Logotyp på utskrifter

Jobb-kontakten

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAf Västervik
KontaktpersonEva Sjölin
E-posteva.sjolin@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4862374
Beviljat ESF-stöd6 530 000 kr
Total projektbudget24 130 000 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2010-08-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) infördes den 2 juli 2007 och ersatte då Aktivitetsgarantin som Arbetsförmedlingens insats för långtidsarbetslösa. Aktivitetsgarantin påbörjades år 2000, och många av dem som då skrevs in i programmet är fortfarande arbetslösa och inskrivna på Arbetsförmedlingen och ingår nu i det nya programmet JOB.

För dessa personer har Arbetsförmedlingens ordinarie insatser och metoder visat sig vara otillräckliga. De har under en lång tid inte haft kontakt med arbetsmarknaden och saknar ofta såväl aktuell utbildning som kontaktnät. Dessa grupper behöver intensiva och innovativa insatser för att öka sin anställningsbarhet. Arbetsförmedlingarna i Småland och Öarna vill med ekonomiskt stöd från Europeiska Socialfonden, i projektform prova och utveckla nya metoder för arbete med arbetssökande i Jobb- och utvecklingsgarantin, som på grund av sin problematik har hamnat i, eller riskerar att hamna i, långa inskrivningstider.

Projektet, Jobbkontakten riktar sig till arbetssökande inskrivna i J. Målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden och har en problematik som gör att de riskerar att bli kvar i JOB i mer än 450 dagar och anvisas till en varaktig samhällsnyttig sysselsättning inom ramen för programmets tredje fas. I målgruppen prioriteras särskilt arbetssökande med invandrarbakgrund och/eller funktionshinder samt personer med bristfällig skolunderbyggnad. Personerna är vidare helt arbetslösa och kan av olika anledningar i dagsläget inte anses vara självgående i sitt jobbsökande.

Jobbkontakten har två huvudsyften:
att utveckla metoder för arbete med Jobb- och utvecklingsgarantin
att öka möjligheterna för deltagarna att få arbete eller genomgå yrkesförberedande studier
Arbetet i projektet kommer att innebära intensivt, jobbinriktat arbete där utredningsteamet finns tillgängligt vid behov. Coachen kommer att ha huvudansvar för den arbetssökande under deltagandet i projektet. Deltagaren förutsätts vara fullt sysselsatt i olika aktiviteter och har så gott som daglig kontakt med sin coach via besök, telefon eller e-post. Metodutvecklingen i projektet riktar sig bland annat mot validering, utredning, arbetsgivarkontakter och sökandeinriktad ackvirering av plats.

Samverkanspartner till Jobbkontakten är systerprojektet Jobbkontakten Blekinge. Andra externa samverkanspartners är främst offentliga och privata arbetsgivare, bemanningsföretag, ideella organisationer, andra aktörer på arbetsmarknaden, samt vuxenutbildning, högskola/universitet och utbildningsföretag.

Bakgrund

Jobb-kontakten ett ESF-projekt inom Jobb- och utvecklingsgarantin
Bakgrund
Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) infördes den 2 juli 2007 och ersatte då Aktivitetsgarantin som Arbetsförmedlingens insats för långtidsarbetslösa. Aktivitetsgarantin påbörjades år 2000, och många av dem som då skrevs in i programmet är fortfarande arbetslösa och inskrivna på Arbetsförmedlingen. För dessa personer har Arbetsförmedlingens ordinarie insatser och metoder visat sig vara otillräckliga. De har under en lång tid inte haft kontakt med arbetsmarknaden och saknar ofta såväl aktuell utbildning som kontaktnät. Dessa grupper behöver intensiva och innovativa insatser för att öka sin anställningsbarhet.
Arbetsförmedlingarna i Blekinge, Gotlands, Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län vill därför, med ekonomiskt stöd från Europeiska Socialfonden, i projektform prova och utveckla nya metoder för arbete med arbetssökande i JOB som på grund av sin problematik har hamnat i eller riskerar att hamna i långa inskrivningstider. Insatsen ska bland annat bestå i intensiva motivationshöjande insatser, coachning, vägledning samt utredning för att klargöra den arbetssökandes verkliga arbetsförutsättningar.
Arbetsförmedlingarna i Blekinge kommer att lämna in en egen ansökan, men tanken är att projekten skall drivas parallellt med ett intensivt erfarenhetsutbyte.

För ytterligare bakgrundsbeskrivning se bifogad projektbeskrivning.

Syfte

Syfte
Projektet har två huvudsyften:
att utveckla metoder för arbete med programmet JOB.
att öka möjligheterna för deltagarna att få arbete eller genomgå yrkesförberedande studier. Projektet ska bidra till att de undviker den tredje fasen inom JOB.

Se vidare i projektbeskrivningen

Målsättning

Mål
Projektets målsättning är att 50 procent av deltagarna ska lämna projektet till förmån för arbete, utbildning eller annan typ av avslut. Mätning sker på individnivå 90 dagar efter det att deltagaren slutat i projektet.
Deltagarna ska vidare ha fått fördjupad vägledning samt möjlighet att utreda sina förutsättningar för arbete.
En annan målsättning är att genom metodutveckling inom projektet hitta innovativa och hållbara arbetssätt som kan användas också efter projektperiodens slut. Projektet, vars arbetssätt ligger väl i linje med regeringens intention att alla arbetssökande ska ha en personlig coach, kommer att resultera i att de medverkande arbetsförmedlarna blir förtrogna med det tillämpade arbetssättet. Erfarenheter från projektet och metoder ska via kompetensutvecklingsinsatser spridas inom Arbetsförmedlingen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer huvudsakligen att genomföras i Arbetsförmedlingens lokaler som är väl anpassade och tillgängliga för personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering
Nedanstående tabell levandegör arbetsmarknadspolitiken i siffror när det gäller kvinnor och män. Siffrorna nedan gäller inskrivna vid Arbets-förmedlingen inom området Småland och Öarna och är framtagna ur Arbetsförmedlingens informationssystem 2008-01-10. Se projektbeskrivning.

Transnationellt samarbete

Nej

Medfinansiärer

 • Af Jönköping
 • Af Västervik
 • Arbetsförmedlingen Växjö

Samarbetspartners

 • Af Jönköping

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult