Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

08-Kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStiftelsen Hotellhem i Stockholm
KontaktpersonCurt Hägerklo
E-postcurt.hagerklo@hotellhem.se
Telefonnummer08-50840103
Beviljat ESF-stöd0 kr
Total projektbudget0 kr
Projektperiod2008-04-15 till 2008-09-15
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm bedriver i samverkan med sina partners, Rainbow Sweden, Bygg Din Framtid och RFHL Stockholm, en bostadsverksamhet som riktar sig till bostadslösa och i många fall arbetslösa personer. Personalen har i många fall bristfällig utbildning och språkkunskaper för sitt arbete. Projektet syftar till att inventera de anställdas utbildningsbehov för att i ett senare skede kunna lägga fram en plan för kompetensutveckling, vilken ska utgöra grunden för ett genomförandeprojekt.

Bakgrund

Belysning av sårbarhetsområden.
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS), som har till ändamål att i samarbete med Stockholms nämnder med socialtjänstansvar erbjuda boende för personer som saknar egen bostad. Det finns från stadens sida en förväntan om att SHIS skall kunna utforma ett alternativ till mer kostnadskrävande bostadsformer som inackorderingshem och servicehus för boende med omvårdnadsbehov.

SHIS står inför en generationsväxling. Den personal som kommer att lämna företaget inom några år besitter stora kunskaper om det verksamhetsspecifika som behöver förmedlas vidare inom organisationen. Det finns behov av att bygga upp och skapa lärande miljöer. Med relevant kompetens förbättras individens möjligheter att stanna kvar i arbetslivet. Vår personal har i allmänhet låg utbildningsnivå samtidigt som kraven är stora. Rutinerna för samverkan kring de boende behöver utvecklas. Personalen måste hantera hot och våld, alkoholproblem, övrigt missbruk och människor som lider av ADHD, Aspergers syndrom och andra psykiska funktionshinder. Den personal vi anställder är ofta ungdomar med bristfälliga språkkunskaper och med låg formell kompetens. De behöver mer stöd och en plattform att utgå ifrån - en stödboendekompetens.

Vår verksamhet är idag koncentrerad till måndag-fredag men vi behöver se över möjigheterna av att även ha helgverksamhet. Vi har idag många samverkanspartners, såväl inom offentlig verksamhet som inom ideell verksamhet. Våra samarbetsformer behöver utvecklas för att bättre kunna arbeta gemensamt med våra hyresgäster inför framtiden. Vi behöver gemensamt skapa ett in- och utslussningssystem . Gemensamma utbildningsinsatser ska inventeras.

Vi har behov av ledarutveckling för att kunna utveckla de anställda och ge rätt redskap för att människor ska kunna växa och skapa delaktighet, minska framtida utanförskap, ta tillvara kulturell mångfald och skapa utvecklingsmöjligheter hos såväl kvinnor som män.

Syfte

Genomlysa sårbarhetsproblematiken för att kunna hantera såväl den utsatta arbetssituationen som det krävande arbetet med utsatta människor. Att inventera behoven av individuell och gemensam utbildning är ytterst angeläget. Att ta reda på individens kompetens idag med koppling till våra framtida behov för att se över konsekvenser och behov av åtgärder inför kommande generationsväxling. Att skapa lärandemiljöer för att kunna behålla och utveckla kompetens och vara en attraktiv arbetsplats för såväl nuvarande som kommande anställda. Detta ger oss möjlighet att skapa en plattform för samverkan mellan våra olika samarbetspartners. Alla anställda ska ha ett väl integrerat förhållningssätt till hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

Målsättning

Att ha en bra grund att gå vidare från när det gäller genomförandeprojekt.
Alla anställda ska ha en möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Våra anställdas utgångspunkt idag är inte utbildning utan personlig lämplighet. Kraven har idag höjts från upphandlande enheter. Vi måste höja kompetensnivån för att svara mot de krav som ställs på våra tjänster.
Vi kommer att inventera önskemål om utbildning och behov av utbildning om diskriminering och det mångkulturella samhället för att kunna genomföra kunskapshöjande åtgärder i genomförandeprojektet.
Inventera önskemål hos de som är sjukskrivna. Ledarskapsfrågan, att uppmärksamma de företeelser och situationer som kan orsaka sjukskrivning och även uppmärksamma ledarnas och administrativ personals eget behov av utveckling.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är mycket viktig för oss i vår dagliga verksamhet. Tillgängligheten varierar i våra olika boenden. Alla våra bostäder är inte anpassade för rullstolar och rullatorer. Den fysiska miljöns tillgänglighet behöver kartläggas i förhållande till såväl boende som personal. Psykiska funktionshinder behöver vi lära oss mer om t ex. ADHD och psykosliknande tillstånd. Personal även i våra samverkansorganisationer har ständigt behov av förnyad kunskap inom detta område. Vi kommer att under förprojekteringen kartlägga utbildningsbehov för kommande genomförande i att skapa beredskap i mötet och hur vi ska arbeta med information/kommunikation som är anpassad till människor med funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Kan bli aktuellt i kommande genomförandeprojekt.

Samarbetspartners

 • Bygg Din Framtid
 • Rainbow Sweden
 • RFHL Stockholm

Kommun

 • Botkyrka
 • Danderyd
 • Ekerö
 • Haninge
 • Huddinge
 • Järfälla
 • Lidingö
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Nynäshamn
 • Salem
 • Sigtuna
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Tyresö
 • Täby
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Värmdö
 • Österåker