Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

På spåret

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKalmarsunds Gymnasieförbund Komvux/Särvux
KontaktpersonHåkan Mauritzon
E-posthakan.mauritzon@edu.kalmar.se
Telefonnummer0480-451812
Beviljat ESF-stöd444 700 kr
Total projektbudget597 200 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2010-01-11
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektets huvudsyfte är att utveckla en modell för språkliga yrkespraktiska studier via lärande i arbetslivet och professionell yrkeshandledning för invandrare parallellt med traditionella studier i svenska (SFI).

Bakgrund

Idag tar det ofta lång tid för nyanlända invandrare att komma ut i arbetslivet, för vissa upp till 4-5 år. Detta innebär stora kostnader för samhället och upplevs frustrerande och demoraliserande för individen.
Invandrarundervisningen bedrivs av delvis ekonomiska och delvis pedagogiska skäl ofta på deltid vilket innebär att det tar lång tid för invandraren innan han/hon får information om svenskt arbetsliv och hans/hennes möjligheter och svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.
Eftersom invandraren sent får information om svenskt arbetsliv och därmed kan göra en självständig bedömning av sina egna erfarenheter och kunskaper så förmår inte invandraren att själv fatta beslut utifrån sin egen vilja och sina egna intressen och önskemål.
En del mindre försök genomförs dock i kommunerna ovan med ett annorlunda upplägg av sfi-undervisningen men inget samlat grepp har tagits.
Idag tas inte heller invandrarens yrkeserfarenheter från hemlandet tillvara i särskilt stor utsträckning vilket också gör tiden fram till inträdet på arbetsmarknaden onödigt lång.
Vår avsikt med detta projekt är att göra en samlad översyn av problemet i samverkan mellan 8 kommuner i Kalmar län. Dessa kommuner är följande Kalmar, Torsås, Borgholm och Mörbylånga som ingår i Kalmarsunds Gymnasieförbund. Dessutom deltar Nybro, Emmaboda, Oskarshamn och Västervik. Samarbetet mellan kommunerna ska leda fram till ett koncept och en metodik som ger ett över tiden hållbart arbetssätt för att på ett bättre sätt slussa in invandrare i svenskt arbetsliv där invandrarens egna önskemål vägs mot möjligheterna på arbetsmarknaden.
Trots att det idag är lågkonjunktur så pekar alla demografiska kurvor på att den närmaste 10-årsperioden kommer att innebära en brist på arbetskraft vilket gör det än viktigare att snabba upp processen för invandrare att komma ut i arbetslivet och då helst inom ett yrkesområde där han/hon trivs och har möjligheter att bli kvar inom.

Syfte

Projektets syfte är att hitta ett nytt koncept för mottagande av nyanlända där information om arbetslivet, personlig coachning, utredning av den nyanländes yrkeserfarenhet och eventuell praktik och yrkesutbildning bedrivs parallellt med sfi-undervisningen så att den nyanländes tid innan han/hon kommer in i arbetslivet kortas. Detta innebär att målgruppen ska erbjudas språkliga yrkespraktiska studier via lärande i arbetslivet och professionell yrkeshandledning parallellt med traditionella studier i svenska (SFI).

I projektet ingår också att undersöka arbetsgivares vilja att ställa upp med praktik och hur denna i så fall ska organiseras tidsmässigt, ta vara på andra kommuners tankar och försök i denna riktning samt att utreda vilken kompetens som behövs för att konceptet ska fungera.
Följande frågor ska utredas:
Hur ska kommunerna samarbeta?
Hur samarbetar vi med de olika branscherna och vilka branscher/yrkesområden ska vi fokusera på?
Vilka krav ska vi ställa på "yrkeshandledare" och vilken utbildning behöver dom?
Vilka yrkesutbildningar finns i regionen och vilka nya yrkesutbildningar behöver utvecklas?
Hur utvecklar vi pedagogiken?
Kan vi finna synergieffekter genom samarbetet?
Hur beaktar konceptet jämställdhet och tillgänglighet?
Kan vi stärka invandrarens makt över sin framtid när det gäller att ta sig in på arbetsmarknaden?

Målsättning

Projektets mål är att arbeta fram ett koncept som kortar invandrarens tid innan han/hon kommer in i arbetslivet. Konceptet ska vara förankrat hos personal i de olika kommunerna samt hos arbetsgivare och vara genomförbart i både små och stora kommuner.
Projektets mål är också att bestämma vilka branscher/yrkesområden vi ska fokusera på samt hur man tar till vara på individens förkunskaper och erfarenheter och har ett sådant upplägg att det aktiverar individer att tänka otraditionellt ur ett könsperspektiv.
Konceptet ska vara sådant att deltagarens makt över sin framtid stärks.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att vid kontakter med arbetsgivare undersöka deras möjligheter att anställa personer med funktionshinder. Vi kommer också när vi gör en prioritering av yrkesområden förutom givetvis en bedömning utifrån arbetsmarknadsskäl också göra en bedömning så att vissa områden prioriteras utifrån möjligheter för funktionshindrade att erhålla ett arbete.
När konceptet är klart men inte remitterat till kommunerna så genomför vi en SWOT-analys kring frågor rörande val av yrkesområden utifrån möjligheterna för funktionshindrade att delta i genomförandet och möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden med hjälp av vårt koncept.

Medfinansiärer

 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Vuxenutbildning

Samarbetspartners

 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Vuxenutbildning

Kommun

 • Borgholm
 • Emmaboda
 • Kalmar
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Oskarshamn
 • Torsås
 • Västervik