Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

LPA, Lärande på arbetsplats

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKunskapsnavet
KontaktpersonBirgitta Agnesson
E-postbirgitta.agnesson@kalmar.se
Telefonnummer0480-45 01 55
Beviljat ESF-stöd397 945 kr
Total projektbudget397 945 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-11-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Behov av utbildad personal inom vård o omsorg ökar. Vi vill kartlägga baspersonalens kompetens, ålder, kön, språk, invandrarbakgrund o utbildning. Samtliga får en individuell plan där det framgår nuvarande kompetens och behov av ny kunskap. Vi vill hitta en hållbar modell för lärande på arbetsplats.

Bakgrund

Behovet av personal inom vård- och omsorgsverksamheten ökar. Samtidigt konstateras att det finns många redan anställda, framförallt kvinnor, som arbetat lång tid inom området men som saknar formell utbildning. Vi vill därför genomföra en förprojektering för att hitta en hållbar och innovativ metod för lärande i arbetslivet. Genom denna metod vill vi säkerställa tillgången på kompetent personal och därmed höja kvaliteten i verksamheten.

För att kunna tillgodose de behov som vård och omsorg står inför är det viktigt att göra en inventering av befintlig kompetens bland de anställda. Inventeringen som görs i förprojektet ligger sedan till grund för ett genomförandeprojekt. Kompetensinventeringen ska ge svar på vilken kompetens, ålder, kön, utbildning, språk, invandrarbakgrund, nuvarande arbetsplats samt önskemål/behov av verksamhetsnära lärande som arbetsgivare och arbetstagare har. Syftet är att få en överblick över personalens kompetens, ålder, kön, språk, invandrarbakgrund och utbildning för att kunna ta fram individuella kompetensplaner. Härigenom får man också fram en långsiktig utbildningsplan för verksamheten.

Målgruppen för förstudien är anställda inom vård- och omsorgsområdet i Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner, som arbetat länge men som saknar formell utbildning inom området, och dokumenation på vad de kan. Målet är att anställda, genom lärande i arbetslivet, ska få formell kompetens och betyg så att deras kunskaper synliggörs. I metoden ligger, förutom validering, att fylla på med ny kunskap för att de anställda ska bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Genom att synliggöra och dokumentera kunskaper som anställda redan har, höjs individens självförtroende. När man blir medveten om sina kunskaper blir man också säkrare vilket kan bidra till att man delar med sig av kunskaper och erfarenheter till sina arbetskamrater. Därigenom kan motivation och engagemang i arbetet öka, vilket i sin tur kan påverka trivseln och risken för sjukskrivning minskar. Anställda utan relevant utbildning riskerar idag att hamna i utanförskap på arbetsmarknaden, då formell kompetens värderas mycket högt. Vi vill finna former för hur validering och kompetensutveckling kan genomföras utan att man behöver ta ledigt från arbetet för att delta i utbildning. Insatserna ska kunna ske på arbetsplatsen. Tanken är att metoden ska bli en hållbar framtida modell för kompetensutveckling och därmed ett konkret exempel på livslångt lärande.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att inventera utbildningsbehovet i verksamheterna samt att hitta en hållbar och innovativ metod för hur lärande på arbetsplats kan ske. Ett annat syfte är att förankra metoden hos arbetsgivare och fackliga företrädare i de tre kommunerna, så att ett genomförandeprojekt kan formuleras under förprojekteringen. Målet är att insatserna som genomförs ska bidra till att kvaliteten i verksamheten höjs. Genom den individuella kompetensplanen synliggörs varje anställds kompetens men också behov av ny kunskap.

Målsättning

100% av enheterna inom verksamheterna ska nås av information. Minst 80% av enhetscheferna ska agera aktivt och försöka påverka sina anställda till att vilja delta i det kommande genomförandeprojektet. Minst 50% av de arbetstagare som söks upp ska vilja vara med i genomförandedelen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen ska vi ta fram rutiner för hur vi ska arbeta med tillgänglighet för personer med funktionshinder i såväl förprojektering som i genomförandeprojekt. Bland de anställda vi vänder oss till finns säkerligen personer med olika funktionshinder. I förprojekteringen ska vi identifiera ev. hinder hos deltagarna och förbereda för att undanröja dessa tills genomförandeprojektet startar. Alla ska kunna delta. Vi kommer att lägga ett särskilt fokus på just tillgänglighetsfrågor (attityder, värderingar och strategiskt påverkansarbete) för att öka kunskapen och medvetandegraden hos samtliga berörda.

Samarbetspartners

 • Mariahemmet
 • Mörbylånga Kommun, Kommunledn
 • Omsorgsförvaltningen Kalmar ko
 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Södermöre kommundelsnämnd

Deltagande aktörer

 • Andgatans gruppbostad
 • Björkhaga
 • Dagcenter
 • Dagcenter Ladan
 • Dagcenter Släggan
 • Dagverksamhet Kyrkebohemmet
 • Grupp Vasa
 • Gruppbostad Ekströmsgatan
 • Gruppbostad Fabriksgatan
 • Gruppbostad Gästgivaren
 • Gruppbostad Hedvigsborg
 • Gruppbostad Marmor
 • Gruppbostad Vetevägen
 • Kortis
 • Lindero
 • Ljungbyhemmet
 • LSS 1 Team bostad
 • LSS 12 Psyk
 • LSS 13 Daglig verksamhet
 • LSS 14 Team bostad
 • LSS 15 Psyk
 • LSS 16 Team Psyk
 • LSS 18 Team autism
 • LSS 19 Team autism
 • LSS 2 Team bostad
 • LSS 3 Team bostad
 • LSS 4 Team autism
 • LSS 5 Team autism
 • LSS 6 daglig verksamhet
 • LSS 7 8 10 11 pers ass
 • LSS 9 Team autism
 • Mariahemmet
 • Möregården
 • Personlig ass
 • Rönningegården
 • Socialpsykiatri
 • SoL 1 Konvaljen
 • SoL 10 Enliden
 • SoL 11 Rinkabyholm
 • SoL 11 Smedby gård
 • SoL 12 Lagerträdet/Nattpatrull
 • SoL 13 o 14 Norrlidshemmet
 • SoL 15 Björketorp
 • SoL 15 Ljungmansgården
 • SoL 16 Oxhagshemmet
 • SoL 17 Dahmska villan
 • SoL 17 Trädgården
 • SoL 17 Villa Kläckeberg
 • SoL 19 o 20 Smedängen
 • SoL 2 Dämman/Hasseln
 • SoL 2 Wollinska
 • SoL 21 Dragkroken
 • SoL 21 Frikadellen
 • SoL 23 Ekåsen
 • SoL 3 Bryggaren
 • SoL 4 Lindö
 • SoL 5 Malmen
 • SoL 6 Funkabo
 • SoL 6 Riddaren
 • SoL 7 Norrliden
 • SoL 7 Täljstenen
 • SoL 8 Skogsrådet
 • SoL 9 Lindsdal
 • SoL/LSS Bemanningsservice
 • Solgläntan
 • Sophiagården
 • Svangatan gruppbostad
 • Team 17 Psyk
 • Villa Viktoria
 • Äldreboendet

Kommun

 • Kalmar
 • Mörbylånga
 • Torsås