Logotyp på utskrifter

INUNG- inkludera unga

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareProjektor Ideell förening
KontaktpersonChristina Gutiérrez Malmbom
E-postchristina.gutierrez-malmbom@gepardenproduktion.se
Telefonnummer0761-85 91 69
Beviljat ESF-stöd501 046 kr
Total projektbudget501 046 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Förstudien skall genomföras för att samla kunskap, erfarenhet och metoder från en mängd olika aktörer som är delaktiga i arbetsmarknaden eller bristen på arbetsmarknad för unga i Småland. Vi har valt ut ett antal kommuner för att begränsa oss geografiskt men ändå gå över länsgränser.
Vi vill även hitta en region i annat EU-land att samverka med för såväl jämförelse som ökad förståelse för vad som kan bidra till rörlighet inom unionen.

Bakgrund

Geparden Produktion Ekonomisk Förening är ett arbetsintegrerande socialt företag vars affärsidé är att ta tillvara varje människas förmåga till 100%. Vi har vidareutvecklat en metod från Venezuela, "El sistema" och erbjuder rehabilitering, sysselsättning och utveckling för personer som står långt från arbetsmarknaden, har olika funktionsnedsättningar eller bara hamnat i lång arbetslöshet. Hos oss är man med och producerar scenkonst i form av scenografi, kostym och teknik.
Vi vänder oss i första hand till målgruppen unga mellan 16 och 29 år även om vi har en och annan person i vår verksamhet som är äldre. Vi är nu inne på vårt andra verksamhetsår och har lärt oss en del sedan start. Bl.a. har vi samarbetat mycket nära med ESF-projektet "Framtid Kronoberg" och haft en hel del deltagare som kommit därifrån. Vi är leverantörer till Arbetsförmedlingen av både sysselsättningsplatser och jobbcoaching och underleverantörer inom etableringslotsverksamhet åt ett företag som heter NEEM. Vårt företag föddes ur ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden, Teater Respekt som startade i juni 2011, där vi har arbetat fram metoden.
Vi har under resans gång sett hur viktigt det är med samverkan mellan olika aktörer. Det gäller Arbetsförmedling, privat näringsliv, kommuner, skola och olika ideella organisationer. Vi har byggt upp ett bra samarbete med många men vill vässa det ytterligare genom att göra en förstudie där vi inventerar vad det är som fungerat bra och var framgångsmetoderna finns. Eftersom vi är ett arbetsintegrerande socialt företag behöver vi också studera hur vi kan samverka med andra inom den s.k. sociala och/eller kooperativa sektorn. I vår vardag, där vi möter och jobbar med våra deltagare, har vi tyvärr inte tid och råd att göra en mer strategisk inventering.
Det ankommer inte på oss att vara den drivande parten i ett större projekt inom länet eller regionen men vi är helt klart en viktig aktör som har hittat en modell som kan vidareutvecklas. Hos oss har hittills mellan 50 och 60% av våra deltagare lämnat oss och gått vidare till antingen reguljära studier eller arbete/eget företagande. Det finns inte en lösning på problemet med att en stor grupp unga som står utanför arbetsmarknaden men vi tror att den här förstudien kan ge andrum och möjlighet att hitta andra att samverka med i ett större projekt där vi drar åt samma håll. Vår pusselbit i detta är den metod vi använder och vi tror att den kanske kan vidareutvecklas tillsammans med andra och bli ett verktyg bland många för att skapa en arbetsmarknad där vår framtid, nästa generation, lättare integreras.

Målsättning

Att fler unga i Småland och Sverige får arbete och kan försörja sig och bli delaktiga i samhället.
Att myndigheter, företag och civilsamhälle samverkar på effektivast möjliga sätt för att inkludera unga människor i arbete och samhällsliv.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi arbetar i vår ordinarie verksamhet med personer med funktionsnedsättning, främst inom det psykiska och neuropsykiatriska området. Detta är en del av vår affärsidé och om vi lyckas hitta samarbetsparter att gå vidare med tar vi med oss vår kunskap och kommer att arbeta för att tillgängligheten för funktionsnedsatta individer ökar.
I den tekniska plattform som skapas för att sprida och lära av vad som framkommit i förstudien skall särskild vikt läggas vid tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Vi kommer att tillämpa de råd och anvisningar som finns att inhämta bl.a. via Handisam.

Transnationellt samarbete

Vi vill gärna hitta en partner i ett annat EU-land, dels för att kunna jämföra men också för att samverka inom EU. EU:s olika länder har olika lagstiftning och arbetsmarknads- och näringspolitik men bara genom att öka kunskapen om detta kan vi bättre förstå och ta tillvara styrkor inom unionen. Vår arbetsmarknad är dessutom rörlig och gruppen ungdomar är den mest rörliga på arbetsmarknaden. I dagsläget har vi ingen partner men vi tänker oss att under förstudien leta efter en sådan och söker därför lite medel för att kunna resa till en partner och även för att kunna bjuda in en ev. partner till Småland.

Kommun

  • Alvesta
  • Lessebo
  • Ljungby
  • Nybro
  • Uppvidinge
  • Värnamo
  • Växjö
  • Älmhult