Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Inställning - omställning - anställning

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHansa Utbildning AB
KontaktpersonElsy Johansson
E-postelsy@hansautbildning.se
Telefonnummer0498-205082
Beviljat ESF-stöd5 979 105 kr
Total projektbudget16 024 245 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2011-01-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektets målgrupp är 100 personer boende på Gotland vilka uppbär försörjningsstöd från Socialförvaltningen.
Målsättningen är att genom riktade insatser skall minst 50 individer uppnå egen försörjning helt eller delvis.


Bakgrund

Inom socialtjänsten på Gotland finns i nuläget ca 300 personer inskrivna i åldrarna 18-64 år vilka uppbär försörjningsstöd.

För gruppen 18 - 24 år erbjuder ej längre kommunen något stöd (avvecklades under 2007), ungdomarna är numer hänvisade till Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen.

Merparten i nämnda grupp uppbär inte A-kassa samt anses ha någon form av funktionsnedsättning. De har ej tillräckliga individuella resurser för att på egen hand söka arbete och klarar därigenom inte Arbetsförmedlingens arbetssätt, dvs att på egen hand söka jobb.

Socialförvaltningen har ej resurser att utveckla nya arbetssätt som skulle kunna stödja målgruppen i att hitta egen försörjning.

Syfte

Att individen genom projektets stödinsatser skall finna varaktig egen försörjning helt eller delvis.
Att individen (efter bedömning av handläggare) sätts i omedelbar aktivitet som riktar sig emot egen försörjning (innovativt).
Att kartlägga individens färdigheter, kunskaper, erfarenheter, intressen och upprätta individuella handlingsplaner med inriktning mot egen försörjning.
Att individerna får träna och utveckla sig i reell arbetsmiljö.
Att stärka individens självförtroende och självinsikt och därigenom stärka individen att fatta egna beslut som påverkar dennes framtid i positiv riktning.
Att pröva metoder och arbetssätt som på ett effektivare sätt leder mot egen försörjning samt att dessa metoder och arbetssätt implementeras i myndigheternas ordinarie verksamhet.

Målsättning

Att minst 50% av projektdeltagarna (100st under 2 år) vid projektets slut, helt eller delvis, har egen försörjning.
Att berörda myndigheter infört nya effektivare arbetssätt uifrån projektets utvärderade erfarenheter coh resultat.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hansa Utbildnings lokaler är centralt belägna på Bredgatan i Visby, ca 5 minuters gångväg till/från busshållplats. Parkering finns i anslutning till lokalerna samt inom 3 minuters gångväg. I lokalerna finns hiss, handikapptoaletter samt övriga utrymmen är anpassade till funktionshindrade.
Förtydligande inkommit den 4 nov 2008.
För att säkerställa att personer med funktionshinder ska kunna ta del av information och kunna kommunicera med projektet finns en ekonomisk beredskap både i kostnaden för material under information/marknadsföring samt avtalat med konsulterna och finns därmed med i konsultkostnader. Vi är relativ vana med att anpassa oss efter olika typer av handikapp då vi haft flera utbildningar riktade mot dessa. Innan vi vet vilka handikapp vi kommer att mötas av är det dock svårt att ange vilka resurser som behöver sättas in. Vi brukar ha nära kontakt med hjälpmedelcentralen, syn- och hörselskadades förbund som hjälper till med vilka typer av hjälpmedel som finns att tillgå och hur de bäst anskaffas. Lokalerna är anpassade med bla trapphiss för rullstolar, samt höj och sänkbara bord mm.

Jämställdhetsintegrering

Projektet inriktar sig på varje individ och dess egna förutsättningar samt anpassas därefter. Varje enskild individ fattar sina egna beslut. Man får stöd i att se olika alternativa utvecklingsmöjligheter men man väljer själv och stöttas sedan i sina val.
Projektet kommer att uppmuntra till diskussioner kring kvinnor och mäns olikheter, olika förutsättningar, orättvisor etc.

Samarbetspartners

  • Försäkringskassan Visby

Kommun

  • Gotland