Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Högmossestugan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareABF Jönköpings län
KontaktpersonMichael Lindberg
E-postmichael.lindberg@abf.se
Telefonnummer036-306198
Beviljat ESF-stöd142 324 kr
Total projektbudget189 824 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att undersöka möjligheterna för att starta ett utvecklingscentrum i Högamossestugan i närheten av ett naturreservat. Stugan kommer förhoppningvis att bli en ny miljö för lärande, där hållbar utveckling, natur och kultur kommer att integreras.

Bakgrund

Öxnehaga och Huskvarna är områden som i högre grad än andra karaktäriseras av arbetslöshet och ohälsa. Vidare samsas många olika nationaliteter i området. Det finns ett behov av nya arenor för att skapa kontaktnät, utbildning och kompetenshöjning. Genom att skapa ett utvecklingscentrum i Högamossestugan tror vi att flera människor som står utanför arbetsmarknaden kan skapa möjligheter för framtiden.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att skapa fördjupad dialog med målgrupperna och utarbeta noggrant anpassade aktiviteter för ett kommande projekt. Det kommande projektet ska syfta till rehabilitering genom kultur och naturupplevelser, genom att integrera arbete med hållbar utveckling i verksamheten i stugan. Vidare ska de framtida deltagarna beredas möjlighet att skapa fortsatt verksamhet i stugan, exempelvis i form av ett kooperativ, ekonomisk förening eller annat. Stugan med den tillhörande tomten ligger i utkanten av ett reservat med möjlighet till verksamhet inom odling, trädgård, hantverk, slöjd med mera. Syftet är vidare att undersöka potentiella samarbetsparter (såsom kommun, arbetsförmedling, myndigheter, föreningsliv).

Målsättning

Målet är att identifiera konkreta behov hos 20 framtida deltagare och inleda samarbete med fem nya parter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Stugan kommer att i högsta möjliga mån vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

Samarbetspartners

  • Öxnegården

Kommun

  • Jönköping