Logotyp på utskrifter

Ledarskapsutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStadskontoret, Centrala personalavdelningen
KontaktpersonLeif Svennenfors
E-postleif.svennenfors@jonkoping.se
Telefonnummer036-106033
Beviljat ESF-stöd87 976 kr
Total projektbudget87 976 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Sedan försök med samordnad kompetensutveckling för kommunernas anställda i Jönköpings län började för knappt ett år sedan har kompetensutvecklingsbehov diskuterats för olika personalgrupper. Ett gemensamt prioriterat område för alla kommuner är ledarskapsutveckling. Förprojekteringen går ut på att tillsammans med Högskolan planera för genomförandet av en ny modell för kompetensutveckling för chefer i Jönköpings län. Sammanfattningsvis kan sägas att grundiden till denna modell är flexibel distansutbildning kopplat till dialog med kursledare och användning av lärcentra. Konceptet bygger på ett samspel mellan deltagare - högskola - lärcentrum - arbetsplats.
Den planerade kompetensutvecklingen är tänkt att utgöra startpunkten för en akademi för ledarskapsutveckling med kontinuerliga utbildningsinsatser.
Vi avser att använda oss av en processinriktad utvärdering och i förprojekteringen ingår att utarbeta riktlinjer för denna utvärdering.

Bakgrund

Sedan försök med samordnad kompetensutveckling för kommunernas anställda i Jönköpings län började för knappt ett år sedan har kompetensutvecklingsbehov diskuterats för olika personalgrupper. Ett gemensamt prioriterat område för alla kommuner är ledarskapsutveckling. Här kan vi se stora vinster när det gäller både ekonomi och kvalité genom samverka. En modell har diskuterats är det s k "Bättrekonceptet". Vår avsiktär att tillsammans med Högskolan i Jönköping utveckla en modell med "Bättrekonceptet" som grund och som skräddarsys får våra kommuners behov. Sammanfattningsvis kan sägas att grundiden till denna modell är flexibel distansutbildning kopplat till dialog med kursledare och användning av lärcentra. Konceptet bygger på ett samspel mellan deltagare - högskola - lärcentrum - arbetsplats. Att utforma och genomföra denna modell blir startpunkten för en akademi för ledarskapsutveckling med återkommande utbildningsinsatser. Det vi nu söker förprojekteringsmedel för är ett förberedande arberte med att samverka mellan kommuner och Högskolan i Jönköping diskutera fram en grund för en akademi för ledarskapsutveckling i länet, där genomförandetav en kompetensutveckling för chefer enligt det s k "Bättrekonceptet" blir ett initialt projekt.

Syfte

Förprojekteringen syftar till att utarbeta en plan för genomförande av en ledarskapsutbildning för att i nästa steg uppnå följande vinster:
Genom att samordna insatserna för kommunerna kan effektivitetsmål uppnås.
Genom att uppträda gemensamt kan bättre avtal med olika konsulter/utbildningsanordnare erhållas.
Genom att samma kategori av befattningar, i det här fallet chefer, träffas över kommungränserna kan engagemang utvecklas och erfarenhetsutbyte stimuleras.
Genom att utveckla en plattform för kontinuerlig och kvalificerad kompetensutveckling för chefer kan en kvalitetshöjning av insatserna ske som kommer alla kommuner till godo.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att utveckla en varaktig modell för att samordna, strukturera och kvalitetshöja insatserna för kompetensutveckling av chefer i Jönköping län. Målet för förprojekteringen är att representanter för länssamordningen tillsammans med representanter för Högskolan i Jönköping färdigställer en utbildningsplan, inklusive riktlinjer för utvärdering, för chefsutbildning med det s k "Bättrekonceptet" som grund.
I utbildningsplanen ska följande mätbara projketmål kunna utläsas:
Antalet möjliga deltagare i den förprojeterade kompetensutvecklingen.
Den planerade utbildningens längd, innehåll, metod, etc.
Kostnad per deltagare.
Planerade insatser för kvinnor och män.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Anpassa lokaler för personer med funktionshinder

Samarbetspartners

 • Tekniska Högskolan i Jönköping

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult