Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensfösörjning i Vaggeryds Näringsliv

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVaggeryds Näringslivsråd KB
KontaktpersonCarl-Gunnar Karlsson
E-postbusiness@vaggeryd.se
Telefonnummer0393-678454
Beviljat ESF-stöd391 595 kr
Total projektbudget391 595 kr
Projektperiod2008-05-02 till 2008-09-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Förundersökningen ska kartlägga behov av kompetensutveckling för individer och företag inom strategiskt viktiga kompetensområden a. Hållbar utveckling, b. Personlig kompetensutveckling, c. Ökad jämställdhet och friskare arbetsplatser, d. Företagsstruktur som skall leda till långsiktigt förbättrad kompetensförsörjning för deltagande företag.

Bakgrund

Regionens näringsliv består idag till av en stark industrisektor där många arbetar med legotillverkning. Företagen är hårt konkurrensutsatta med tuffa kundkrav som kräver ständig effektivisering och teknikutveckling.
Kraven på effektivisering och teknikutveckling medför att ständigt ökade krav på medarbetarnas kompetens, oavsett vilka yrkesroller personalen innehar.

Regionen har sedan lång tid tillbaka mycket låg arbetslöshet och det finns i dagsläget ingenting som tyder på att tillgången på arbetskraft kommer att förbättras. Den arbetskraft som finns till förfogande saknar den kompetens som näringslivet efterfrågar. Det finns ett antal utpekade bristyrken i regionen som utgör ett framtida hot för många företag. Allt fler företag lyfter kompetensförsörjningsfrågan som kritisk för fortsatt utveckling och tillväxt.

Se problemformulering och mål för projektet sammanställd i tabell i bilaga till ansökan

Syfte

Projektet syftar till att kompetensutveckla individer och företag inom strategiskt viktiga kompetensområden som skall leda till
Hållbar utveckling och långsiktigt förbättrad kompetensförsörjning för deltagande företag och region.
Personlig kompetensutveckling utifrån framtida kompetensbehov och ökad livskvalitet.
Ökad jämställdhet och friskare arbetsplatser.
Utvecklad företagsstruktur, effektivitet och tillväxt.

Målsättning

Yrkesmässig kompetensutveckling och validering av idag sysselsatt personal för att uppnå regionens behov utav kritiska yrkesroller (bristyrken), t.ex. nc-operatörer, ställare, svetsare.
Kompetensutveckling inom strategiskt viktiga kompetensområden av idag sysselsatt personal med tonvikt på förbättringsarbete/teknikutveckling, Lean Production, produktionsekonomi, ledarskap, jämställdhet/internationalisering.
Kompetensutveckling och validering av arbetskraft som idag står utanför arbetslivet för att ge den baskompetens som krävs för att kunna ta arbete inom verkstadsindustrin.
Att bidra till att lärande och kompetensutveckling blir en naturlig del i arbetslivet. Detta ska göras genom att utveckla och införa moderna och effektiva metoder för strategisk kompetensförsörjning, t.ex. effektiva introduktionsprogram, handledare/mentorskap, uppbyggnad av lärmiljöer/e-learning.
Bidra till ett modernt och professionellt ledarskap präglat av helhetssyn på människan med fokus på att skapa friska och jämställda arbetsplatser. Viktiga inslag är kompetensutveckling inom hälsa/friskvård, kultur/omvärld/integration, droger/missbruk, kost, arbetsrätt/jämställdhet/arbetsmiljö, coachning, rehabilitering.
Bidra till friska och jämställda medarbetare genom att kompetensutveckla medarbetare inom kompetensområden med stor påverkan på egen hälsa och välbefinnande, t.ex. hälsa/friskvård, kultur/omvärld/integration, jämställdhet, droger/missbruk, kost.
Genom företagsnätverk skapa synergier för att effektivisera kompetensförsörjning och rehabilitering.
Bidra till geografisk rörlighet genom att kommun och företag på ett öppet och välkomnande sätt tar emot individer och familjer som väljer att bygga sin framtid i Vaggeryds kommun.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet och utbildningen är anpassad även för dessa målgrupper genom att vi säkerställt att utbildningslokaler och tillgänglighet är anpassat även för personer med eventuella funktionshinder. Hiss och erforderliga hjälpmedel finns.

Kommun

  • Vaggeryd