Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

International coordination for employability

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoordination Europe
KontaktpersonLotta Eriksson
E-postlotta@kumulus.se
Telefonnummer0704748841
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-07-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden har ofta svårt att ta sig ur sin arbetslöshet och sitt utanförskap av egen kraft. Befintliga statliga organisationer arbetar ofta nationellt och kan ofta ej regionalisera eller individanpassa sina metoder. För att hjälpa den enskilde individen undan utanförskap och vidare i livet både vad det gäller personlig utveckling och kompetensutveckling, söker projektet dokumenterat framgångsrika och långfristiga lösningar bl a från Tyskland. Vi vill skapa ett närmare samarbete med andra regionala och transnationella organisationer och projekt som jobbar med samma mål och skapa en best practise modell baserat på de olika projektens styrkor för en svensk regional modell som tar hänsyn till nationella och regionala svårigheter och problem.


Bakgrund

Tre olika organisationer jobbade med att stötta arbetslösa personer till att etablera sig på arbetsmarknaden på olika sätt. Dessa tre: Kumulus, EURES och Coordi-Nation gick då samman och diskuterade det behov de såg på marknaden av en mer individanpassad lösning. Kumulus och Coordi-Nation bestämde sig för att samla kompetensen under gemensamt tak i föreningen Coordination Europe som skapades för detta syfte. Coordination Europes syfte är att hitta långfristiga och framgångsrika vägar för arbetslösa att etableras på arbetsmarknaden. De tre organisationerna har alla gemensamt att de har ett starkt fokus på transnationella projekt. Kumulus och Coordi-nation står bakom föreningen Coordination Europe och EURES på Arbetsförmedlingen i Kalmar finns med som stöd och råd. Därför är den transnationella delen av förstudien en stark faktor.

- Hur ska ni göra en problem- och behovsanalys med tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp?

Målgruppen för den framtida projektansökan är personer som står utanför arbetsmarknaden så som: ungdomar, personer över 50 år, personer med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund och kvinnor. Personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden har ofta svårt att ta sig ur sin arbetslöshet och sitt utanförskap av egen kraft. Befintliga statliga organisationer erbjuder inte alltid en skräddarsydd modell för att hjälpa den enskilde individen vidare i livet både vad det gäller personlig utveckling och kompetensutveckling, vilket leder till att några individer hamnar i utanförskap och får det allt svårare att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden av egen kraft.

En problem- och behovsanalys har börjat göras genom det tidigare arbete som involverade projektägare har genomfört inom området. Denna kommer att fortsätta i förstudien genom att intervjuer och analyser kommer att utföras med nuvarande projekt samt några deltagare för att hitta orsaken till problem att etableras på arbetsmarknaden för målgruppen i fråga. Vi kommer också att vända oss mot tyska organisationer som också jobbar med denna problematik för att se vilka erfarenheter och lösningar de hittat på problemen och vilka loklala behov som kan bemötas med tyska arbetssätt.
Dessa kartläggningar av svenska och tyska projekt för att hitta problem och behov är viktig för att vi ska kunna jobba vidare och hitta en best practice. En resa till tyskland kommer att genomföras för att på plats analysera deras projekt.


- Hur ska ni ta fram en omvärldsanalys kopplad till förstudiens tema och målgrupp?

Genom förstudien ska best practice hittas genom att i ett första steg kartlägga tidigare forskningsmaterial och utvärderingar på området. Eftersom en mycket individuell lösning i projektform redan finns i Tyskland, kommer förstudien att ta del av informationer även därifrån. Viktigt kommer att vara att sammanföra all information och skräddarsy en lösning för en svensk regional modell som tar hänsyn till nationella och regionala svårigheter och problem. Vi kommer även att vara i kontakt med och hämta goda exempel från andra framgångsrika ESF-projekt och organisationer, bland annat KRUT.

Strategin för förstudiens upplägg och arbete kommer att göras baserat på behovs- och problemanalysen i samarbete med ovan nämnda organisationer, projekt och intressenter.

När förstudien har kartlagt alla möjligheter och hinder och arbetat fram lösningsförslag på hur ett långfristigt framgångsrikt koncept för ett projektgenomförande skulle kunna se ut, kommer en vidare ansökan till ESF genomföras för själva projektgenomförandet.

Målsättning

- Ange förstudiens långsiktiga mål

Att finna ett best practise för att arbeta med transnationalitet och målgruppen och skapa en ansökan till ESF för att jobba med detta. Vi vill förstärka målgruppens ställning och trygghet på arbetsmarknaden genom att hitta lösningar och individanpassade projekt för dessa.

Målgruppen för den framtida projektansökan är personer som står utanför arbetsmarknaden så som: ungdomar, personer över 50 år, personer med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund och kvinnor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

- Hur kopplas era slutsatser till behov, mål, tillgänglighetsarbete och verksamhet?


Projektet ökar kunskapen genom att bl a ta del av tidigare forskning och studier på området och genom att skräddarsy lösningar för ett deltagande i framtida projektgenomförande. I Tyskland praktiserar man redan hjälp till personer med funktionsnedsättning så dessa kan delta i projektgenomförandet. Dessa initiativ bör studeras och användas som best practice för förstudie och framtida projekt.

Våra slutsatser av behov, mål och tillgänglighetsarbete kommer att integreras och ligga till grund för det projekt vi kommer ansöka om baserat på denna förstudie. Baserat på de behov som upptäcks i förstudien som finns för personer med funktionsnedsättning kommer vi att ta reda på de lösningar och budgetanpassningar som måste göras för att dessa ska kunna ta del av projektet som vi kommer ansöka om. Verksamhetens strategi kommer att ta hänsyn till individuella behov hos personer med funktionsnedsättning.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller ett starkt transnationellt samarbete. Själva syftet med projektet är baserat på transnationalitet. Inspirationen för projektet kommer från Tyskland och det är med Tyskland som mycket samarbeten kommer att ske. Kunskapsutbyte kommer även att ske med Polen, Spanien och England via redan etablerade samarbeten.

Tyskland har Europas lägsta ungdomsarbetslöshet. En del av detta tror vi beror på satsningen på IdA, därför vill vi titta på hur detta kan gynna den svanska arbetsmarknaden. Tidigare genomförda projekt inom ramen för Ida i Högsby har visat att det finns mycket att vinna av att låta deltagare åka utomlands. Samtidigt som deras ansvarstagande och självkänsla ökar, stärks deras kompetens och formella meriter. Det, i sin tur, gör att de blir mer attraktiva och lättare får jobb. Förför det är så kommer vi att analysera under förstudien i relation till regionala och lokala projekt.

Vi kommer under förstudien att fortsätta jobba med att förankra och utöka den transnationella apekten på regional och lokal nivå inom de intressenter som vi arbetar med.

Samarbetspartners

  • Kumulus

Kommun

  • Hultsfred
  • Högsby
  • Mönsterås
  • Nybro
  • Torsås
  • Västervik