandeprojektet
Kan beskrivas i tre faser. Den första fasen handlar om kartläggning av kompetens och kompetensbehov, validering och förutsättningar för utveckling på respektive företag, samt utbildning för alla inblandade om "Hållbart arbete". Den andra fasen handlar om att utveckla arbetsorganisationen och planera kompetensutvecklingsinsatser som stöder den processen.
Den tredje fasen handlar om att genomföra kompetensutvecklingsinsatserna enligt ovan. Dessa tre faser i projektet länkar in i varandra och genomförs som en helhet. Kartläggningen av kompetensbehov sker huvudsak på befattningsnivå, olika yrkesgrupper.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa modeller och arbetssätt för att genom kompetensutveckling och lärande i arbetet utveckla bättre, effektivare och modernare arbetsorganisationer i företagen. Avsikten är att detta ska leda till mindre ohälsa och sjukskrivningar i arbetslivet samt att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling i små och medelstora företag.

Målsättning

Huvudmålet för projektet är att arbetsgivaren tar ansvar för en fungerande arbetsorganisation där delaktighet och kontinuerlig kompetensutveckling för alla anställda ingår, vilket bl.a leder till lägre sjuktal och utveckling i företagen= hållbart arbete.
Minst 50 företag ska kartläggas avseende sjuktal och kompetensbehov.
Minst 50 företag ska ingå avtal om deltagande i genomförandet.
Minst 1 500 deltagare ska omfattas av kompetensutvecklingsinsatserna i genomförandet.
En konferens och två workshops ska genomföras för målgruppen.
Två studiebesök ska genomföras.
SWOT-analys av jämställdhet ska genomföras för de 50 företagen ovan.
Transnationella parter ska inventeras för eventuellt samarbete.
Planering av genomförandeprocessen ska göras.
Orienteringsutbildning av projektledningen ska göras av processtöd Tillgänglighet och Jämt.
Fem styrgruppsmöten ska hållas under förprojektet.
Minst två referensgruppsmöten ska hållas under förprojektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska undanröja hinder för delaktighet och utveckling och ge förutsättningar för inflytande, självbestämmande och självständighet. Projektet ska säkerställa att all information, utbildning och övriga aktiviteter är fullt tillgängligt. Processtöd Tillgänglighet ska användas med deras utbildningar och checklistor för att säkerställa rätt ansats.

Transnationellt samarbete

Under förstudieprojektet kommer en analys om förutsättningarna för transnationell erfarenhetsutbyte med annat land att genomföras. Detta sker via IF Metalls Internationella enhet.

Samarbetspartners

 • APeL Forskning och utveckling
 • IF Metall Södertälje
 • IF Metall Uppland
 • Reagera Hälsa City AB
 • Runö folkhögskola
 • Teknikföretagen Region Väst

Deltagande aktörer

 • Conlego elektronic AB
 • Din Bil Järva
 • IF Metall Stockholm

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker