Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

FARSTUN

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFastighetsbranschens utb.nämnd
KontaktpersonMagnus Nordin
E-postmagnus.nordin@fastun.se
Telefonnummer072-5524700
Beviljat ESF-stöd432 000 kr
Total projektbudget432 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-11-30
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Att på lång sikt ta fram en metod som stödjer den specifika branschens kompetensförsörjningsbehov genom samarbeten mellan myndigheter, arbetsmarknadsparter och utbildningsanordnare och som motverkar arbetslöshet, utanförskap och fattigdom hos målgrupperna.

Bakgrund

FARSTUN - Fastighetsbranschen Arbete Rekrytering Samverkan Tillgänglighet Utveckling Nytta

Problembeskrivning

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) bildades 2010 i dagens konstellation med arbetsmarknadens parter inom branschen.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds parter:
Arbetsgivarsidan: Fastigo, Almega Fastighetsarbetsgivarna, KFO, Branschorganisationer (SABO, Fastighetsägarna)
Arbetstagarsidan: Fastighetsanställdas förbund, Kommunal, Unionen, Vision, Ledarna, SEKO, Akademikerförbunden (Jusek, Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer, SSR, Sveriges Arkitekter)

Historiskt har branschen inte haft en företrädare som drivit dessa frågor. Under dessa 3 år har vi (FU) identifierat flera problemområden som kräver en förstudie i enlighet med ESF-rådets direktiv. Fastighetsbranschen har aldrig tidigare sökt medel från ESF-rådet eller annan myndighet eller samhällsorgan. Vi är en ny utbildningsnämnd som även arbetar med arbetsmarknadsfrågor, men med en begränsad bemanning bestående av en verksamhetschef och en assistent. Detta begränsar våra möjligheter att själva genomföra en förstudie av det slag som vi nu söker pengar till.

Under detta år håller vi på att utveckla vårt regionala arbete i Stockholmsregionen genom FUR-Stockholm. Vi ser goda möjligheter till synergier mellan FUR-Stockholm och ESF-regionsatsning.

Fastighetsbranschen behöver rekrytera 16 000 nya medarbetare på 10 år. Av dessa är 10 000 bara i pensionsavgångar. Sveriges utbildningssystem med gymnasium, yrkeshögskola och universitet och högskola klarar bara att försörja branschens behov till 25 %. Branschen har bara haft utbildningar i utbildningssystemet på gymnasienivå sedan 2011 och på Yrkeshögskolenivå sedan 2010. Samtidigt ställer EU och regeringens nya energi- och miljömål ökade krav på den tekniska kompetensen inom branschen. Tillsammans med de nya mångkulturella bostadsområdena behövs det även utvecklas kompetenser kring kulturella skillnader, beteende och service.

Arbetsförmedlingens prognoser stämmer inte alls överens med branschens GAP-analys över framtida kompetensbehov. Platsbankens administrativa system för definition av lediga tjänsters kompetensbehov och arbetssökandes kompetens stämmer inte med branschens yrkesroller. Följden blir felaktig information till andra myndigheter och utbildningssystemet om branschens kompetensbehov, samt för alla arbetssökande.

Samtidigt står fastighetsbranschen inför ett ökande jämställdhetsproblem med 85% män och 15% kvinnor enligt Fastigos medlemsstatistik. Från gymnasieantagningens statistik till VVS-och fastighetprogrammet i Stockholms län inför läsåret 2013-2014 är fördelningen 97% killar och 3% tjejer.

Förväntade mål och effekter
Vi vill göra en kartläggning av förutsättningarna för ett större projekt kring dessa problem, kopplat till fastighetsbranschens kompetensbehov. Syftet är att klargöra förutsättningarna för ett fullskaligt projekt där en specifik branschs rekryterings och kompetensbehov matchas mot kompetenser hos människor i utanförskap av olika slag. Vi vill se förutsättningar för samordning mellan flera av samhällets myndigheter, andra samhällsorgan och branschen.

Vi ser inom förstudiens möjligheter att vi kan belysa problemområden utanförskap, ungdomar, arbetslöshet, stadsutveckling och livslångt lärande kopplat till branschens behov.
Vi vill främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet mot fastighetsbranschen.
Vi ser att på sikt kan förstudien och kommande projekt främja social inkludering och bekämpa fattigdom, samt skapa förutsättningar för livslångt lärande genom utbildning och nya färdigheter.

Detta vill vi genomföra i Stockholmsregionen för att det är ett stigmatiserat problem i regionen.

Vi ser att våra mål finner stöd i Regeringskansliets förslag till nationellt program för Europeiska socialfonden inom EU:s mål Investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–2020. Där nämns bl.a. att Socialfondsprogrammet 2014–2020 bör inriktas på att bl.a. dels stärka tillgången till relevant kompetens på arbetsmarknaden genom verksamhetsrelaterad kompetensutveckling, dels utveckla och tillämpa metoder som bidrar till att öka övergångarna för prioriterade grupper till arbetsmarknaden.

Målsättning

Att på lång sikt ta fram en metod som stödjer den specifika branschens kompetensförsörjningsbehov genom samarbeten mellan myndigheter, arbetsmarknadsparter och utbildningsanordnare och som motverkar arbetslöshet, utanförskap och fattigdom hos målgrupperna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att i förstudien, tillsammans med branschen undersöka förutsättningar och möjligheter för hur tillgängligheten ser ut och vilka förbättringsområden som skall tas med i ett fullskaligt projekt.

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker