Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Industri-Porten

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonClaes Pierrou
E-postcpu@vastervik.se
Telefonnummer0706099189
Beviljat ESF-stöd1 338 766 kr
Total projektbudget3 390 791 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

INDUSTRI -PORTEN koordinerar,
dels förstärkning övergången gymnasium-yrkesliv för dem som riskerar att bli arbetslösa, - dels öka tillgången på arbetskraft till teknisk sektor. Syfte: öka anställningsbaheten bland ungdommar. Mål minst 70% av deltagarna får arbete eller fortsätter att studera.

Bakgrund

Allför hög ugdomsarbetslöshet
Svårt att rekrytera kompeten personal
Generationsskifte på gång
Gemensamt intresse från kommunen och näringsliv
Förankring av koncept har skett enligt följande, Västerviks företagrgrupp består av 100 ledande företagi kommunen, Teknikföretagen, Arbetsmarknadsgruppen/AF, på facklig nivå med mycket positiva gensvar.

Syfte

Syftet med projektet är att minska ungdomsarbetslösheten och underlätta övergången från skola till arbetsliv genom samverkan mellan kommun och näringsliv. Det centrala verktyget är kunskpsförstärkning och yrkesintrofduktion till arbetsmarknaden.
Efter genomgång hos Arbetsförmedlingen kan vi konstatera att ungdomsarbetslösheten direkt efter gymnasiestadiet är högt över riksgenomsnittet. Ungdomsarbetslösheten i Västervik är oroande. På politisk nivå har man prioriterat åtgärdr i kommunens strategiska plan i syfte att minimera ungdomsarbetslösheten.
Näringslivet har - och då särskilt teknikföretagen - ett synneligen påtagligt rektyteringsbehov de kommande åren samtidigt som ungdommars initiala intresse för industrin är ljumt.
Den oroande ungdomsarbetslösheten är således inte bara ett kommunalt problem utan ett gemensamt samhällsprobelm där alla parter kan bidra utifrån olika förutsättningar. Därför har näringslivet engagerat sig på bred front i detta projekt.
Projektet INDUSTRI-PORTEN skall betraktas som ett utbildnings- och introduktionspropjekt för att underlätta steget från skola till yrkesliv.

Målsättning

Projektets målsättning är att minst 70% av deltagarna skall få arbete eller påbörja studier.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Medverkande företag i detta projekt poängterar att tillgänglighet liksom mångfald är centrala uppgifter i syfte att motverka unanförskap och samtidigt berika personalsammansättningen. Den positiva HR-profilen hos medverkande företag omfattar alla som vill bidra till industrins hållbarhet och tillväxt.
I konkreta termmer kan vi beskriva att
utbildningslokal är modernt utrustad med hörslinga, hiss och handikapptoalett rör rörelsehindrade
modern anpassningsbar data miljö
avskärmningsanordningar för elöverkänsliga
alternativa menyer för allergiker
På arbetsplatserna är förutsättningarna olika beroende på vilken verksamhetsinriktning man har, men ändock har till ex. aktuell plastindustri investerat i vacuum-injicering, vilket gör arbetsmiljön attraktiv för känsliga personer.
En rad intressanta funktioner har identifierats och tiollgängliggjorts för rullstolsburna. Automatiska dörrar, tröskelfria passager och avpassade arbetsbord för bland annat syning finns inom gruppen.
Eftersom projektet och dess innehållsprogram omfattar möten med företagets olika funktioner och kompetenser ger detta deltagarna en suverän möjlighet att själva söka sig till verksamhetsområden där man känner stäörst tillfredställelse och där den egna påverkan kan utforma den individanpassade arbetsplatsen.
Handledaruippdraget på respektive företag innefattar även ett professionellt bemötande och ett kommunikativt utvecklat språk.
Endast kunskaper och intresse är avgörande för tillgängligheten.

Jämställdhetsintegrering

Efetersomflickor/kvinnor är underrepresenterade i flertalet industriföretag är särskild omsorg och förankring lagd vid informations- och introduktionsfasen. Företagen har med sina handledare ett riktat uppdrag att med utbildarna ge flickor en stabil plattform för sin introduktion på teknikområdet.
Intressanta och framgångsrika kvinnor i industriella miljöer engageras som mentorer/handleare.
Den indudtriella miljön genomgår en drastisk modernisering och bilden av den tunga, smutsiga och påfrestande fabriken är historia.
Allt fler kvinnor ikläder sig ledande befattningar på olika nivåer i industrin och de kvinnliga team-ledare, lagledare eller arbetsledare operativ nivå, som blir aktiva i detta projekt har som en naturlig uppgift att säkerställa jämställdheten på arbetsplatsen.

Transnationellt samarbete

Internationella avstämmningar är påkallade,
- dels när det gäller näringslivets engagemang och effekten därav
- dels - och kanske främst - avseende den metodiska kunskasöverföringen i arbete (Knowledge Transfer), där detta projekt INDUSTRI - PORTEN öppnar dörrarna för ett kunskapsflöde mellan generationer för ökad anställningsbarhet. Italien (T6, www.t-6.it) och Litauern (College Of Social Science, www.klsmk.lt) är informerade om vårt koncept och önskar följa och få del av våra erfarenheret.

Medfinansiärer

 • Kommunledningskontoret

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult