Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning för ICT

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareInternet Cities
KontaktpersonPer Thulin
E-postper@internetcities.se
Telefonnummer0470-778613
Beviljat ESF-stöd210 000 kr
Total projektbudget280 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-09-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Denna förprojektering syftar till att kartlägga förutsättningarna och planera för ett senare projekt som avser att öka andelen kvinnor och personer med funktionshinder samt personer med utländs bakgrund på företag som verkar inom ICT. Detta ska ske i nära samverkan med representanter från deltagargrupper (kvinnor, personer med funktionshinder, samt även personer med utländsk bakgrund), Arbetsförmedlingarna samt ICT företagen. En tids och aktivitetsplan för ett senare genomförandeprojekt skall tas fram under förprojekteringen. En SWOT analys för jämställdhetsintegrering tas fram i förprojektet- Olika värden som kan kommunoiceras och ska vara till gagn för andra intressenter inom ICT branchen och/eller andra brancher både nationellt och internationellt inom EU skall projektet fikusera på. Hur detta skall utföras skall förprojekteringen ge svar på.

Bakgrund

InternetCities är ett regionalt ICT (Information&Communication Technology)- kluster som bidrar till att stärka sydöstra Sveriges ställning som nationellt centrum för informationsteknologi. Till följd av den lågkonjunktur som IT-branchen gick in i början på 2000 talet kom en stor del av arbetskraften att bli arbetslös och en stor del av IT intresserade ungdomar att utbilda sig till a"arbetslöshet". Detta ledde till en negativ spiral som har inneburit att allt färre sökr sig till IT utbildningar. Idag har det vänt från att det före sekelskiftet fanns ca 4 sökande till varje utbildningsplats vid högskolorna och andra utbildningar, till nästan det omvända där 2 av 3 platser ej har tillsatts. detta är några av orsakerna till stor brist på kompetens inom ovannämda brancher. Sverige var i slutet på 1900 talet värdsledande inom IT. Idag har vi rasat till 8 plats på världsrankningen. I det regionala perspektivet kan vi se ett hot om vi inte attraherar ungdomar att söka sig till utbildningar och befintliga jobb inom vår region, kommer vi att utarmas på bekostnad av utbud från storstadsregionerna. De befintliga företagen kanhända flytta sin verksamhet från vår region pga brist med kompetensförsörjning. Detta leder till svårighet att attrahera nya företagsetableringar i vår region.
Grundiden med detta projekt är att matcha behoven hos personer som befinner sig i någon form av utanförskap, med de behov av kompetens som finns inom ICT branchen. Tanken är att ett kommande genomförande projekt skall omfatta till validering och riktad individuell utformad kompetensutveckling för dessa personer. Det är vår avsikt att dessa insatser ska leda fram till att de allra flesta deltagarna erbjuds arbete inom de olika ICT verksamheterna som finns i sydöstra Sverige.

Syfte

Projektet syftar till att kartlägga förutsättningarna och planera för ett senare projekt som skall:

1. Öka andelen kvinnor inom ICT (Information & Communication Technology)
Genom olika aktiva insatser skall ett genomförandeprojekt syfta till att åter få in mer kvinnor i denna spännande unga bransch som är i stark utveckling. En jämnare fördelning av könen på dessa arbetsplatser ger många positiva effekter för verksamheterna: bättre föreagsklimat, ökad effektivitet och större lönsamhet.)

2. Bidra till att individer i utanförskap (såsom personer med utländsk bakgrund, personer med funktionshinder och unga som står utanför arbetsmarknaden.) skall kunna utveckla sin förmåga och kompetens
inom ICT och därigenom bli attraktiva för en viktig del av ICT-näringslivet. Inom dessa målgrupper finns med stor sannolikhet många individer med IT-intresse som relativt snart kan göras tillgängliga och attraktiva för arbetsmarknaden. I denna värld är ofta ett fysiskt funktionshinder inte ett handikapp utan en tillgång pga större nyttjande av dator och olika IT-applikationer - något som kan vara en betydande merit i bl a spelbranschen.

Målsättning

Målsättningen för denna förprojektering är att kartlägga och beskriva förutsättningarna för ett framtida genomförandeprojekt samt planera ett Genomförande med syften som framgår av ovanstående avsnitt.
I detta arbete skall ingå att arbeta fram en ESF-ansökan om Genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ett av syftena med detta projekt är att långsiktigt kraftigt öka andelen personer med funktionshinder inom ICT.
Under förprojekteringen skall förutsättningarna och metoderna för detta kartläggas, bl a genom direkta kontakter med personer som tillhör denna målgrupp. Därigenom kommer personer fråm målgruppen att ges ett direkt inflytande i planeringen av ett kommande projekt. Kontakter skall även tas med intresseorganisationer såsom HSO/DHR

Transnationellt samarbete


Under förprojekteringen skall det undersökas om det finns exempel på liknande verksamhet i några andra EU-länder. Avsikten är att finna förebilder som kan användas i vårt land och bilda förebild som kan utvecklas och bilda t o m högre norm i vårt land.

Medfinansiärer

 • Omsorg och stöd

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Växjö
 • Boss Media AB
 • UIQ Technology AB
 • Växjö

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult