Logotyp på utskrifter

Värdskap Oskarshamn III

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonTed Lindquist
E-postted.lindquist@oskarshamn.se
Telefonnummer0491-764286
Beviljat ESF-stöd391 704 kr
Total projektbudget391 704 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-02-28
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Kompetensutveckling för kvalité och service. Lokal kunskapsdriven utveckling i samverkan mellan turismens aktörer, handel, kommersiell service och föreningsliv

Bakgrund

De privatturistiska aktörerna i Oskarshamn såsom campingplatser, stugbyar, vandrarhem, butiker, bensinmackar, etc. har idag ingen fungerande plattform för samarbete och samverkan. Oskarshamns kommun saknar idag en väl fungerande speaking partner. För att nå ökade turismvolymer krävs inte bara samverkan utan också att på ett mer tydligt sätt arbeta med värdskapet vilket i sin tur innebär att besökande turister känner sig välkomna till Oskarshamn. Ett utvecklat värdskap stärker de mindre företagen på så vis att samarbete och samverkan ger styrka. Ett flertal av dessa ägs och drivs vidare av kvinnor som vill höja sin förvärvsfrekvens från deltid upp till heltid.

Syfte

Projektets långsiktiga syfte är att via lärande av andra orter såsom Hagfors, Hudiksvall, Orsa, Bollnäs, etc få en ökad kvalitets- och miljömedvetenhet. I kvalitetsbegreppet lägger vi faktorer såsom bemötande, språk, kulturförståelse vilka är ledord. I Orsa har man som första område i landet börjat arbeta med kvalitetsledningssystem tillsammans med företagen. Systemet är benämnt TURISO och är baserat på ISO 9001:2 000 men är anpassat för företag inom turismbranschen. Det innebär att systemet är anpassat och erkänt på en internationell marknad.
Ett benchmarkingsamarbete kommer å ena sidan att inledas med Orsa och å andra sidan bör TURISO implementeras i ett kommande genomförandeprojekt bland turistföretagen i Oskarshamn.

Målsättning

Målet är att Oskarshamns turistiska aktörer, föreningsliv och handel ska ges ökade förutsättningar att utveckla sina verksamheter genom att bland annat bli bättre på värdskap och samarbete & samverkan. Oskarshamn som destination har att tjäna på att alla dess delar får en ökad insikt om om värdskapets betydelse både för kommunen och de enskilda företagen.
Utöver utbildningsaktiviteterna bör en plattform för samarbete komma till stånd på sikt och kanske utveckla och fördjupa ett kommersiellt engagemang genom aktiviteter och egna arrangemang & evenemang, bokning och försäljning, paketering, resebyråkontakter såväl nationellt som internationellt, marknadsföra och sälja befintligt utbud.
En sådan plattform kan genom samarbete bli en kommersiell aktör till stöd för de enskilda företagen i Oskarshamn men också en viktig speaking partner till Oskarhamns kommun vilken idag bör förbättras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien är inte primärt inriktad mot denna målgrupp. Däremot kommer turistiska aktörer att ingå i förstudien som dagligdags i sin yrkesutövning och i sina företag möter och tar emot gäster och kunder med olika typer av funktionshinder. Där så är möjligt kommer projektet att samverka med HSO samverkansorganisation för de olka handikappförbunden i Blekinge. Denna organisation arbetar sedan något år tillbaka med olika målgrupper med olika typer av funktionshinder för att öka tillgängligheten till handel och kommersiell service. Vi tror inte att vi själva behöver uppfinna hjulet utan hellre söka samarbete med andra som kommit en bit på väg i arbete med att tillgängliggöra utbudet inom handel och kommersiell service.

De som kommer att genomföra förstuien skall i de gemensamma träffar (tre tillfällen) informera om såväl tillgänglighet som jämställdhet. När det gäller tillgänglighet skall deltagande anställda informeras, vid både de gemensamma träffarna och i de enskilda samtalen, om vad gäller tillgänglighetens fyra definierade delar, fysisk tillgänglighet, tillgängligverksamhet, kommunikativ tillgänglighet samt informativ tillgänglighet, allt i enlighet med ESF-rådets vägledning (Dnr 2007-00467). Samtliga anställda skall beredas tillfälle att inom ramen för förstudien, och i enskilda samtal, ges tillfälle att ge förslag kring åtgärder syftande till att öka tillgängligheten. Åtgärdsinsatserna skall sedan ske inom ramen för ett genomförandeprojekt.

Samarbetspartners

 • VÄRDSKAP ORSA

Deltagande aktörer

 • Adelsgatan Mat & Logi
 • Aidis Restaurang
 • Aspölaboratoriet
 • Badholmen Restaurang och Cater
 • Café Shalom
 • Destination Gotland AB
 • FöretagsCentrum i Oskarshamn
 • Havslätts Café & Camping
 • HB Solkustens Spinnverkstad
 • Home Hotell i Oskarshamn AB
 • Hotell Corallen AB
 • Lillkrogen Oskarshamn AB
 • Lyckans Vind i Påskallavik AB
 • OKG
 • Oskarshamns Drivmedelsförsäljn
 • Oskarshamns Sjöfartshotell
 • Ostkustens aktivitetscentrum e
 • PUB Kråkan
 • Påskallavik 20Hundra
 • Påskallaviks Gästgiveri
 • Retsaurang Elephant Thai
 • Solkustturer AB
 • Stiftelsen Forum i Oskarshamn

Kommun

 • Oskarshamn