Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kraft-Verk

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareABF Västra Kronoberg & Glasriket
KontaktpersonIngaLill Åhlander
E-postingalill.ahlander@abf.se
Telefonnummer0372-12648
Beviljat ESF-stöd172 514 kr
Total projektbudget248 514 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-08-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

I det tidigare projektet har ABF redan arbetat med personer med olika fysiska och/ eller psykiska funktionshinder och det är även en del av ABF´s ordinarie arbete då flera av medlemsorganistationerna är olika handikapporganisationer. De rättigheter som genomsyrar hela vårt projekt gäller oavsett olika katergioier av egenskaper, och självklart även för personer med olika funktionshinder.
ABF har olika hjälpmedel till hands för att den fysikska, kommunikativa och informativa tillgängligheten ska fungera, och får i samarbete med handikapporganisationerna stöd att utveckla dessa. Extra rymliga toaletter finns, hjälpmedle till datornerna , hörsnäckor etx. Detta har kooperatörerna i kooperativet Spiket redan fått ta del av, tex genom stöd med läs- och skrivsvårigheter. Diskussioner om att göra deras kooperativ tillgängligt för alla tog fart genom stöd med läs och skrivsvårigheter.

Bakgrund

Syftet med vårt projekt är att vi vill sprida kunskap och de många möjligheterna som social ekonomi erbjuder för att motverka utanförskap i samhället. Grundtanken är att alla människor kan bidra med sin del och att samhället måste ta tillvara på alla människors förmåga. Vi kallar projektet Kraft-verk för att vi utgår ifrån människors kraft och verkar utifrån den. Vi vill ta tillvara på den kraften för att alla behövs och för att det är ett slöseri med resurser när människor står overksamma utanför arbetsmarknaden. Den kompetensutveckling som behövs och kommer fram i individuella kartläggningar, kommer att göras möjligt tillsammans med ABF, utomstående cirkelledare och även inom kooperativet.

Programområde 2 i denna utlysning har temat ”Ökat arbetskraftsutbud”, men vi skulle även vilja fokusera på ett ”Ökat arbetsplatsutbud! Vi anser inte att det är något ”fel” på de många människor som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar utan snarare att vi har en arbetsmarknad som stänger dessa ute och som inte är anpassad för människors olika behov. Det vill vi ändra på och öppna upp den ofta enkelspåriga och hämmande marknaden där enbart ekonomiska vinster får styra. I längden vet vi också att när även sociala aspekter och en hållbar utveckling på alla plan får styra så leder detta även till en hållbar ekonomisk utveckling. Social ekonomi skapar möjlighet för hållbart arbete. Schyssta, etiska arbetsplatser. Kanske kunde i framtiden dessa certifieras så kunder får ännu mer guidelinjer för hur man kan handla solidariskt, likt Rättvisemärkt och Krav-märkt.


Livskvalitet-vem ska erbjuda det? Vi har ett starkt bidragsbetonat samhälle idag där det ibland gör människor passiva och inte vana att själva ta tag i sin situation, eller ens har verktygen. Att bli utesluten ur arbetslivet reser ytterligare hinder, förutom de man redan har i sin vardag.

Syfte

Syftet med vårt projekt är att vi vill sprida kunskap och de många möjligheterna som social ekonomi erbjuder för att motverka utanförskap i samhället. Grundtanken är att alla människor kan bidra med sin del och att samhället måste ta tillvara på alla människors förmåga. Vi kallar projektet Kraft-verk för att vi utgår ifrån människors kraft och verkar utifrån den. Vi vill ta tillvara på den kraften för att alla behövs och för att det är ett slöseri med resurser när människor står overksamma utanför arbetsmarknaden. Den kompetensutveckling som behövs och kommer fram i individuella kartläggningar, kommer att göras möjligt tillsammans med ABF, utomstående cirkelledare och även inom kooperativet.

Programområde 2 i denna utlysning har temat ”Ökat arbetskraftsutbud”, men vi skulle även vilja fokusera på ett ”Ökat arbetsplatsutbud! Vi anser inte att det är något ”fel” på de många människor som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar utan snarare att vi har en arbetsmarknad som stänger dessa ute och som inte är anpassad för människors olika behov. Det vill vi ändra på och öppna upp den ofta enkelspåriga och hämmande marknaden där enbart ekonomiska vinster får styra. I längden vet vi också att när även sociala aspekter och en hållbar utveckling på alla plan får styra så leder detta även till en hållbar ekonomisk utveckling. Social ekonomi skapar möjlighet för hållbart arbete. Schyssta, etiska arbetsplatser. Kanske kunde i framtiden dessa certifieras så kunder får ännu mer guidelinjer för hur man kan handla solidariskt, likt Rättvisemärkt och Krav-märkt.

Målsättning

ABF vill genom detta projekt stimulera framväxten utav hållbara arbetsplatser där människor tar hand om varandra genom folkbildningens pedagogik. Vi vill utveckla ett arbetssätt som stimulerar ansvarskänslan, gentemot sig själv och andra, och som passar den kooperativa andan. Vi vill stärka de kooperatörer som finns på plats samt ge fler människor inom Ljungby möjligheten att få komma med och bli utbildade till kooperatörer. Antingen i det redan existerande kooperativet, i nuvarande affärsverksamheter eller i nyutvecklade, alternativt starta nya kooperativ i nya lokaler. Kooperativet är redan en samlingspunkt för människor som kan hitta styrka hos varandra, och den behöver förstärkas och utökas till att nå fler. Utöver de ca 15 aktiva kooperatörer i kooperativet Spiket räknar vi med att nå åtminstone 2 nya deltagare under förprojekteringen, antagligen fler, och ytterligare 25 personer under den genomförande projektfasen.

För att kunna ta vara på kraften hos människor, och få dem att hitta och tro på den själva, så behöver vi också se till att människors förmåga kan accepteras och därför behöver attityder och de normativa synsätten på arbete förändras. Vi vill inte skapa alternativa arbetsplatser som fungerar som dagcenter och förvaringsställen där ”sysselsättning” bedrivs, utan bredda arbetsmarknaden och skapa arbetsplatser där riktigt arbete utförs och där människor får arbeta sina egna 100%. Det handlar om människors rättigheter till arbete och inte om välgörenhet, och det handlar om att motverka diskriminering och inte att det är trevligt med mångfald.
KASAM- Känsla Av SAMmanhang, är ett begrepp som myntades av sociologen Aron Antonovsky. Han studerade det salutogena, det ”friska”, hos människor och ställde frågeställningen- hur behåller man sin hälsa? Antonovskys svar var KASAM och enligt honom är det graden av KASAM som ligger till grund för var vi befinner oss mellan polerna- frisk och sjuk. ”En grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen är förutsägbara, begripliga och strukturerade (begriplighet) och att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i (meningsfullhet).” (Ur Wikipedia) Dessa verktyg vill vi ge människor i detta projekt. Att se sig själv i ett sammanhang, på det lokala, nationella och globala planet, är essentiellt, och att inse att ens val gör skillnad, inte bara i ens eget liv, aktiverar och engagerar.

Vi strävar efter att bli ett centrum för social ekonomi i Västra Kronoberg, med fokus på sociala arbetskooperativ, där det hittills inte finns alls mycket representerat. Ljungby kan bli ett föredöme för andra kommuner och det behöver vi få med oss tjänstemän och politiker inom kommunen på. Därefter vill vi arbeta utåtriktat, med kommuner runt om, till andra kooperativ nationellt och i övriga Europa. Inte genom att stå och prata vackra ord utan att få kooperatörerna själva att delta i spridningen av budskap och lärda erfarenheter. Exempelvis i någon slags informationsturné, föreläsning, innovativ föreställning där kooperatörernas erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Det kan ingå att besöka kommuner, arbetsplaster och skolor, eller att bjuda in folk till kooperativet. Även att vi kan finnas till hands för att hjälpa igång grupper att starta kooperativ eller utvecklingsgrupper om social ekonomi, ifall kommunerna vill komma igång med detta.

Människor är både mottagare och givare och kan känna sig maktlösa i vissa situationer samtidigt som de har makten att förändra människors liv i andra situationer. Jämför tex. att få ersättning ifrån socialtjänsten och att vara konsument som kan välja att köpa rättvisemärkt kaffe. Detta arbete styrker deltagarna i sina egna liv och hjälper dem finna livet mer begripligt, hanterbart och meningsfullt.

Vi vill använda oss av begreppet hållbar utveckling som en löpande röd tråd igenom projektet. Allt måste hänga ihop, ifrån det lokala där människor får verka utifrån egna förutsättningar och må bra, till att värna om miljön i processen genom att tex. använda sig av ekologiska varor, och till det mer globala planet genom att vara solidarisk och tänka på att köpa rättvisemärkta varor för att de producerande människorna i andra delar av världen också ska få en rättvis möjlighet. Denna kedja av hållbar utveckling och att det är möjligt att tänka brett vill vi sprida tillsammans med kooperatörerna, gamla som nya, som de viktigaste aktörerna. Vi vill utgå från att allt hänger samman och är beroende av varandra i ett ömsesidigt samarbete där vi alla behöver varandra, i symbios med miljön.

I kooperativet arbetas det dagligen med hållbar utveckling, inte bara i och med deras egen situation, utan också genom att caféet som de driver säljer rättvisemärkta och kravmärkta produkter.

Om deltagare i projektet stärks så mycket att man väljer att gå vidare till ett annat arbete, eller att börja någon utbildning, vilket vi haft exempel på i det föregående projektet, så är naturligtvis även det en mycket positiv utveckling. Det ABF vill skapa är möjligheten till olika alternativ på arbetsmarknaden, och att arbeta i kooperativ kan antingen vara en arbetsplats som man stannar på, eller fungera som sluss för att gå vidare till annat. Hur som helst är den sociala ekonomin ett sätt att stötta människor ut ur utanförskap.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I det tidigare projektet har ABF redan arbetat med personer med olika fysiska och/ eller psykiska funktionshinder och det är även en del av ABF´s ordinarie arbete då flera av medlemsorganistationerna är olika handikapporganisationer. De rättigheter som genomsyrar hela vårt projekt gäller oavsett olika katergioier av egenskaper, och självklart även för personer med olika funktionshinder.
ABF har olika hjälpmedel till hands för att den fysikska, kommunikativa och informativa tillgängligheten ska fungera, och får i samarbete med handikapporganisationerna stöd att utveckla dessa. Extra rymliga toaletter finns, hjälpmedle till datornerna , hörsnäckor etx. Detta har kooperatörerna i kooperativet Spiket redan fått ta del av, tex genom stöd med läs- och skrivsvårigheter. Diskussioner om att göra deras kooperativ tillgängligt för alla tog fart genom stöd med läs och skrivsvårigheter.

Transnationellt samarbete

Som tidigare nämnts är det vår målsättning att vi vill samarbeta med olika kooperativ, organisationer och nätverk i övriga Europa som delar vår vision i liknande arbeten. Erfarenhetsutbyte och gemensamma ansträngningar att förbättra möjligheter för både social ekonomi och hållbar utveckling ska då genomföras. Exempelvis kan nämnas Cooperativeeurope, Reeves, Serus mfl. Detta samarbete hoppas vi få utveckla vidare i förprojekteringen .

Samarbetspartners

 • Socialförvaltningen

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult