Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Resurscenter

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialförvaltningen
Kontaktpersonagneta leonhardt
E-postagneta.leonhardt@kalmar.se
Telefonnummer0480-450852
Beviljat ESF-stöd4 614 000 kr
Total projektbudget11 535 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet är skapat för de personer som står längst från arbetsmárknaden i dagsläget, det kan vara av olika anledningar men det gemensamma är att de har ett uttalat eller outtalat utanförskap. Syftet med projektet är att dessa personer kommer närmare ett lönearbete och på sikt blir självförsörjande. Genom ett individanpassat resurscenter och coachning under hela projekttiden kommer individer som har svårt att på egen hand, eller med traditionella metoder, att få resurser att komma ut på arbetsmarknaden och bryt den negativa spiral som tidigare har hindrat framgång av olika anledningar. Projektet bygger på orientering, inspiration och kunskaper om livsstilsförändring, vägledning, praktik, tillförande av yrkeskompetens kombinerat med intensiv coachning under hela projektperioden. Projektet kommer totalt att omfatta ett 60 tal personer. Medfinansiärer är Arbetsförmedlingen, Föräkringskassan och Kunskapsnavet. Övriga sammarbetspartner är kalmar kommuns Arbetsmarknadsenhet, Kom Vux, folkhögskolor (Öland och Högalid) samt högskolan i Kalmar.

Bakgrund

Socialförvaltningen i Kalmar är projektägare. Deltagarantalet är säkrat genom att rekrytering sker antigen direkt via coacher på socilförvaltningen eller socialsekreterare, dvs potentiella deltagare finns reda genom soc. Övriga deltagare, dvs behov, finns hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som medfinansierar utifrån ett redan konstaterat behov. Deltagarna står mycket långt från arbetsmarknaden och mål och innehåll i projektet har utarbetats utifrån dessa förutsättningar.

Syfte

Att arbetslösa personer, som står längst från arbetsmarkanden och hamnat i ett utanförskap, ska genom individuell coachning och kompetensutveckling komma närmare ett lönearbete och på sikt bli självförsörjande.

Målsättning

Minst 70% av de deltagare som fullföljer projektet ska vara i egenförsörjning genom anställning med eller utan lönestöd vid projektidens slut eller stå betydligt närmare arbetsmarknaden än tidigare.
Delmål i projektet kommer att bli att bidragsberoendet kraftigt minskar och personer som idag känner ett utanförskap får en chans att komma in i samhället då de får status genom ett yrke och ett lönearbete.
Deltagarna kommer att utöka sin kompetens inom flera områden. Vi räknar med att 70% av deltagarna kommer att ha en yrkesutbildning som bas efter avslutat projekt, antingen i form av en yrkesinriktad företagslärlingsplats eller som en yrkesutbildning. Vi räknar också med att några personer ska söka in på vuxenutbildning, antingen läsa in grundskolan eller en gymnasial utbildning, för att sedan kunna gå vidare till högre studier eller arbete, det senare ligger utanför projekttid.
Samtidigt kommer kunskapen om motion, mat, mental träning, benämt 3M, att ha ökat bland deltagarna. Detta ökar självkänslan och gör att motivationen att nå uppsatta mål ökar och håller i sig över tid. Denna kunskap ska förhoppningsvis ha en positiv effekt inte bara på individerna själva utan även på deras familjer och närstående,

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I de fall deltagarna har någon form av fysiska funktionshinder som kräver att lokaler utrustas med hjälpmedel (tekniska hjälpmedel) kommer projektägaren att se till att sådan utrustning finns. Projektledarna kon om så behövs åka till eller möta projektdeltagarna om de har svårt att ta sig till kurslokal eller mötesplats. Om det krävs tolk ordnas detta. Informationsmaterial kommer att tas fram i lättläst form (för alla) och om utbildningsmaterial behöver anskaffas i form av kassetter ellr annan alternativ form kommer detta också att ordnas. Projektledningen kommer att vara öppen för att delta i temadagar kring tillgänglighet för att möta ev behov i projektet.

Jämställdhetsintegrering

Se under flik bakgrund jämställdhetsintregering.

Transnationellt samarbete

Eftersom det finns ett internationellt intresse av att öka arbetsrörligheten inom Europa har vi också tittat på möjliga rekryteringsvägar med speciellt focus på unga personer som står långt från arbetsmarknaden idag.
Vi har noterat att cllcenter företag, speciellt i Spanien, har ett rekryteringsbehov. Det finns flera svensktalande callcenterföretag där, till exempel Transcom Connecta och Multi Partne i Barcelona och Megaphone, Provice och Elit & Salen i Malaga.
Vi har för avsikt att upparbeta ett samarbete med företag i övriga Europa och har valt ut Megphone i Malaga. Om det visar sig att någon eller några deltagare i Resurscenter är intresserade kan det samarbetet leda till en löneanställning.
Vi har valt ut Megaphone av flera orsaker. De ringer även till svenska kunder och har relativt lätta produkter att lära sig. Företaget är delvis svensktalande. Malaga som är en stad på 600 000 inevånare ligger i södra Spanien.Det är relativt lätt att hitta bostad där. Företaget har inte krav på att personalen ska tala spanska. Det finns fler företag som rekryterar svensktalande personal i Malaga vilket också gör att det finns en möjlighet till rörlighet inom arbetsområdet.


Medfinansiärer

 • Af Kalmar
 • Försäkringskassa i Kalmar
 • Kunskapsnavet
 • Socialförvaltningen

Samarbetspartners

 • Af Kalmar
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Försäkringskassa i Kalmar
 • Högalids Folkhögskola
 • Kunskapsnavet
 • Ölands Folkhögskola

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult