Logotyp på utskrifter

Lokalisering och kartläggning av utsatta gruppers behov

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareDistrikt Gotland
KontaktpersonMats Ladebäck
E-postmats.ladeback@folkuniversitetet.se
Telefonnummer0498-655051
Beviljat ESF-stöd128 587 kr
Total projektbudget178 587 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-07-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att lokalisera och kartlägga olika målgrupper på Gotland. Detta sker i samverkan med olika förvaltningar och organisationer på Gotland.
Målgruppernas behov skall defineras och dörefter prioriteras efter beslut i projektgruppen. Därefter tas pedagogiska insatser fram för att möta dessa behov. Detta skall sedan mynna ut i en genomförandefas i ett nytt projekt. denna ansökan avses att lämnas in till till utlysning 1 augusti 2008.

Bakgrund

Vi har varit i kontakt och genomfört träffar med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningens Samordningsförbundet på Gotland samt HSO (de handikappades samverkansorgan på Gotland).
Utifrån dessa samtal har en bild vuxit fram om behovet att stärka människors självkänsla, att få dem våga komma ut i vardagen och slutligen även att skaffa sig ett arbete.
Det finns oerhört många grupper och där ansvaret ligger hos olika myndigheter. Kontakt och stöd finns dessutom från olika organisationer/föreningar på Gotland.
Då det gäller volymen individer uppger Försäkringskassan att det finns ca 3 500 personer på Gotland som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning och dessutom 1000 pesoner som uppbär sjukersättning. Av dessa individer har två tredjedelar antingen ett fysiskt funktionshinder eller är sjuk pga. psysiska besvär.
Då det gäller arbetslösa på Gotland vill vi tillsammans med Arbetsförmedlingen särskilt kartlägga och undersöka behovet av vägledning/coaching till de personer som har haft en väldigt lång arbetslöshet och de allra yngsta som befinenr sig i åldern 16-24 år.

Syfte

Att lokalisera och kartlägga de olika målgrupperna samt definiera deras behov och åtgärder.
Att efter kartläggningen och analys prioritera målgrupperna och insatserna till att genomföra ett mer omfattande projekt för att åtgärda dessa behov. Detta genom att lämna in en ansöka för en genomförande fas.

Målsättning

Att vi verkligen lyckas samarbeta i denna kraftsamling av samhällsresurser och att vi lyckas med kartläggningen, prioriteringen av målgrupper efter analys av behov och att vi gemensamt ställer oss bakom de förslag på pedagogiska insatser som slutligen tas fram av pedagogerna. Desutom är en målsättning att en ansökan kan lämnas in på en genomförandefas, till 2008-08-01.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Detta ingår i kartläggning och analysen. kommer att beskrivas utförligare i genomförfas.
Vi kommer att prioritera de mest utsatta grupperna i samhälle. DVS de individer som är funktionshindrade och sjukskrivna samt de individer som hamnar emellan olika systemen. Beslut om inriktning tas i projektgruppen.

Jämställdhetsintegrering

-

Transnationellt samarbete

-

Medfinansiärer

 • Kultur och fritidsförvaltningen

Samarbetspartners

 • Funkisam
 • Försäkringskassan Visby
 • Kultur och fritidsförvaltningen

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult