Logotyp på utskrifter

Implementering Oden Företagspark d nr 2010-3030011 - arbetssätt och metoder

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonMichael Anderberg
E-postmichael.anderberg@vaggeryd.se
Telefonnummer0370-78612
Beviljat ESF-stöd795 008 kr
Total projektbudget795 008 kr
Projektperiod2014-02-03 till 2014-11-28
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Oden Företagspark var ett projekt delfinansierat av Europeiska Socialfonden under perioden 2010-08-02--2012-10-31 med målsättningen att starta Arbetsintegrerade sociala företag i Vaggeryds kommun. Företag i form av ekonomiska föreningar där medlemmarna styr sin verksamhet och efter att ha uttryckt sina idéer tog och vid nystart tar aktiv del i skapandet och förverkligandet av företagandet. I arbetet med arbetsintegrerade sociala företag är många intressenter involverade, myndigheter såväl som arbetssökande.
Implementeringsarbetet måste involvera alla dessa grupper/samhällsfunktioner vilket medför att regelverk, samarbetsformer måste ses över . Arbetet kommer att bedrivas i form av work shops och erfarenhetsutbyte. Vårt mål är att skapa medvetenhet inom myndigheternas organisationer om arbetsintegrerade sociala företags förmåga att skapa arbetsplatser, meningsfull vardag etc. för personer som står långt från arbetsmarknaden och därmed öka dessas självkänsla och självmedvetenhet.

Bakgrund

Oden Företagspark (dnr: 2010-3030011) var ett projekt delfinansierat av Europeiska Socialfonden inom PO2 under perioden 2010-08-02--2012-10-31 med målsättningen att starta Arbetsintegrerade sociala företag i Vaggeryds kommun. Företag i form av ekonomiska föreningar där medlemmarna styr sin verksamhet och efter att ha uttryckt sina idéer tog och vid nystart tar aktiv del i skapandet och förverkligandet av företagandet. Nutek har en gång definierat sociala företag (obs. i terminologin används både beteckningen "sociala företag" och dels "arbetsintegrerade sociala företag") på följande sätt: "... binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster" samt "driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum."
I arbetet med arbetsintegrerade sociala företag är många intressenter involverade: Försäkringskassan, Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, Näringslivsrådet/avdelningar, Kommunledningskontoret, Arbetssökande med och utan funktionshinder men med lång väg tillbaka till arbetsmarknaden. Implementeringsarbetet måste involvera alla dessa grupper/samhällsfunktioner vilket medför att regelverk, samarbetsformer måste likriktas och arbetet få en naturlig ingridiens av "starta eget" som en hjälp på väg in eller tillbaka till arbetsmarknaden.
Begreppet sociala företag uppfattas också olika av olika grupper arbetssökande och företagsledare. Ett exempel är när en man kom till oss och ville starta eget tillsammans med några vänner, samtliga hade olika typer av funktionshinder. Vi föreslog socialt företagande men han reagerade omedelbart med orde: "Nej inte en dag mer hos socialen, det är därför jag vill starat företag för att klara mig själv".
Att förändra i befintliga organisationer kan vara känsligt under pågående verksamhetsprojekt d.v.s. när huvudprojektet löper. Vi har hört kommentarer av typen: "Varför ska de komma och ändra vårt arbetssätt, det är bättre de sköter sitt lilla projekt".
Projekt "rör alltid om i grytan", men har svårt att skapa längre förändringar i en organisation och/eller arbetssätt. Alla de innovativa idéer som fanns vid projektstart och vid projektplanering stoppas ofta effektivt av en osynlig mur i respektive organisation. Projektet krockar med "vardagens rutiner och arbetsflöde" och har svårt att få idéerna att komma över den osynliga organisatoriska muren.
Vi måste lyckas åtgärda den ev. strategibrist som finns hos oss och övriga myndigheter gällande denna fråga , vidare bristen på förankring om vad arbetsintegrerade sociala företag står för, och logikkrocken mellan att utveckla och att utföra.
Att som nu få möjligheten att implementera arbetssätt och rutiner för "starta eget" som gör att många i samverkan kan skapa sig verksamhet, arbete och på sikt en försörjning är mycket bra, då vi tror att "spänningar mellan pågående löpande projekt och dagliga rutiner" kan bli mindre. Ett väl genomfört implementeringsarbete "får med sig de personer som känner att förändringar som jobbiga" på ett enklare och smidigare sätt.

Målsättning

Att öka antalet arbetsintegrerade sociala företag i regionen och kommuen för att kunna bereda fler personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, anställning, sysselsättning, prova på platser, rehab-träning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Allt vårt arbete kommer att ske i lokaler som är anspassade till funktionshindrades möjligheter att ta del av verksamheten.
Verksamheten arbetsintegrerade sociala företag är öppna för alla precis det som också gäller projektorganisationen och projektledningen.

Transnationellt samarbete

Inga

Samarbetspartners

  • Af Jönköping
  • Arbetsförmedlingen Vaggeryd
  • Kommunledningskontoret
  • Lokalt Försäkringscenter Jönköping-Värnamo
  • Vaggeryds Näringslivsråd KB

Kommun

  • Jönköping
  • Vaggeryd
  • Värnamo