Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensförsöjning inom besöksnäringen i Kalmar län

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegionförbundet i Kalmar län
KontaktpersonChristina Thorstensson
E-postchristina.thorstensson@kalmar.regionforbund.se
Telefonnummer0480-448368
Beviljat ESF-stöd576 030 kr
Total projektbudget576 030 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-10-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Länets turistchefer har fått signaler om behov av kompetensutveckling för personer verksamma i företag inom besöksnäringen. Småföretagares och anställdas kompetensutvecklingsbehov kommer att inventeras, identifieras och analyseras. Resultatet ligger sedan till grund för ett genomförandeprojekt.

Bakgrund

Besöksnäringen i Kalmar län är en av länets viktigaste tillväxtbranscher samtidigt är de flesta inom näringen småföretagare med en låg utbildningsnivå. De besökande har krav som de många gånger inte kan nå upp till t ex i form av IT-utveckling, språk, marknadsföring och exportmognad. Säsongen är intensiv under sommaren med många visstidsanställda. Många företag har i nuläget svårt att hittat nya säsonger eller har små möjligheter att förlänga sommarsäsongen.
Genom kompetensutveckling av företagarna och de anställda kan företagen utvecklas till en "modern" industri. Så att de i framtiden får en mer stabilitet och kvalitetssäkring i sitt företag, att omsättningen ökas med hjälp av nya produkter och nya marknader och att de marknadsför sig på rätt sätt. Det kommer att stärka den egna företagaren, de anställda men också besöksnäringen i stort.
Förstudien syftar till att kartlägga turismföretagens kompetens- och utvecklingsbehov.

Syfte

Denna ansökan avser en förprojekteringsfas som syftar till att:
Inventera, identifiera och verifiera utvecklingsbehoven hos turistaktörerna i samtliga kommuner i Kalmar län
Precisera utvecklingsbehoven
Planera och beskriva hur behoven ska kunna tillgodoses - i en ansökan i genomförandefasen.
Projektet är i samverkan med Regionförbundet och samtliga tolv kommuner i Kalmar län.

Målsättning

Målet är att inventera samtliga företag som har besöksnäringen som sin huvudsakliga näring och är verksam under minst två tredjedelar av året. Utifrån de identifierade behoven kommer en merpart att leda vidare till en utbildning i ett genomförandeprojekt. Vilket i sin tur kan leda till att någon från minst hälften av tillfrågade företag kan delta i kompetensutveckling de närmaste åren.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien är inte primärt inriktad mot denna målgrupp. Men genom att använda frågeformulär som skickas till företagarna samt intervjuer så underlättar vi genom att de svara på frågorna i sin hemmamiljö och kan delta i undersökningen på sina villkor. Förstudien kan i ett senare skede leda till att mer kunskap om t ex handikappanpassade anläggningar läggs in i kompetensutvecklingsplanen.
Utöver de åtgärder som vi redovisat i ansökan för de personer som kommer att medverka i kartläggningen så har vi möjlighet att underlätta
för personer med funktionsnedsättning att ta del av resultatet. Regionförbundet har bland annat byggt upp sin webbsida enligt way-standard vilket underlättar för personer med synnedsättning och dyslexi vid uppläsning. Vi kommer utefter de resultat som förstudien ger anpassa de insatser som görs i en genomförandefas till de funktionshinder som kommer fram. Vi har ett gott samarbete med Högskolan i Kalmar som arbetar mycket aktivt med att anpassa befintlig undervisning till studenter med funktionshinder.

Kommun

 • Borgholm
 • Emmaboda
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Kalmar
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Oskarshamn
 • Torsås
 • Vimmerby
 • Västervik