Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utveckling av personal inom hemsjukvården

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAristum Institutet AB
KontaktpersonNikolaos Tatidis
E-postnikos@aristuminstitutet.se
Telefonnummer0470-723366
Beviljat ESF-stöd406 450 kr
Total projektbudget406 450 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att kartlägga personalens behov av fortbildning samt möjligheterna till karriärutveckling, för att öka den geografiska och yrkesmässiga rörligheten. Den tillförda kompetensen ska syfta till att fördjupa och bredda personalens arbetsuppgifter.

Bakgrund

Under 90-talet genomgick svensk hälso- och sjukvård en gigantisk omstrukturering. Antalet vårdplatser halverades, vårdtiderna förkortades samtidigt som resultaten förbättrades med exempelvis halverad spädbarnsdödlighet och förbättrad överlevnad efter stroke och hjärtinfarkt. Möjligheterna förbättrades också att behandla allt äldre patienter. Så ökade antalet höftledsoperationer för äldre patienter från 900 till 2700 under en tioårsperiod medan de äldre under samma tid bara ökade med 24 procent. Utmaningarna idag är minst lika stora. Man kan tala om en ny generation av strukturomvandling. Nu handlar det om bättre samordning av insatserna för dem som behöver insatser från flera olika håll. Det handlar också om att flytta fokus från det som uppstått akut till möjligheterna att främja hälsa så att behovet av akuta insatser minimeras. Livskvaliteten för den äldre blir bättre om landsting och kommuner i samverkan och med stöd även av exempelvis ideella organisation ser till att ge stöd till människor där de bor; i särskilt eller ordinärt boende.

Den pågående strukturomvandlingen av sjukvården med ökade krav på hjälp i hemmet och medicinsk assistans på distans medför en avlastning av sjukhusvården till förmån för hemsjukvården. Fördelarna med decentraliserad och avancerad vård utanför sjukhusen är viktiga drivkrafter bakom utvecklingen. Det innebär lägre vårdkostnader, ökad livskvalitet, rörlighet och valfrihet för patienterna. En avgörande förutsättning är emellertid att tekniken ger vårdpersonalen förutsättningar att utnyttja den kompetens-, kvalitets- och effektivitetspotential som finns och som kan uppstå. En stor del av kommunernas hemsjukvård utförs av undersköterskor och vårdbiträden som en del av deras arbete med social omsorg.

Värdegrunden är nyckeln till en god äldreomsorg. En gemensam strategi förutsätter en gemensam värdegrund och en gemensam vision. Värdegrunden är basen för hur ledarskapet utövas, hur arbetsprocesserna fungerar och hur engagerade och delaktiga de anställda är. För att kunna skapa en gemensam värdegrund krävs fortlöpande kompetenshöjning hos personalen.

Arbetet med kompetensutvecklingsanalysen är en process som innebär en genomgång av verksamheten idag och en bedömning av framtiden. Framtiden tyder på att det kommer att bli brist på kompetent personal inom hemsjukvården. Därför är det oerhört viktigt att behålla den personal som finns inom verksamhetsområdet och kompetenshöja den regelbundet.
Kompetensutveckling är en investering för individen, arbetsgivaren och samhället i övrigt.

-All personal inom äldreomsorgen ska framöver ha grundläggande yrkeskompetens för sina uppgifter. Det skriver äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) på DN:s debattsida. Bland de nyanställda i äldreomsorgen har bara 58 procent omvårdnadsutbildning. Det är ett missförhållande, skriver Maria Larsson. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska föreslå hur personalen ska få grundläggande yrkeskompetens, hur framtida kompetensbehov ska tillgodoses och hur personalen ska få bättre karriärmöjligheter.
(I bilaga 1 finns hela artikeln att läsa - "Stopp för äldrevårdare som saknar utbildning").

Följande behov och problem har identifierats inom hemsjukvården/äldreomsorgen:
Låg utbildningsnivå
Låg kompetensnivå
Brist på personal
Avsaknad av gemensam värdegrund
Strukturomvandling inom hemsjukvården/äldreomsorgen
Brist på samarbete

Antal anställda personer inom hemsjukvården 2006 fördelade kommunvis.

Uppvidinge 260
Lessebo 180
Tingsryd 270
Alvesta 250
Älmhult 380
Markaryd 230
Växjö 1900
Ljungby 770
Totalt: 4240

Målsättningen är att 15 % av personalen inom hemsjukvården ska medverka i projektet. Detta innebär att drygt 600 personer kommer att få kompetenshöjning genom projektet i genomförandefasen.

Syfte

Syftet är att kartlägga personalens behov av fortbildning samt möjligheterna till karriärutveckling, för att öka den geografiska och yrkesmässiga rörligheten. Den tillförda kompetensen ska syfta till att fördjupa och bredda personalens arbetsuppgifter.

Målsättning

Förstudien förväntas leda till följande resultat:
- identifiering och rangordning av de kompetenser som bidrar till att personalens, inom hemsjukvården (undersköterskor och vårdare), arbetsuppgifter fördjupas och breddas, dvs personalen inom hemsjuvårdens konkreta behov av kompetensutveckling.
- identifiering av hinder och möjligheter för att utveckla relevanta karriärvägar för personalen inom hemsjuvården som leder till att öka den geografiska och den yrkesmässiga rörligheten.
- kartläggning av effektiva sätt att utforma och förmedla kompetensutvecklingsinsatserna genom samverkan mellan olika arbetsplatser hos de olika kommunerna och mellan kommunerna och olika utbildningsanordnare
- identifiering av relevanta utbildningsanordnare som kan medverka i projektets genomförandefas

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Aristum AB har genom åren haft många deltagare inom olika projekt med funktionshinder. Vår erfarenhet är att deltagarna har klarat av studierna på ett mycket bra sätt trots sitt handikapp. Lokalerna väl anpassade för personer med funktionshinder. Följande resurser finns:
- handikappsanpassade toaletter
- hiss till alla plan
- inga trösklar in till undervisningslokalerna

Jämställdhetsintegrering

Arbetet med kompetensutvecklingsanalysen är en process som innebär en genomgång av verksamheten idag och en bedömning av framtiden. Framtiden tyder på att det kommer att bli brist på kompetent personal inom hemsjukvården. Därför är det oerhört viktigt att behålla den personal som finns inom verksamhetsområdet och kompetenshöja den regelbundet.

Samarbetspartners

 • Kunskapsutveckling Syd

Deltagande aktörer

 • Kommunkontoret
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunledningskontoret
 • Nämnden för omsorg och hälsa
 • Omsorg och stöd
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • socialnämnden

Kommun

 • Alvesta
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Tingsryd
 • Uppvidinge
 • Växjö
 • Älmhult