Logotyp på utskrifter

Polymerlyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägarePolymercentrum Sverige AB
KontaktpersonJoachim Henningsson
E-postjoachim@polymercentrum.se
Telefonnummer0371-16052
Beviljat ESF-stöd0 kr
Total projektbudget0 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-09-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet kommer att förenkla för personer med utländsk härkomst att komma in i företagen då deras kompetens kan valideras. Vi kommer att arbeta för en mer jämställd rekrytering. Desamma gäller medarbetare med funktionshinder, som ska ha en bra karriärmöjlighet i de deltagande företagen.

Bakgrund

Som en utveckling från gummiindustrin som startade redan på 1890-talet blev Svenska Celluloidfabriken i Gislaved, med start på 30-talet, en av de absolut första i Sverige som började bemästra tekniken för bearbetning av polymera material. Bland annat tillverkades den första kulspetspennan här. Kreativiteten i trakten blev snart smittad av detta nya och spännande material och avknoppningar började gro. Med småländsk klurighet och stark överlevnadsvilja har detta resulterat i ca 50 % av Svensk Plastindustri idag har sitt säte just i Smålandsregionen, Sverige har historiskt därför varit ett föregångsland inom bearbetning av polymera material.

Tyvärr lider denna, allt mer betydande bransch, av total avsaknad från allmänna stöd såsom utbildningsalternativ inom polymera tekniklinjer etc. från skolor och liknande. Den kunskap som idag finns, har till största delen skapats genom självinlärning, och statusen på arbetstillfällena halkar efter. Lägg till detta, problematiken att branschen utvecklats enormt på kort tid och gått från att hantera direkta produkter till större avancerade system.

Hela den internationella polymera industrin tar mer och mer marknadsandelar från andra branscher, exempelvis trä och stålbranschen, detta genom att man idag kan ersätta många konstruktioner med polymera material, vilka totalt sett dessutom är mer miljövänliga alternativ i de flesta applikationerna.

Svensk Polymerindustri står nu inför en allt hårdnande internationell konkurrens, statusen på och tillgången till utbildad arbetskraft är betydligt större i våra grannländer.

Enligt utsago från branschorganisationerna borde branschen på mycket kort tid fördubblas, för att uppnå liknande andel som finns i våra grannländer. Efterfrågan finns, men utan tillgång på kompetent arbetskraft blir det en omöjlighet för branschen att ha kvar de komplicerade projekten inom landet. Detta medför en risk att tappa andelar till utlandet. Detta i sin tur skulle på sikt leda till en utarmning av hela branschen. Avsaknaden av utbildad personal blir för var dag ett allt större problem för den svenska polymerindustrin. För att kunna svara upp mot de allt tuffare kraven krävs krafttag inom kompetenstillförseln till branschen.

Sverige polymerindustri består av en alltför fragmenterad struktur, och skiljer sig från övriga medlemsstater i EU på så sätt att Sverige har en för stor del små företag - inga (i stort sett) mellanstora företag och ett antal (få) stora globala företag. I EU generellt finns ca 1/3 små, 1/3 mellanstora och 1/3 stora företag.

Syfte

Projektet har tre syften:
1) Att skapa förutsättningar för överlevnad i en redan pågående strukturomvandling.
2) Att höja produktionsarbetarnas kompetens och öka deras möjligheter till rörlighet på arbetsmarknaden och samtidigt genom en höjning av den allmänna kompetensen göra företagen mindre sårbara vid personalomsättning.
3) Bredda rekryteringsbasen för branschen (Fokus: skolungdomar, individer med utländsk härkomst som inte kunnat validera sin kompetens i Sverige, samt personer som står utanför arbetsmarknaden av olika skäl)

Målsättning

Projektmål: Skapa intresse för polymerbranschen
Förväntad effekt: Förhöjd status för branschen.

Projektmål: Skapa utbildningsambassadörer i företagen
Förväntad effekt: Stimulera deltagande aktörer som i sin tur marknadsför sitt eget yrke för att i nästa skede kunna rekrytera nya medarbetare.

Projektmål: Validera produktionsarbetarna
Förväntad effekt: Säkerställa kompetensen och skapa bättre förutsättningar för medarbetarna på arbetsmarknaden.

Projektmål: Öka lönsamheten i företagen
Förväntad effekt: Ökad lönsamhet leder till höjd förmåga att konkurrera med andra branscher. Detta innebär även att anställningen för medarbetarna tryggas samt att möjligheten att skapa nya arbetstillfällen ökar.

Projektmål: Stärka individen i organisationen
Förväntad effekt 1: Möjligheten till certifiering av sin kompetens stärker individen. När medarbetaren dessutom kan utses till utbildningsambassadör kan de känna en ökad stimulans och motivation.
Förväntad effekt 2: Bidra till att generationsskifte i företagen underlättas.

Projektmål: Skapa ett valideringssystem
Förväntad effekt: Skapa en standard som kan appliceras i hela landet.

Projektmål: Öka intresset för polymerbranschen bland studerande.
Förväntad effekt: Fler skolelever anpassar sitt utbildningsval efter polymerbranschens krav

Projektmål: Skapa jämnare könsfördelning i organisationen
Förväntad effekt 1: En jämnare könsfördelning mellan de olika rollerna i produktionsprocessen tror vi leder till en mer dynamisk arbetsplats där båda könen känner en större stimulans.
Förväntad effekt 2: Ytterligare en effekt är att fördelningen mellan könen fördelar sig över de olika rollerna i produktionsprocessen, vilket skapar en naturlig karriärstege för båda könen.

Projektmål: Att validera personer med utländsk härkomst inom branschen.
Förväntad effekt: Det blir enklare att ta tillvara den kompetens som personer med utländsk härkomst besitter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I våra deltagande företag finns det flera medarbetare med funktionshinder. Vi tror och hoppas att förutsättningarna finns för att dessa medarbetare inte ska bli hindrade i sin utveckling på grund av sina funktionshinder. Dock behöver detta kartläggas och det kommer vi att göra i analysen. Dels vid nulägesanalysen i början av förprojekteringen, men även vid uppföljningen när vi gör kompetensinventeringen.

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult