Logotyp på utskrifter

Switch

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet i Kalmar län
KontaktpersonCilla Ilhammar
E-postcilla.ilhammar@rfkl.se
Telefonnummer072-7153311
Beviljat ESF-stöd864 681 kr
Total projektbudget864 681 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Vi vill bereda en plattform och hitta strukturer och förutsättningar för ungdomar att testa på vårdyrket under trygga former. Regionförbundet i Kalmar län vill på ett kraftfullt och nytänkande sätt arbeta med länets unga arbetslösa och offentlig verksamhet.Vi vill genom förstudien inventera vilka behov och möjligheter som finns i länet. Vi vill kunna tillvara ta våra ungdomar och se dem som en resurs i samhället och på det sättet skapa förutsättningar för en lånsiktig hållbar utveckling
Genom tydlig förankring i länet på alla nivåer hoppas vi skapa plattformer som kan användas av alla kommuner i länet för att kunna introducera vårdyrket får våra ungdomar i länet. Genom att bilda lokala och regionala nätverk så stärker man upp projektiden från grunden.Eftersom alla kommuner jobbar på olika sätt gäller det att mobilisera så att plattformen kan användas av alla.Våra huvudsakliga samverkanspartners kommer att vara kommunerna, socialtjänsten och arbetsförmedlingen i respektive kommun.

Bakgrund

Kalmar län står inför stora demografiska utmaningar. Låga födelsetal, låg invandring, stora pensionsavgångar samt det faktum att ca 40 % av ungdomar flyttar från regionen. Länets situation är unik i södra Sverige . Av rikets samtliga län är det endast i tre som befolkningen minskade, de övriga två är Norrbotten och Västernorrland.

Det krävs krafttag och nya angreppssätt om utvecklingen ska kunna vändas i positiv riktning, aktiva insatser kring ungdomsfrågor och ungdomspolitik. Ungdomars situation på arbetsmarknaden är problematisk och länet har enats kring att frågorna har högsta prioritet. Många unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ett annat problem är att många unga med utbildning väljer att lämna länet till förmån för storstaden. Vi kan också se att antalet avhopp från gymnasiet ökar vilket gör det ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden och ökar risken för ett större utanförskap.

I OECD's territorial review från 2011 lämnas följande rekommendation: "Unga människor bör uppmuntras att engagera sig i det lokal samhället och att bli kvar i regionen". Kopplat till denna problematik kan vi se att inom en snar framtid kommer det finnas ett stort behov av arbetskraft inom den offentliga vården. Det finns också ett stort behov av att attrahera fler män till vårdyrket. Genom att påvisa alternativa anställningar inom vård/omsorg så skapar man möjlighet för unga att prova på och få en generell kunskap om vårdyrket. Ungdomarna kommer att få chansen att planera, genomföra och utvärdera sin praktik vilket även ger dem ett lärande under praktiken som de kan använda sig av i framtida yrken oavsett anställning. Förutom att ungdomarna får ett lärande så tillför de samhället och vården det lilla extra som ordinarie personal inte hinner med. Tanken är även att undersköterskorna kommer att vara handledare för ungdomarna vilket även ger dem en möjlighet att utvecklas inom sitt yrke.

Mot denna bakgrund vill Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med länets kommuner påbörja ett kraftfullt och nytänkande arbete med länets unga arbetslösa och offentlig verksamhet. Vi vill genom förstudien inventera vilka behov och möjligheter som finns i länet. Vi vill kunna tillvara ta våra ungdomar och se dem som en resurs i samhället och på det sättet skapa förutsättningar för en lånsiktig hållbar utveckling.

Målsättning

I Regionförbundets RUS (Reggionala utvecklingsstrategi) lyfter man upp barn och ungdomar som en resurs i samhället och hur viktigt det är för en långsiktig hållbar utveckling. Vi vill med denna förstudie se om det är möjligt att kunna erbjuda ungdomar en praktik där deras omvärldskunskaps stärks, erbjuda alternativa utbildningsmöjligheter tar man även tillvara på våra ungdomars resurser och göra det möjligt för våra ungdomar att vara en resurs i samhället.

Vårt mål på lång sikt är att minska arbetslösa ungdomar i länet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudiefasen kommer det undersökas hur man ska lägga upp aktiviter och utbildningar för att säkerställa att tillgänglighetsperspektivet tas i beaktade.

Transnationellt samarbete

Undersöks i förstudien, där arbetsgruppen ingår i ett eventuellt erfarenhetsutbyte runt Östersjön. Resor för inventering krävs.Eventuellt kommer projektansvarig tjänsteman följa med på studiebesök för att möjliggöra regionala utvecklingsmöjligheter. Tanken är att under genomförandefasen genomföra ett transnationellt utbyte.

Kommun

 • Borgholm
 • Emmaboda
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Kalmar
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Oskarshamn
 • Torsås
 • Vimmerby
 • Västervik