Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Logistiklyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSmålands Logistik AB
KontaktpersonCharlotta Ahlkvist
E-postcharlotta@smalandslogistik.se
Telefonnummer0481-423 22
Beviljat ESF-stöd283 540 kr
Total projektbudget283 540 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-10-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Fem företag inom åkeribranschen vill samarbeta för att finna lösningar på problem inom kompetensutveckling, friskvård och rekrytering. Tillsammans med kunder, leverantörer, skolor och friskvårdsföretag vill de analysera fram lösningar som kan vara till glädje både för dem och för branschen.

Bakgrund

Åkeribranschen står inför ett antal utmaningar framöver. En stor del av de anställda är över 50 år, och kommer därmed att inom en relativt snar framtid gå i pension. Merparten av de anställda är män, vilket ger en arbetsmiljö i obalans vad gäller jämställdhetsfrågor. I branschen finns även en del hälsofrågor som behöver adresseras, då arbetsmiljön för en lastbilschaufför tär på kroppen både genom dålig kost och förslitningsskador. En annan viktigt fråga är hur nyrekryteringen ska göras mer effektiv. Samarbeten finns idag mellan arbetsplatser och skolor, men dessa behöver ge mer konkret avkastning i samarbetet än de gör idag.

För att hantera dessa utmaningar i södra Sverige vill fem företag inom åkeribranschen tillsammans med leverantörer, branschorganisation, fack, kunder, skolor och friskvårdsföretag ta fram en strategi för att stärka sin verksamhet.

1. 1a) Vi vill utveckla ett koncept kring kompetensutveckling av medarbetare, som bygger på samarbeten mellan flera företag, leverantörer och kunder, samt på interaktivitet, flexibilitet och rörlighet för medarbetarna. I första hand är tanken med detta koncept att stärka den egna verksamheten, men tanken är att det skulle byggas upp på ett sätt som innebär att det ska gå att föra vidare till andra företag inom samma verksamhetsområde, för att på så vis komma hela branschen till godo. Merparten av medarbetarna inom verksamheten är chaufförer, vars arbetstider och arbetsmiljö är ambulerande, något som lämnar få möjligheter för kompetensutveckling. Lösningen på detta kan vara ett Kompetensforum, som bygger på de speciella behov och omständigheter som finns inom branschen. 1b)Vi vill också hantera frågan om kompetensutveckling i ett mer akut skede, det vill säga inte bara bygga upp en verksamhet för att hantera kompetensutveckling långsiktigt, utan även kompetensutveckla medarbetarna idag, i enlighet med deras behov. Detta behöver analyseras.
2. Vi vill utveckla ett koncept för friskvård där vi hanterar varje individs egna behov för förbättrad och bibehållet god hälsa. Verksamheten är kraftigt utsatt av ohälsa, vilket beror på en kombination av arbetsmiljö, okunskap och tidsbrist. En lastbilschaufförs vardag består till stor del av stillasittande i en bil med få möjligheter att stretcha, träna eller göra förändringar för personlig bekvämlighet och avlastning. En belastningsskada som ofta uppstår är på knän och leder vid hopp ut ur höga bilar. Lastbilschaufförernas tillgång till fettsnål och näringsriktig mat är ofta begränsad till vad vägkrogarna erbjuder, och ett varierat arbetsschema gör att det är svårt att få in de rutiner som många ser som en förutsättning för att kunna konditions- och styrketräna regelbundet. Därtill kommer en i grunden svag uppfattning bland medarbetarna om de hälsorisker de utsätter sig för, och vilka val de skulle kunna göra för att minimera dessa. Hälsobilden inom branschen måste förändras, och hur detta ska göras måste analyseras.
3. Vi vill vidareutveckla ett handledarkoncept och samarbeten med gymnasie- och yrkesskolor för att hantera frågor om nyrekrytering, speciellt av kvinnor. Traditionellt är åkeribranschen mansdominerad, en trend som är svår att bryta utan riktade insatser. Därtill står verksamheten inför en kommande generationsväxling av större magnitud, och behovet av rekrytering bland yngre personer kommer inom några år att vara skriande. De samarbeten i form av handledarkoncept som idag finns mellan branschföretag och yrkesskolor måste effektiviseras och förbättras. De bygger idag på att elever får komma in i verksamheten och arbeta under en personligt utsedd handledare för att få bästa effekt av praktiken. Detta koncept måste utvärderas och förbättras, och hela arbetat med rekrytering behöver analyseras.

Syfte

Projektet har tre syften:
1. Att kartlägga behoven av kompetensutveckling bland nuvarande medarbetare, och hur vi bemöter framtida behov på ett effektivt sätt.
2. Att kartlägga hur vi bäst hanterar problemen kring ohälsa ibland medverkande åkeriföretag.
3. Att kartlägga hur vi bäst möter behoven av rekrytering i verksamheten, med särskild tonvikt på kvinnliga medarbetare.

Målsättning

Målsättning
Projektmål: Kompetensinventera samtliga medarbetare och identifiera verksamhetens nuvarande kompetensgap.
Förväntad effekt: Handlingsplaner för medarbetarnas kompetensutveckling.

Projektmål: Identifiera utmaningar med att genomföra kompetensutveckling bland medarbetarna.
Förväntad effekt: System för kompetensutveckling som fungerar för medarbetare i rörelse.

Projektmål: Identifiera risker för ohälsa bland medarbetarna
Förväntad effekt: Kunskap om vilken kompetensutveckling som behövs för att motverka ohälsan bland medarbetarna.

Projektmål: Analysera och utveckla samarbetet med utbildningsinstitutioner i arbetet med rekrytering.
Förväntad effekt: Bättre verktyg för att öka nyrekryteringen till branschen bland yngre personer, gärna kvinnor. Kunskap om nya arbetsmetoder för handledare inom företagen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer i förprojekteringen att säkerställa att alla medarbetare, oavsett eventuella funktionshinder, kan delta fullt ut i processen. I varje medarbetares handlingsplan ska frågan om funktionshinder finnas med, så att den därigenom kan åtgärdas effektivt. Alla medarbetare ska kunna delta i verksamheten, båda till vardags och i projektet, trots eventuella fysiska, kommunikativa eller sociala funktionshinder.

Samarbetspartners

 • Allbo lärcenter
 • Avdelning 38
 • Finnveden Lastvagnar
 • Rydbergs Lastbilar AB
 • Åkrahällskolan

Deltagande aktörer

 • AH.L. Johanssons Åkeri AB
 • Börjes Packhus AB
 • Duvemåla Åkeri AB
 • Smålands Logistik AB
 • Sune Carlssons Åkeri AB

Kommun

 • Ljungby
 • Nybro
 • Växjö