Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

ALFA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonAnna Lindskog
E-postanna.lindskog@sot.stockholm.se
Telefonnummer08-50825156
Beviljat ESF-stöd225 435 kr
Total projektbudget450 870 kr
Projektperiod2008-07-04 till 2009-01-03
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

ALFA
Syftet med ALFA är att öka sysselsättningsgraden bland psykiskt funktionshindrade. I ALFA ska samverkansproblemen mellan huvudmännen identifieras och lösas med hjälp av en alternativ förmedling av sysselsättning, arbetsträning, studier och arbete för psykiskt funktionshindrade.

Bakgrund

Vid en kartläggning av insatser till personer med psykiska funktionshinder 2006/2007 i Stockholm framkom att drygt 3000 personer hade någon form av socialpsykiatrisk insats från kommunen under året. Av dessa saknade ca hälften sysselsättning. Möjligheterna för psykiskt funktionshindrade att närma sig arbetsmarknaden är i dagsläget små och krångliga. Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har delar av ansvaret gällande psykiskt funktionshindrades möjligheter till sysselsättning, rehabilitering och försörjning. Att ansvaret är delat på olika huvudmän försvårar i många fall för brukare att ta sig tillbaka till arbetslivet eller finna meningsfull sysselsättning. 2006 genomförde socialtjänstförvaltningen i Stockholm, i samarbete med Schizofreniförbundet centrala staden och RSMH Stockholmsdistrikt, en kartläggning av behovet av en alternativ förmedling för sysselsättningstjänster inom Stockholms stad för personer med psykiska funktionsnedsättningar. I kartläggningen framkom det att det fanns ca 55 sysselsättningar/arbetsträningar och träfflokaler för psykiskt funktionshindrade i Stockholms stad. Vidare framkom det att flera förvaltningar idkade "stadsdelsarrest" dvs psykiskt funktionshindrade erbjöds endast sysselsättning inom den egna stadsdelsförvaltningen. "Arresten" kan leda till att brukare inte kan påbörja "rätt" sysselsättning/arbetsträning för honom/henne vilket i sin tur minskar möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden. I kartläggningen förespråkades öppnandet av en alternativ förmedling av sysselsättning, arbetsträning, studier, praktikplatser och arbete för psykiskt funktionshindrade där alla stadens verksamheter sågs som en gemensam resurs. Frågor som väcktes i samband med kartläggningen var dock hur samverkan med andra huvudmän (främst Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) skulle ordnas samt hur möjligheten till studier och jobb på öppna arbetsmarknaden för målgruppen skulle knytas till förmedlingen.

Förprojekteringen för ALFA syftar till att ta ett samlat grepp kring sysselsättning, arbetsträning, studier och arbete för psykiskt funktionshindrade. Under förprojekteringsperioden är tanken att utreda hur ett samarbete kring en alternativ arbetsförmedling för psykiskt funktionshindrade skulle kunna se ut och vad som ska kunna erbjudas där. Under förprojekteringstiden behöver ansvarsfördelning och samarbetsvägar mellan Stockholms stad, övriga medverkande kommuner, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen redas ut. Vidare behöver Jobbtorgens funktion för psykiskt funktionshindrade ses över samt möjligheten till studier och startande av sociala kooperativ (samt långsiktig hållbar finansiering för sociala kooperativ) som ett sätt för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden.

Syfte

Psykiskt funktionshindrade befinner sig till stor del långt från arbetsmarknaden. De får idag sin grundtrygghet genom de offentliga systemen, främst Försäkringskassan (sjuk- och aktivitetsersättning) och socialtjänsten (försörjningsstöd). På grund av arbetsovana och mångfacetterad problembild är de i de flesta fall inte omedelbart anställningsbara. Målgruppen tenderar att cirkulera mellan offentliga huvudmän utan att vinna insteg i arbetsmarknaden eller samhället i övrigt.

Syftet med projektet är att ta ett samlat grepp kring de problem som uppstår i samband med sysselsättning för psykiskt funktionshindrade. Genom att bygga upp en alternativ förmedling där hela spännvidden från enkel sysselsättning till jobb på öppna arbetsmarknaden finns representerat ökar möjligheten för individerna inom målgruppen att hitta den bästa enskilda lösningen. Samordningsproblemen mellan myndigheter, stadsdelar och övriga medverkande kommuner minskas och fler personer finner lämplig sysselsättning/kommer ut på arbetsmarknaden. En förstudie behöver göras för att reda ut ansvar och möjligheter till samverkan innan genomförandet av en alternativförmedling kan ske.

Målsättning

Projektet har två huvudmål:

1. Ta fram en samverkansmodell för att främja sysselsättningen bland psykiskt funktionshindrade. Av modellen ska tydligt framgå respektive huvudmans ansvar samt hur tidigare problem (exempelvis ekonomiska) ska lösas för att med gemensamma krafter få fler personer inom målgruppen aktiva i någon form av sysselsättning och därigenom stärka det friska hos individen.

2. Projektera för uppbyggnaden av en alternativ förmedling av sysselsättning, arbetsträning, studier, socialtföretagande, praktikplatser och arbete för psykiskt funktionshindrade.
Förmedlingen ska tydliggöra utbudet av sysselsättning, arbetsträning, arbete och studier för psykiskt funktionshindrade samt bryta "stadsdelsarresten".
Utifrån ovanstående ska en mall för genomförandeprojekt tas fram.
med gemensamma krafter få fler personer inom målgruppen aktiva i någon form av sysselsättning och därigenom stärka det friska hos individen.

2. Projektera för uppbyggnaden av en alternativ förmedling av sysselsättning, arbetsträning, studier, socialtföretagande, praktikplatser och arbete för psykiskt funktionshindrade.
Förmedlingen ska tydliggöra utbudet av sysselsättning, arbetsträning, arbete och studier för psykiskt funktionshindrade samt bryta "stadsdelsarresten".
Utifrån ovanstående ska en mall för genomförandeprojekt tas fram.

Effekterna som förväntas uppnås genom projektet är att öka sysselsättningen bland psykiskt funktionshindrade i stor Stockholm.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet rikar sig mot personer med psykiska funktionshinder. Kunskapen om fysiska och psykiska funktionshinder är stor hos samtliga deltagare. Intresseföreningar och organisationers åsikter tas tillvara genom deras direkta medverkan i projektet. Lokaler kommer i och med grundförutsättningen för projektet vara tillgängliga för funktionshindrade och eventuella externa evenemang kommer genomföras i lämpliga lokaler. Information, skrivelser och hemsidor kommer tillverkas med hänsyn tagen till målgruppens eventuella kognitiva svårigheter. Samverkanspartners/sysselsättningsverksamheter kommer uppmuntras att använda tillgängliga kognitiva hjälpmedel som är framtagna för målgruppen.

Jämställdhetsintegrering


Förprojekteringen för ALFA syftar till att ta ett samlat grepp kring sysselsättning, arbetsträning, studier och arbete för psykiskt funktionshindrade. Under förprojekteringsperioden är tanken att utreda hur ett samarbete kring en alternativ arbetsförmedling för psykiskt funktionshindrade skulle kunna se ut och vad som ska kunna erbjudas där. Under förprojekteringstiden behöver ansvarsfördelning och samarbetsvägar mellan Stockholms stad, övriga medverkande kommuner, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen redas ut. Vidare behöver Jobbtorgens funktion för psykiskt funktionshindrade ses över samt möjligheten till studier och startande av sociala kooperativ (samt långsiktig hållbar finansiering för sociala kooperativ) som ett sätt för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden.

Samarbetspartners

 • Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms län
 • FK City Stockholm
 • Huddinge kommun
 • Solna Stad Stadsledningsförvaltning, socialförvaltning
 • Sundbybergs Stad, Personalavdelningen

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker