Logotyp på utskrifter

Grön omsorg förprojektering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLRF i Jönköping
KontaktpersonEva Engström
E-posteva.engstrom@lrf.se
Telefonnummer036-34 62 06
Beviljat ESF-stöd565 608 kr
Total projektbudget565 608 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-10-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Behov finns bland företagare inom de gröna näringarna att utveckla företagsidéer och koncept inom Grön omsorg (GO)
Möjligheten att kompetensutveckla ökar företagets felxibilitet och möjlighet att möta marknadens efterfrågan
Kommuner visar intresse för GO och söker kontakt med dessa företagare

Bakgrund

BAKGRUND
Grön omsorg
Det finns ett stort intresse bland företagare och entreprenörer att utveckla företagsidéer och koncept inom Grön omsorg.
Man ser möjligheter att som företagare bredda sin kunskap och sitt företags felxibilitet för kunna möta förändringarna inom de gröna näringarna samt möta upp till kunden och marknadens efterfrågan.
Många företag står också inför generationsskiften och ser Grön omsorg som en möjlighet för den nya generationen att fortsätta att bedriva verksamhet i företaget.


Det finns också ett stort intresse hos flera kommuner att komma i kontakt med dessa företagare för att på sikt kunna finna möjligheter till samarbete.
Kommunerna har ansvar för bland annat ungdomar som står långt från arbetsmarknaden samt personer inom psykiatrin och kommuners dagverksamheter. Man kan se att dessa personer skulle kunna utvecklas och ta stegen till ett mer aktivt liv med förhöjd livskvalité genom att delta i verksamheter som bedriver Grön omsorg. Man ser också att man via dessa verksamheter övar sig i att närma sig arbetsmarknaden och ökar därmed möjligheten till självförsörjning.

Under hösten 2008 har en Kartläggning kund/marknad inom Grön omsorg och Grön Rehabilitering gjots av LRF i Jönköpings län. Kartläggningen syftar till att se om det finns en efterfrågan från kunden (kommunen, landsting, AF mfl) att upphandla tjänster från privata aktörer och vilken betalningsvilja det finns. Man har också frågat vilken kompetens och vilka krav man ställer på företag som erbjuder koncept inom Grön omsorg.
Resultatet av kartläggningen har blivit över förväntan positivt och flera kommuner vill komma i kontakt med företag eller få mer information om hur ett samarbete med dessa företag skulle kunna se ut.

Via tidigare träffar som har arrangerats i Jönköpings län riktade till personer med intresse av Grön omsorg/rehab har ett nätverk byggts upp med ett 100-tal personer. I övriga delen av Småland vet man (via LRF i Sydost och LRF riks) att det finns ett stort intresse, man har däremot inga registrerade nätverk eller listor på intresserade företagare.
Projektledaren för kartläggningen har inte heller gjort besök på kommuner i övriga Småland, men med det 100% intresse som visats hos de kommuner som besökts så kan man förvänta sig ett liknande intresse i resterande del av regionen.

En stor del av de anslutna företagarna och entreprenörerna i befintliga nätverk är kvinnor.

Handikapporganisationer har intervjuats i kartläggningen och ser mycket positivt på att kunna göra valmöjligheter inom Grön omsorg.

PROBLEM ATT LÖSA

Företagare söker utbildning och kunskap som kan hjälpa dem att utveckla koncept som kan öka flexibilieten i befintliga företag för att kunna tillmötesgå den efterfrågan som finns från kund och marknad och på så sätt stärka företagets möjligheter att överleva.

För att kunna bedriva verksamhet inom Grön omsorg behövs kunskap om vårdinsatser, lagar och regler, upphandling man måste lära sig vilka krav som ställs på den anläggning som verksamheten skall bedrivas på.


Kommmuner och andra aktörer inom vård och omsorg har behov av att komma i kontakt med företagare som planerar verksamhet inom Grön omsorg.


OMSTÄLLNINGSBEHOV
Företagare och entreprenörer söker kunskap för att kunna införa Grön omsorg i sina företag.
Kommuner söker information om möjligheter att upphandla eller införa Grön omsorg i sina omsorgsverksamheter.


MÖJLIGHETER

Företagare som utvecklat sina företag, ökar möjligheten att fortsätta driva sin verksamhet som i nuvarande skick kanske inte är tillräckligt lönsam, företaget kan expandera och i vissa fall ha behov av att anställa ny personal.
Kommuner får fler utförare av stöd- och omsorgstjänster och omsorgstagaren får fler valmöjligheter.
Kommunerna får med andra ord möjlighet att erbjuda omsorgstagare valmöjligheter enligt riktlinjerna för valfrihetssystemet (LOV)

Handikapporganisationer kan i förprojekteringen (och i ett genomförandeprojekt) vara med och påverka och dela med sig av sina erfarenheter för att man på bästa sätt skall forma koncept inom Grön omsorg.

Syfte

Förprojekteringen syftar till att

Göra en kartläggning av företag och entreprenörer inom området Smålans och Öland som har intresse av att skapa koncept inom Grön omsorg.

Ta fram förslag på koncept tillsammans med företagare samt inventera vilka behov (vilken kompetens saknas) företagaren har för att kunna genomföra sina idéer.

Göra en kartkläggning av de kommuner och andra aktörer inom vård och omsorg som har intresse av att få information om Grön omsorg eller få kontakt med företag som etablerar verksamhet inom Grön omsorg.
I den färdiga kartläggningen har företagare i endast fem kommuner i Jönköpings län kontaktats. Det goda resultatet har spridits, vilket har genererat förfrågningar från företagare från hela regionen att man vill ha samma process genomförd där också.
Det som tillkommer extra är alltså att kartläggningen genomförs i hela Småland och på Öland.
Faktadelen i kartläggningen gällande förutsättningen för grön omsorg gäller ju för hela regionen, vad man inte vet är vilka företagarna är som har intresse av grön omsorg (vi vet bara att dom finns) samt vilka kommuner som är intresserade av att ta del av informationen och i ett genomförandeprojekt komma i kontakt med dessa företagare. I kartläggningen påtalas vikten av att kommuner och aktörer får direktinformation om vad grön omsorg är för något.


Göra en översikt av kommunernas behov.

Skapa förutsättningar för att aktörer inom vård och omsorg får fler valmöjligheter att aktivera omsorgstagare med hjälp av olika koncept inom Grön omsorg. Med fler valmöjligheter ökar potentialen att föra omsorgstagaren närmare arbetsmarknaden samt öka livskvalitén för deltagarna.

Att söka samverkanspartners, till exempel handikapporganisationer, aktörer inom utbildningssektorn mfl som kan tillföra projektet kunskap och erfarenhet.

Att på sikt skapa nätverk för företagare med intresse av Grön omsorg.

Målsättning

MÄTBARA PROJEKTMÅL

En inventering av intresserade företagare och entreprenörer i området Småland och Öland som är intresserade av att utveckla sig och sitt företag inom Grön omsorg
Vårt mål är att komma i kontakt med minst 80 företagare i varje län.

Ta fram ett första förslag på kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med företagaren.

Formulera en behovslista samt söka alternativ för att lösa behovet, till exempel vilken rådgivning/kunskap/utbildning behövs för att företagaren skall kunna forma en säker verksamhet som uppfyller de krav som myndigheter ställer för dylik verksamhet.

Besöka samtliga 33 kommuner i Småland och Öland för att informera om Grön omsorg samt notera vilket intresse kommunen har för att fortlöpande få mer information och kontakt med företagare.

Söka kontakta med tänkta samverkanpartners till exepmel handikapporganisationer, AF, försäkringsbolag mfl för att etablera ett framtida samarbete.

Göra en förfrågan bland de deltagande företagarna vilka som har ambitionen att delta i ett genomförandeprojekt.
Vårt må är att ca 20 företagare i varje län visar ett seriöst intresse och har möjlighet att gå vidare.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen kommer kontakt att tas med handikapporganisationer och andra organisationer med kunskap om funktionshinder för att på bästa sätt för in kunskap om tillgänglighet i förarbetet för att projektet och dess deltagare ska kunna omsätta sina kunskaper i ett genomförandeprojekt och i de blivande företagen inom Grön omsorg.

I förprojekteringen kommer kunskap om tillgänglighet att inhämtas för att på bästa sätt kunna möjliggöra ett deltagande av alla med intresse för grön omsorg. Kontakt tas med branschorganisationer för funktionshinder och personer med erfarenhet inom vård och omsorg på t ex någon kommun.
Under förprojekteringen kommer också de företagarna som är intresserade av att delta i ett genomförandeprojekt att få frågor om hur de ser på tillgängligheten i förprojekteringen och i det planerade genomförande projektet. Om det finns det funktionshinder/nedsättningar som gör att det begränsar kompetensutvecklingen av det egna företagandet eller förhindrar möjligheten att vara med på framtida insatser eller i förprojekteringen så skall kunskap finnas för att möjliggöra ett deltagande.

Samarbetspartners

 • LRF Sydost

Deltagande aktörer

 • LRF Sydost

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult