Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Shift

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGotlands folkhögskola
KontaktpersonHelena Cedergren
E-posthelena.cedergren@folkbildning.net
Telefonnummer0498-20 36 50
Beviljat ESF-stöd1 409 918 kr
Total projektbudget3 524 793 kr
Projektperiod2009-05-15 till 2011-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Genomförs som en utbildning med praktik. Syftet är att underlätta för unga personer, 18-24 år, med diagnosen Aspergers syndrom att via studier och praktik, förändra ett mönster av passivitet till ökade möjligheter att aktivt kunna bryta detta och komma i arbete utifrån sina egna förutsättningar.

Bakgrund

En stor grupp unga är i behov av rehabiliteringsinsatser. Många av dessa har inte lyckats fullfölja sina studier och har aldrig varit i kontakt med arbetslivet.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att underlätta för unga människor i målgruppen att förändra ett mönster av passivitet till ökade möjligheter att aktivt kunna bryta detta och komma i arbete utifrån egna förutsättningar. Vårt huvudintresse för projektet är att bidra till att målgruppen, som utgör en betydande andel av dem som står utanför arbetsmarknaden idag, kommer i arbete eller studier och blir delaktiga i samhällsbygget med en förhöjd kompetens och stärkt självförtroende.
Projektet genomförs som en utbildning med praktik.

Målsättning

Kvalitativa
Deltagarna ska öka sina möjligheter att få ett arbete eller gå vidare i utbildning och därigenom nå en högre grad av egen försöjning.

Kvantitativa
Att minst 80% av deltagarna ska slutföra kursen
Att minst 80% av deltagarna ska uppleva att de efter genomgången kurs har stärkt sin sociala förmåga samt att de kan ta aktiv del i samhället genom vidare studier eller arbete.
Att de deltagare som gått kursen har haft en eller flera kontakter med arbetsmarknaden genom praktikperioder.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna är särskilt anpassade till personer med Aspergers diagnos, då lokalerna erbjuder att lugnt intryck och möjlighet till avskildhet. I lokalerna finns också inbyggd hörslinga för att göra det möjligt för personer med nedsatt hörsel att delta. Skolans lokaler är också anpassade för rullstolsburna deltagare.

Även lokaler utrustade med avkopplande aktiviteter som biljardspel och musiklyssning erbjuds.

Pedagogisk personal i projektet har mångårig erfarenhet och kompetens i arbetet med människor med olika former av funktionshinder, särskilt neuropsykiatriska störningar, och projektet kommer att ha hög personaltäthet.

Jämställdhetsintegrering

Gotlands folkhögskola arbetar sedan flera år tillbaka med att ett genusperspektiv ska finnas i alla verksamheter. Det kommer att gälla också detta projekt. Exempel kan vara teaterföreställningar med efterföljande diskussioner, samtal och övningar om egna värderingar utifrån de olika ämnena samt att arbeta med jämställdhet som tema.

I projektet inspireras deltagarna i att tänka utanför de traditionella könssegregerade ramarna vad gäller yrkes- och studieval. Genom medvetna handledare och lärare belyses förhållningssätt och genusaspekter på strukturer och förhållanden i samhället och i omvärlden. Genom enskilda samtal och gemensamma diskussioner stöttas deltagarna, både män och kvinnor, i att även göra könsöverskridande val.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Visby
  • Ledningskontoret

Samarbetspartners

  • Försäkringskassan Visby
  • Medborgarservice, Uppvidinge k

Kommun

  • Gotland