Logotyp på utskrifter

Tillväxt och lönsamhet för företag i Kalmar län

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIUC I Kalmar AB
KontaktpersonJonathan Ramsden
E-postjonathan.ramsden@iuc-kalmar.se
Telefonnummer0480-491523
Beviljat ESF-stöd1 633 080 kr
Total projektbudget1 633 080 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-09-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Det finns ett stor behov av att höja kompetensnivån i framför allt de små-medelstora företagen i Kalmar län. Tillverkningsindustrins svar för en hög andel av arbetstillfällen och även inom de stora industriföretagen finns många medarbetare med kortare utbildning. Utvecklingen av näringslivet går mot en alltmer ökad internationalisering och ökad specialisering och gränsen mellan utbudet och produktion och tjänster blir alltmer diffus. En utbyggnad av tjänstesektorn pågår och i framtiden kommer den att spela en större roll i regionen. Om företagen i länet ska klara kommande strukturomvandlingar och kunna utvecklas i takt med den ökade och förändrade konkurrensen msåte behovet av kompetensutveckling sättas i fokus och förverkligas inom de områden som företagen har framtida utmaningar. Medarbetarna måste fullt ut kunna använda befintlig kompetens i kombination med att ny kompetens tillförs.

Bakgrund

Det finns ett stort behov av att höja kompetensnivån i framför allt de små-medelstora företagen i Kalmar län. Utvecklingen av näringslivet går mot en alltmer ökad internationalisering och ökad specialisering och gränsen mellan utbudet av produktion och tjänster blir alltmer diffus. Om företagen i länet ska klara kommande stukturomvandlingar och kunna utvecklas i takt med den ökade och förändrade konkurrensen måste behovet av kompetensutveckling sättas i fokus och förverkligas inom de områden som företagen har framtida utmaningar. Mot den bakgrunden vill IUC Kalmar som projektägare genomföra en förprojektering för att kartlägga vilka utmaningar ett större antal företag i Kalmar län står inför och vilka kompetensutvecklingsbehov som finns hos medarbetarna i relation till framtida verksamhetsutveckling. Projektet kommer att resultera i åtta olika branschgrupper med 12 företag i varje som har genomlyst sin verksamhet. Varje företag kommer att ha en tydlig aktivitetsplan för sin fortsatta kompetensutveckling. En intressant synergieffekt kommer att vara sammansättning av de olika grupperna där varje företag kommer att se möjligheten till branschöverskridande kompetensutvecklingssamverkan.

Syfte

Förprojekteringen syftar till att kartlägga nuläge, utmaningar och kompetensutvecklingsbehov hos deltagande företag. Verksamheten och dess utveckling utgör basen i kartläggningen av kompetensbehovet. I förprojekteringen ska ett realistiskt, förankrat och framtidsinriktat underlag utarbetas som ligger till grund för olika utvecklingsaktiviteter i nästa fas - genomförande fasen. Aktiviteterna ska leda till tillväxt och ökad sysselsättning i de deltagande företagen.

Målsättning

Målsättningen för förprojekteringen är att få ca 96 företag, som står inför framtida utmaningar och förändringar, att delta i kartläggningen. För att detta ska bli möjligt kommer antalet företag som kontaktas eller besöks att uppgå till det dubbla antalet, dvs nästan 200 företag inom olika branscher i Kalmar län.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det kommer att finnas beredskap för fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet, informativ tillgänglighet.
Om deltagare har svårigheter att ta sig till lokaler under förprojekteringen, att nyttja de hjälpmedel som behövs eller på annat sätt ha någon form av begränsade möjligheter att delta kommer projektledningen att se till att ev. hinder undanröjs i sådana fall. En webbaserad enkät används i förprojekteringen. Denna kommer att kunna besvaras på traditionellt sätt för de som inte har möjlighet eller kan använda en sådan via web.

Samarbetspartners

 • IUC I Kalmar AB
 • IÖC i Samverkan AB
 • Kalmar Företagsgrupp
 • Kalmar Science park AB
 • Möre Resurscentrum
 • Sustainable Sweden Southeast AB
 • Sveriges Exportråd

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult