Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Samproduktion

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCNC Plåt
KontaktpersonJohan Sjöblom
E-postjohan.sjoblom@cncplat.se
Telefonnummer0490-25 83 00
Beviljat ESF-stöd991 267 kr
Total projektbudget991 267 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-07-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Samverkan för helhetslösningar innebär en uppgradering av medverkande företags förädlingsgrad gentemot kund. Det omfattar kompetensförstärkning i relation till teknikhöjning och ny affärsstrategi. Denna förprojektering bereder starten av ett utbildningsprogram.

Bakgrund

Ny affärsstrategi! - I en allt hårdare konkurrens har vi tyvärr funnit att flera produkter har hamnat hos andra företag, främst utomlands. Vi har i vår gruppering hittills varit typiska underleverantörer, men nu ser vi med vår inneboende erfarenhet och tekniska kunskap att vi måste ta nästa steg och i samverkan arbeta tillsammans med våra kunder och potentiella kunder i ett tidigt skede av affärsprocessen. - Deltagande företag står således inför ett systemskifte i syfte att tackla den allt hårdare konkurrensen såväl på den nordiska som internationella marknaden. Nu gäller det att överleva och utvecklas! - Detta innebär att samarbetsföretagen har beslutat ingå en mycket nära samverkan för att kunna utveckla och erbjuda slutkunden helhetslösningar. - Eftersom vi alla arbetar inom tekniksektorn kräver detta samtidigt en avsevärd teknikhöjning i våra företag. En rundfråga bland våra kunder bekräftar intresset för en samlad resurs för utveckling av produktionen, industriell design och "lean thinking" där kunden är villig att engagera sig i utvecklingsarbetet. - Medverkande företag står för unika och kompletterande kompetenser, alltifrån skärande bearbetning, ytbehandling och logistik. Diskussioner pågår med NUTEK avseende omfattande nyinvesteringar i avancerade produktionsenheter. Implementeringen av teknikhöjningen, samarbetsformerna och kundrelationerna måste nogsamt förplaneras och kombineras med omfattande kompetensinsatser för anställd personal. - Det är för oss oerhört viktigt att en ny affärsstrategi samtidigt utvecklar "den goda arbetsplatsen", där välbefinnandet stimulerar till engagemang i kanske nya roller. Vi ser detta som en förebyggande kraft mot sjukfrånvaro. Samtidigt värnar vi om mångfald i arbetslagen och en utvecklad kommunikation mellan ledning och produktion. - Detta föranleder vår ansökan om medel för en förprojektering.

Syfte

- Utifrån kommande nyinvestering och teknikhöjning vill vi skräddarsy kompetenshöjande insatser för personalen och identifiera de nyckelpersoner vi avser att satsa på för olika uppgifter. - På samma sätt vill vi identifiera vår gemensamma utvecklingskompetens där innovativt tänkande, problemlösning och kundsamverkan är vitala ingredienser. - Industriell design och avancerad CAD-kompetens kopplad till rätt utrustning ser vi som en mycket viktigt komponent, när vi uppträder gemensamt gentemot kunder. - Härvidlag är det för oss extra viktigt att identifiera utbildningsgivare utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv.

Målsättning

- Målet med förprojekteringen är
--- att dokumentera kompetensbehov
--- identifiera blivande nyckelpersoner
--- göra avstämningar mot utvecklad affärsplan
--- för att därefter sjösätta ett adekvat utbildningsprogram på
individnivå innehållande beskrivning på utbildningsgivare med
kostnadsbild.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Medverkande företag har handikapptoaletter, automatdörrar samt tröskelfria passager till personalutrymmen och lunchrum.
Extern mötesplats har dessutom hörselslinga.
- Projektarbete kommer att genomföras med fortlöpande avstämningar och delrapporter, dels för samtlig direkt berörd personal, dels till handikapporganisationer som genom kommunens handikappråd kommer att inbjudas till medverkande företag för att på ort och ställe ta aktiv del i kartläggningen.

Samarbetspartners

 • CNC Plåt
 • Företagspartner AB
 • Hexaformer Produktion AB
 • IL Elektronik AB
 • Internationella Handelshögskol

Deltagande aktörer

 • CNC Plåt
 • Företagspartner AB
 • Hexaformer Produktion AB
 • IL Elektronik AB
 • Internationella Handelshögskol

Kommun

 • Jönköping
 • Västervik