Logotyp på utskrifter

Kompetensanalys för soloföretagare i Uppvidinge

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningsförvaltning
KontaktpersonLena Gustafsson
E-postlena@guldkanten.com
Telefonnummer0474 - 434 00
Beviljat ESF-stöd256 735 kr
Total projektbudget256 735 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Kompetensanalys för soloföretagare i Uppvidinge är ett samverkansprojekt mellan Uppvidinge kommun och utbildningsföretaget Guldkanten i syfte att stärka de minsta företagens konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. En majoritet av de 21 deltagande företagen från olika branscher drivs av kvinnor.

Bakgrund

Traditionellt präglas bilden av näringslivet i vårt geografiska område av den större tillverkningsindustrin. Egenföretagande utan anställda är dock en viktig del i en kommun med svag befolkningsutveckling. Ett näringsliv med diversifierad företagarkultur ökar möjligheter för kvinnor och män i olika åldrar och med olika utbildningsbakgrund att hitta eller skapa de arbetstillfällen som bäst drar nytta av deras kunskaper.

Som egenföretagare finns behov av både nätverk och redskap för företagsutveckling. Oberoende undersökningar (se nedan) har visat att just kompetensförsörjningen är en av Uppvidinges svagheter och de små företagen blir då särskilt sårbara. Som egenföretagare blir den egna kompetensutvecklingen lätt eftersatt vilket självklart påverkar företagets lönsamhet såväl som utvecklingspotential.Oberoende rapporter: Se tex. SCB:s rapport: Företagarna om kommunen, Uppvidinge kommun våren 2008 där kompetensförsörjning har näst lägst betygsindex, under finns endast kommunikationer, en faktor som endast i begränsad utsträckning direkt kan påverkas av Uppvidinge kommun själva.
Eller svenskt Näringslivs rapport: Företagen och kommunen där både politiker och företagare placerar tillgången på kompetent arbetskraft med relevant kompetens som Inte godtagbart.

Syfte

Syftet med projektet är att genomföra en samlad insats i avsikt att stärka Uppvidinges minsta företagare i olika branscher, de utan anställda. Genom att rikta projektet till de minsta företagen som ofta drivs av kvinnor, och att arbeta med branschbredd når vi olika typer av företagare och får bredd såväl ålders- och könsmässigt som i inriktning på företag. Projektet når på så sätt utanför de traditionella grupperna.

Förmågan att lära om och lära nytt stimuleras då bredd finns i bilden av arbetslivet. Genom projektet vill vi stärka befintliga företag och samtidigt stimulera till kreativitet och utveckling. I de möten som uppstår finns också möjlighet för nya nätverk och samverkansformer att växa fram.

Som egenföretagare blir den egna kompetensutvecklingen lätt eftersatt vilket självklart påverkar företagets lönsamhet såväl som utvecklingspotential.

För att stärka de minsta företagen inför framtiden och utveckla denna gren av näringslivet vill vi samla egenföretagare i ett branschöverskridande projekt. Syftet är att ta fram en bild av de enskilda företagens utvecklingsbehov och samtidigt stärka samverkan dem emellan.

Målsättning

Som ett resultat av projektet kommer de medverkande företagen vart och ett att ha gått igenom sin verksamhet och identifierat styrkor och svagheter, hot och möjligheter. De har också en klar bild av aktuellt kompetensutvecklingsbehov och har upprättat en företagsspecifik handlingsplan.

Projektledningen kommer även att ha en samlad bild av i vilken mån behoven är gemensamma och kan samlas i branschöverskridande utbildningsinsatser och hur stor del som är individuellt inriktade behov utifrån branschspecifika förutsättningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets gemensamma träffar kommer att hållas i lokaler med tillgänglighet för personer med funktionshinder och med den utrustning deltagarna behöver för att kunna tillgodogöra sig informationen.
De enskilda träffarna sker på plats hos respektive företag.

Som projektansökan beskriver kommer projektets gemensamma träffar att hållas i lokaler med hiss och tillgänglighet för eventuella funtionshinder.

Skulle det visa sig att någon av projektdeltagarna behöver ytterligare stöd/hjälpmedel exempelvis på grund av hörsel eller synnedsättning ser vi till att lokalen motsvarar behovet. Exakt vilken utrustning eller hur kan inte besvaras idag då inga behov har signalerats. En öppenhet och lyhördhet för deltagarnas behov och en beredskap för att byta lokal/låna in erforderlig utrustning är det närmaste svaret på hur jag kommer idag.

Samarbetspartners

 • Guldkanten

Deltagande aktörer

 • Ateljé Moschna
 • BUTIK & GALLERI FÖRSMAKEN
 • CronBergs
 • Guldkanten
 • Gull stall och Företagsservice
 • Höghultström kursgård
 • Imprimatur
 • In Between/CABS
 • Juristen Ulrika Svensson
 • Meningen
 • Mias Hemprodukter
 • mip - Miljöprofilering
 • Nottebäck Massage & Friskvård
 • Näshults läderverkstad
 • Redovisning & Administration
 • Rolf Green
 • Sensa Tempo
 • Uppvidinge Hälsozon

Kommun

 • Uppvidinge
 • Vetlanda