Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Svetsens Mecca i Småland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMontico Komptensutveckling AB
KontaktpersonKerstin Haraldsson
E-postkerstin.h@montico.se
Telefonnummer0140-599006
Beviljat ESF-stöd4 497 254 kr
Total projektbudget4 497 254 kr
Projektperiod2008-10-06 till 2009-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

24 Industriföretag i Småland satsar på en unik, gemensam kompetenshöjning av ca 320 anställda kvinnor och män inom svets, ledarskap och strategisk kompetensförsörjning.
Utbildningsform och upplägg av IW-svets är unik och kommer att bli nationellt uppmärksammad. Utbildning i Eksjö och Ljungby.

Bakgrund

Svensk industri har enorma kompetensbekymmer och svårt att hitta personal - speciellt inom svets!

Många företag lever inte upp till gällande krav, normer (för att utvecklas och att ta större order)
Företagen har inte orkat med att utveckla, utbilda och ta till sig senaste nytt.
Företagen har i dagsläget själva inte kunskapen att vidareutbilda sin egen personal.
Full produktionstakt har under många år styrt verksamheten i kombination med att det är svårt att rekrytera kompetent arbetskraft.

Kvinnliga svetsare är underrepresenterade i yrket, i utbildning på Montico Kompetensutveckling ökar andelen elever på den kvinnliga sidan från månad till månad. Vi har stor erfarenhet av att utbilda kvinnor till svetsare och vill under projektet påverka företagen att i större utsträckning anställa flera kvinnor inom svets.

Avgörande framgångsfaktor för svetsande industrier är tillgång på kvalificerade svetsare med god kunskap om material, svetsprocesser och robothantering.
Svetsarnas hantverksskicklighet och kunskap leder till en ökad produktivitet och kvalitet för slutprodukten - vilket i sin tur leder till ökad konkurrenskraft för företaget och en säkrare arbetsmarknad.

Intresset att få medverka i denna form av kompetensutveckling är stort från företagen.

Gymnasieskolan - de praktiska utbildningarna - har sedan en tid fått stå tillbaka mot högskoleinriktningar, vilket inneburit att även lärarna på svetsutbildning ligger kvar på en omodern nivå. Kunskap om modern svetsteknik, kvalitet och internationella krav saknas.

Svetskommissionen bearbetar skolväsendet för att utveckla sina lärare att satsa på EU-standard i utbildningen och ändra innehållet och utbilda kompetent arbetskraft som företagen efterfrågar.
MEN DETTA TAR TID - det kommer inte att kunna levereras moderna svetselever förrän inom 4 år!
Därefter ska "nybakade" svetsare skaffa sig arbetslivserfarenhet. Först om 5-6 år kommer dessa svetsare att vara klara att avlägga svetslicenser enl EU-krav.

Vår satsning på IW-utbildning för anställd personal är helt unik - finns inte att uppbringa på annat sätt.

Syfte

Vi bygger en unik utbildning till IW-svetsare (Internationellt EU-certifierad svetsare) enligt Internationell svetsstandard i samarbete med Svenska Svetskommissionen.
Anställd personal kan för första gången utbildas till IW-svetsare utan att ta tjänstledigt ett år för heltidsstudier.

I Småland vill vi tillsammans stärka företagens ställning samt höja och säkerställa (validera) kompetensen hos 319 anställda inom svets.

-Utbildningsinsatserna riktar sig till företag som vill satsa på utbildning, utveckling, att skapa nya arbetsformer, arbetssätt och verktyg(Kompetensråd) - för kompetensförsörjning i alla led på företagen.
Utbildningen är specialanpassad till varje företag då arbetsrutiner och kvalitetsformer utvecklas.

Gruppen "svetsansvariga" ska höjas flera steg genom ny, ökad kunskap om krav, standard, normer och certifiering.
Många mindre företag har inte kännedom om vilka krav som ställs på den svetsansvarige!
Genom IW-utbildningen (teori, praktik) får dessa spetskunskap i att tolka och leva upp till gällande EU-normer, följa och förstå de krav som ställs vid exempelvis nya upphandlingar och offertarbeten.
Licensläggning för anställd personal ingår i IW-utbildningen (snitt 3 per person). Kostnad för licensiering ingår i budgeten.
Deltagarna blir diplomerade EU-svetsare enligt Internationell Svetsstandard.

För att lösa upp "Moment 22"
- Nyutbildade svetsare har inte kompetens, kunskap om nya svetstekniker, normer, regler mm
- Företagen har heller inte den kunskap som krävs för att lyfta anställd personal
Vill vi få snöbollen i rullning - och få en helt ny nivå på minst 24 företag på Höglandet och i Ljungbyregionen!

Vidareutbildning - svetslicensiering ska ske vartannat år.
Var 6:e månad ska svetsare som har godkända licenser få intyg på att de svetsar.
Detta ska utföras av svetsansvarig och produktionsansvarig på företaget.
Tyvärr glöms detta bort och individen tappar i flera fall sin behörighet.

Utbildningen i regler om svetsansvar med intygsförfarande tillförs alla företag.
Investering i personalens svetslicenser ses ofta som en "kostnad" för företag - där detta inte sköts riskerar företaget att tappa sin kompetens - personalen flyttar, eller ännu värre - individen tappar sin behörighet och självkänsla.
Företagen kommer att inse värdet av att kunna presentera vilken nivå, kompetens, behörighet deras svetsavdelning har.

Målsättning

37 nya IW-svetsare med diplom och svetslicenser.
249 svetsare i regionen som kan svetsteori och arbeta med WPS:er.
10-tal företag som arbetar med Kompetensråd (kompetensförsörjning).
50 personer som fått nya kunskaper i sitt ledarskapsarbete.
Upparbetade nätverk mellan företagen och Svetskommissionen.
Fördubbla antalet kvinnor på svetsutbildning i Eksjö och Ljungby.
Ett kvalitetscertifierat och ackrediterat 3:e parts Svetscenter på Höglandet.
Vi vill kunna mäta om företagen har lättare att anställa ny personal, om anställd personal stannar kvar, hur kvaliteten på utförda svetsjobb har förändrats, om svetsansvariga lättare har kunnat lägga ut mer avancerade jobb på svetsarna, har något fått ny befattning och hur många kvinnor som utbildas som svetsare (jfr med läget april-maj 2008).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Entreer, utbildningslokaler och toaletter är lättillgängliga och anpassade för personer med funktionshinder.
Vi anpassar material och kommunikationssätt om så krävs.
Finns det personal som behöver utbildning på sin arbetsplats så kan vi även ordna det.
Resultat och rapporter ska vara lättlästa för att underlätta för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Jämställdhetsintegrering

Under planeringstiden har diskussioner om att satsa på befintlig personal resulterat i att vi ska nivåbestämma deltagarna för att få jämställda grupper.
ALLA ska höjas för att klara ny teknik och känna sitt värde med höjt självförtroende.
Bristen på IW-svetsare är enorm, vi höjer kompetensen på 37 anställda genom vår IW-utbildning.
Nytt upplägg på IW-svetsutbildning enligt den internationellt harmoniserade kursplanen för IW-svetsare, är godkänd av Svetskommissionen och efter teoretiska och praktiska prov får deltagarna sitt internationella diplom.
Arbetsledning och svetsansvariga saknar ofta utbildning i att "hantera" personal. I Personlig Ledarskapsutbildning ingår svåra samtal, motivera och entusiasmera medarbetare och sig själv.
Företagens avsaknad på strategisk kompetensplanering har resulterat i att vi satsar på utbildning och införande av Kompetensråd, ett sätt att säkerställa och planera kompetensförsörjning i hela organisationen.
Bristen på certifierat Svetscenter i Småland räknar vi med att förändra som företagen får tillgång till = Svetsens Mecca i Småland.

Transnationellt samarbete

Vi anser inte att vi hinner med att arbeta utanför Sverige under projektperioden.

Deltagande aktörer

 • AB Beslag & Metall
 • AB Licenssvetsningar
 • Ekenäs Mekaniska AB
 • HAGS Aneby AB
 • Henjo Plåtteknik AB
 • Kongsberg Automotive AB
 • Laserkraft Bredaryd AB
 • Ljungby Mekaniska AB
 • Malmstens Verkstads AB
 • Melin & Carlsson AB
 • Montico Bemanning AB
 • Montico Komptensutveckling AB
 • OG Teknik AB
 • Proton Engin A Krahner AB
 • Proton Engineering Skillmech A
 • Ronbe Plåt & Svets AB
 • SP Maskiner AB
 • Stoeryd AB
 • Strömsholmen AB
 • Svets o Mekano AB
 • Söderhamn Eriksson Mariannelun
 • Tubex AB
 • Weland AB
 • Wipro Engineering AB

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Eksjö
 • Gislaved
 • Ljungby
 • Mullsjö
 • Sävsjö
 • Tranås
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Värnamo