Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Vem vill bli entreprenör?

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareÖppna Kanalen Växjö
KontaktpersonKia Roman
E-postkia.roman@telia.com
Telefonnummer0733 92 67 92
Beviljat ESF-stöd117 067 kr
Total projektbudget156 100 kr
Projektperiod2010-05-03 till 2010-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att reducera utanförskap och arbetslöshet och är främst inriktat mot personer med utländsk bakgrund. Med innovativa metoder och nya, oväntade möten ska projektet "Vem vill bli entreprenör?" stimulera entreprenörskap bland långtidsarbetslösa och människor som nyligen invandrat till Sverige.

Deltagarna får sin företagsidé värderad av en panel som består av engagerade och kunniga företagare och representanter för myndigheter med uppgift att stötta nyföretagande och entreprenörskap. Med- och motgångar filmas och sänds via Öppna Kanalen Växjö. Metodiken att filma deltagarna och följa dem under ca ett år fram till egenförsörjning tror vi skulle fungera som en extra sporre. Under detta år kommer de att erbjudas idévärdering, coaching/rådgivning, praktik, utbildning och mentorskap.

Bakgrund

Arbetslöshet och utanförskap är idag ett av våra största samhällsproblem. Bland alla arbetslösa finns det många människor som bär på idéer som skulle kunna utvecklas till nya företag om de arbetslösa fick kvalificerat stöd, uppmuntran och utbildning.
Vi tror att det finns många människor med stor potential att lyckas som företagare, inte minst bland alla våra arbetslösa med utländsk bakgrund.

Vi vill genom detta projekt ta reda på om det är möjligt att få fler personer i arbete, och därmed egen försörjning, genom att med innovativa, riktade och individuella åtgärder hitta entreprenörer och uppmuntra entreprenörskap hos människor som inte tidigare prövat att driva företag.

Med tv-serien Draknästet som förebild byter vi ut riskkapitalisterna mot en panel som består av representanter för myndigheter och erfarna företagare som värderar entreprenörens idé och delar med sig av sina erfarenheter och sina nätverk.
Projektet dokumenteras dels via filminspelningar, dels skriftligen för att kunna utgöra underlag till en pedagogisk handledning som deltagande samverkansaktörer fritt får använda.

Vi tror på minskat utanförskap genom att ta vara på och utgå från individers inneboende kraft och resurser. Metodiken att filma deltagarna och följa dem under minst ett år när de erbjuds idévärdering, rådgivning/coaching, praktik, utbildning och mentorskap fram till egenförsörjning tror vi skulle fungera som en extra sporre. Deltagare ska också få pröva tanken att köpa ett befintligt företag som är till försäljning istället för att starta nytt.

Entreprenörernas väg från beroende till oberoende egenförsörjning ska dokumenteras och presenteras pedagogiskt för att kunna användas som exempel och inspiration för andra i samma situation. Vi tror också att myndigheter som Arbetsförmedlingen kan vara intresserade att ta del av inspelningarna och de typiska fall som vi kommer att kunna presentera för dem.

Öppna Kanalen Växjö är en ideell förening som sänder lokalt förankrad icke-kommersiell TV i Växjö, vad som brukar kallas public access-TV (medborgarnas egen kanal). Syftet är att vara ett forum för delaktighet, demokrati och integration.
Grunden är ett 60-tal föreningar, organisationer och myndigheter som genom medlemskap i Öppna Kanalen producerar och sänder egna program. En redaktion handleder, utbildar och producerar även egna program.

Öppna Kanalen Växjö har funnits drygt 3 år i Växjö. Vi sänder dels våra föreningars och organisationers budskap ut till samhället, dels egenproducerade icke-kommersiella program. Idag kan därför alla som bor i Växjöhem, Vidingehem, Hyresbostäder och en del privata bostadsbolag, t ex HSB, se Öppna Kanalens program. Vi når ut till ca 24 500 hushåll och har 3 500 garanterade tittare varje dag.
Sex personer är anställda på Öppna Kanalen. Två av dessa ska tillsammans ansvara för förstudien.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och sändningsavtal, uppdragsproduktioner samt sponsring.

Syfte

Det långsiktiga syftet är minskat utanförskap, egenförsörjning och bättre livskvalitet för människor som inte lyckats hitta en fast förankring i arbetslivet men som bär på en idé som ev kan utvecklas till ett eget företag. Detta ska åstadkommas genom att pröva och utveckla en idé, en delvis ny metod som vi kortfattat beskrivit under Bakgrund.

Förstudien ska ta reda på vilka samarbetspartners som behövs för att utveckla denna metod samt vilken kompetens och finansiering dessa kan bidraga med. Arbetsförmedling m fl organisationer ska engageras samt knytas till ett kommande genomförandeprojekt tillsammans med ett antal branschföreträdare vars uppgift blir att värdera bärigheten i den blivande entreprenörens idé. De samverkansparter som registrerats i denna ansökan har samtliga förklarat sig intresserade av att medverka i ett kommande genomförande-projekt.

Förstudien ska även ta fram ett typexempel för att testa konceptets användbarhet, styrkor och svagheter vilket ska ge ett underlag till bättre planering av genomförande-projektet.

Målsättning

Målsättningen med förstudien är att arbeta fram ett användbart koncept, en arbetsmodell, som ska ligga till grund för en komplett ansökan om projektmedel från Socialfonden hösten 2010 eller våren 2011.
Samarbetspartners och aktörer som behövs för nästa steg ska kontaktas och deras medverkan i genomförandeprojektet ska tydliggöras och beskrivas i en ansökan om genomförande.

Ett delmål är att ta fram en SWOT-analys avseende jämställdhet som ska styra aktiviteterna under genomförandet.

Förstudien ska också säkra upp de 60 procent som krävs av offentliga finansiärer.

Resultatet av förstudien ska vara ett koncept som senare ska prövas och vidareutvecklas för preliminärt 20 deltagare under ca två års projekttid.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer under förstudien genomgående att beakta frågan om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning när vi planerar för nästa fas. Detta innebär att ett kommande genomförandeprojekt skall vara i hög grad tillgängligt för personer med funktionshinder. Beträffande hur vi avser att säkra informativ, kommunikativ, lokalmässig tillgänglighet etc vill vi återkomma till i ansökan om genomförande.

Vi avser att samarbeta med Pia Hammargren på Nätverket SIP i dessa frågor. Hon fick Växjö kommuns Tillgänglighetspris 2009 för sitt stora engagemang i frågor som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och har visat intresse för att medverka.

Vi kommer också att kontakta det processtöd som ESF-rådet erbjuder via Handisam för konsultation och vägledning i vårt planeringsarbete.

Medfinansiärer

 • Samhällsutvecklingsenheten

Samarbetspartners

 • ALMI företagspartner Kronoberg
 • Arbetsförmedlingen Växjö
 • Nyföretagarcentrum i Alvesta

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult