Logotyp på utskrifter

GotKom - Gotländsk kompetensutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLövsta Landsbygdscentrum
KontaktpersonLennart K Persson
E-postlennart@lovsta.com
Telefonnummer0498-221629
Beviljat ESF-stöd418 220 kr
Total projektbudget418 220 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Gotland är bland de företagstätaste länen i landet med ca 7000 företag av vilka 1500 har minst en anställd. Även nyföretagandet är relativt starkt. Gotland har i jämförelse med riket många kvinnor som är företagare även om männen fortfarande dominerar. Trots de små företagen på den gotländska landsbygden just nu går relativt bra är deras förväntningar på framtiden mycket lågt ställda i jämförelse med riket. En ovilja att växa är det främsta tillväxthindret enligt undersökningen. Syftet med projektet

Bakgrund

Gotland är bland de företagstätaste länen i landet med ca 7000 företag av vilka 1500 har minst en anställd. Även nyföretagande är relativt starkt. Gotland har i jämförelse med riket många kvinnor som driver företag även männen fortfarande dominerar. Utbildning är en känd utvecklingsfaktor. Lika bekant är det att kompetensutveckling är ett eftersatt område just bland småföretagarna. Det främsta skälet är tidsåtgången och svårigheten att planera in utbildning utan att verksamheten och därmed lönsamheten påverkas alltför negativt. Det är till sist en fråga om prioritering men handlingsutrymmet är ofta knappt. Projektet vill skapa mötesplatser och program för att stimulera viljan att utvecklas samt tillhandahålla flexibel kompetensutveckling anpassad just till de små företagen/gruppernas behov och förutsättningar att delta. Mötesplatser, motivationsprogram och kompetensutveckling ska erbjudas i företagens/gruppernas närmiljöer och ska bidra till att skapa nya nätverk eller stärka och utveckla redan etablerade.

Syfte

Syftet med projektet som helhet är att bygga en hållbar struktur till stöd och inspiration för kontinuerlig kompetensutveckling främst för det lokala näringslivet på Gotland men också för den offentliga förvaltningen. Projektet riktar sig till småföretag på den Gotländska landsbygden, chefer såväl som anställda samt till den offentliga förvaltningens anställda och chefer.

Målsättning

En struktur för det interna lärandet i projektet föreligger.
Kunskaper kring det aktuella läget för arbetsmarknaden och näringslivet på Gotland är inhämtade.
Handledningsutbildning för analysdelen är genomförd för 5 handledare.
Deltagande företag har genomfört verksamhetsanalyser, 30 företag, 1,5 anställda 30 anställda.
Deltagande förvaltningar har genomfört versamhetsanalyser, 5 förvaltningar, 10 anställda, 50 personer.
Ett eller flera insatsområden inom problemområdet är konkretiserat inför planeringen av genomförande fasen.
Kompetens kring jämställdhetsintegrering och tillgänglighet är inhämtad av projektgruppen.
Behov av och utformning av mötesplatser är analyserade/beskrivna
Upplägg och innehåll i ett motivationsprogram är kartlagt.
Genomförandefasen är planerad och jämställdhetsintegreringen är säkrad.
Utvärderingar är genomförda och analyserade.
Deltagande parter har fått information om förprojekteringens resultat.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom samverkan med projektet Move-It tillförs kunskap och teknik för att tillhandahålla kompetensutveckling anpassad för människor med olika former av funktionshinder. I samband med att genomförandefasen planeras upprättas rutiner för att tillgänglighetsperspektivet genomsyrar arbetet.

Jämställdhetsintegrering

Deltagande företag/förvaltningar genomför verksamhetsanalyser. Efter genomförd analys gör varje deltagare en utvärdering av arbetet.

Transnationellt samarbete

Under förprojekteringen utformas ett benchmarkingutbyte mellan småföretag på den gotländska landsbygden och någon ort i Norge, norra Italien och Skottland. Det som ska studeras är hur man arbetar just med motivation till utveckling i allmänhet och med kompetensutveckling i synnerhet. Bland de samverkande parterna finns redan etablerade kontakter i dessa länder.

Samarbetspartners

 • Coompanion Gotland
 • Företagarna Gotland
 • Gotlands folkhögskola

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult