Logotyp på utskrifter

Kompetens i Teknikregion G

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTUTARYDS MEKANISKA VERKSTAD AB
KontaktpersonBengt Gustafsson
E-postbengt@tmvab.se
Telefonnummer0372-43043
Beviljat ESF-stöd187 350 kr
Total projektbudget187 350 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

I en tid med ökande krav på omställning och livslångt lärande, prövar projektet nya metoder för arbetsplatsförlagd utbildning. På sikt ger detta stigande intresse för jobb inom tillverkningsindustrin genom ökade möjligheter till nya arbetsuppgifter och större ansvarsområden.

Bakgrund

Antalet jobb inom tillverkningsindustrin har ökat med 50 % i Älmhults kommun de senaste sex åren. Detta anses bero på förbättrad svensk konkurrenskraft tack vare ökad användning av automation.

För att denna positiva trend ska fortsätta krävs krafttag när det gäller kompetensförsörjningen i tillverkningsindustrin. Begreppet "livslångt lärande" är mer aktuellt än någonsin.

Kompetensförsörjning från ex.vis gymnasieutbildningar och personaluthyrningsföretag är inte i takt med modern produktionsteknik. Ofta beror det på avsaknad av moderna teknikresurser hos utbildningsaktörerna - teknikresurser som finns ute i företagen.

Förprojekt "Kompetens i Teknikregion G" är tre teknikföretag, spridda över G-län, som ska belysa ny metodik för arbetsplatsförlagd kompetensutveckling. (Mer om företagen under rubrik Projektorganisation.)

Utvecklingsinsatserna ska på kort sikt förbättra potentialen i maskininvesteringar och på längre sikt öka intresset för jobb inom tillverkningsindustrin.

Förprojektfasen ska inventera både interna och externa expertresurser samt de interna resurser som finns hos deltagande företag i form av ex.vis maskinutrustning och lokaler.

Utifrån kontinuerligt uppdaterade prioriteringar görs listor på utvecklingsinsatser att genomföra.

Karakteristiskt för genomförandet ska vara snabba korta beslutsvägar, maximalt utnyttjande av interna resurser och utvärdering inklusive den ständiga frågan: Kan detta göras bättre?

Syfte

Syftet med förprojektet är att utifrån analys av dagens kompetensutvecklingsbehov, hos deltagande företag, inventera vilka interna och externa resurser som krävs för genomförande av arbetsplatsförlagda utvecklingsinsatser.

Målsättning

Förprojektets slutrapport ska beskriva de sex mest prioriterade utvecklingsinsatserna i projektgruppen tillsammans med beskrivningar av nödvändiga resurser för genomförandefasen.

Minst en av de föreslagna utvecklingsinsatserna skall vara arbetsmiljörelaterad med konkreta komponenter för att förebygger långtidssjukskrivningar.

Kvalitativt innebär förprojektet också ett nätverksbyggande mellan deltagande företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Analys av tillgänglighet för personer med funktionshinder beaktas i samband med jämställdhetsintegrering.

Nya eller förändrade arbetsuppgifter i bl.a. konstruktion/beredning, IT-support, administration, för att nämna några, kan göras eller är redan tillgängliga för olika funktionshinder.

Analysresultaten beskrivs i genomförandefasen.

Deltagande aktörer

  • ARIVISLANDA AB
  • LJUDERS NICKELSILVERFABRIK AB

Kommun

  • Alvesta
  • Lessebo
  • Ljungby