Logotyp på utskrifter

G-kraft

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAllbo Lärcenter
KontaktpersonErik Engsbråten
E-posterik.engsbraten@alvesta.se
Telefonnummer047215470
Beviljat ESF-stöd357 510 kr
Total projektbudget477 510 kr
Projektperiod2009-01-19 till 2009-04-24
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Alvesta kommun har en av landets lägsta arbetslöshet men för ungdomar så är arbetslösheten över 20 procent. Det finns ytterliggare tre grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden:
-personer med invandrarbakgrund
-äldre personer som har varit långtidsarbetslösa
-långtidssjukskrivna

Bakgrund

Allbo lärcenter ansökte om ett projekt som döptes till G-kraft. Detta projekt blev ej beviljat av olika anledningar. Efter en tids självrannsakan så kom vi fram till att det är bättre att ansöka om ett förprojekt inom samma område före själva projektansökan.

I detta kommunövergripande förprojekt vill vi betona denna kraft och den potential som finns i att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Samverkan på många olika nivåer, mellan kommunerna, mellan olika myndigheter, mellan privata aktörer och inte minst mellan deltagarna. Ytterst handlar det alltså om att i denna samverkan mellan människor finns det bara vinnare.

Anledningen till att Allbo lärcenter började fundera på ett nytt ESF-projekt är att det har givits många signaler om att det finns många grupper i samhället som har svårt att komma in på arbetsmarknaden trots den relativt sett låga arbetslösheten. Alvesta kommun har en av landets lägsta arbetslöshet men i åldern 16-24 år så är över 20 procent arbetslösa. Det finns ytterliggare tre grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och det är personer med invandrarbakgrund, äldre personer som har varit långtidsarbetslösa och personer som har varit sjukskrivna en längre tid.

Problemen/möjligheter som förprojektet ska lösa/utvecklas är:
Dimensionering av projektet storlek.
Förankring av projektet.
Skapa möjligheten till praktikplatser inom olika branscher.
Utvecklar samarbetet ytterliggare mellan kommunerna mellan olika kommunala förvaltningar samt med AF.
Skapa en flödesmodell för deltagarna. Där deltagarna går från arbetslöshet till arbete/studier/eget företag.
Skapa en schematisk modell för projektet.

Metoden för att lösa ovanstående problem och utveckla möjligheterna är att samarbeta över kommungränserna, privata och offentliga sektorn och mellan olika förvaltningar.

Motivet för ovanstående samarbete är att vi ej tror att en aktör i samhället kan lösa utanförskapet för projektets målgrupp.

Syfte

Undersöka/planera hur ett projekt ska utformas för att:

1. Skapa förutsättningar för att minska arbetslösheten hos grupperna:
-Ungdomar
-Personer med invandrarbakgrund
-Långtidsarbetslösa äldre
-Långtidssjukskrivna

2. Skapa förutsättningar för projektdeltagarna att starta företag.

3. Skapa förutsättningar för projektdeltagarna att gå vidare till studier.

Målsättning

Följande mål har skapats:
Skapa ett lärande klimat inför projektet. Med mer kunskap så har individerna fler möjligheter att bryta utanförskapet.

Skapa olika övningar för att öka självförtroendet hos individerna. Med ett starkt självförtroende är det lättare att bryta ett utanförskap.

Undersöka hur fler företag inom målgruppen kan skapas. Att starta eget företag är en möjlighet till att bryta utanförskapet.

Skapa kontakter med ett 50-tal företag som kan tänka sig att ta emot projektdeltagare under en praktikperiod och som har anställningsbehov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Allbo lärcenter ser tillgänglighet för personer med funktionshinder utifrå fyra integrerade delar:

Fysisk tillgänglighet
Innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen. Allbo lärcenter har genom åren haft många deltagare med funktionshinder. Vår erfarenhet är att deltagarna har klarat av studierna på ett mycket bra sätt trots sitt handikapp. Lokalerna väl anpassade för personer med funktionshinder. Följande resurser finns:
-handikappsanpassade toaletter
-hiss till alla plan
-inga trösklar in till undervisningslokalerna

Tillgänglig verksamhet
Handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Allbo lärcenter jobba med likabehandlingsplan, krisplan, mobbingplan osv.

Kommunikativ tillgänglighet
Möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Allbo lärcenter jobba hela tiden med att förbättra språkbruk och beteende som ska leda till goda relationer mellan människor oavsett funktionshinder.

Informativ tillgänglighet
Informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det kan t ex innebära att informationsmaterial behöver finnas på flera olika media. Allbo lärcenter har genom åren haft många studenter som har haft dyslexi. Därför finns tex den mesta litteraturen inläst på ljudskivor. Finns inte litteraturen inläst så ordna vi att den bli inläst.

Medfinansiärer

  • Allbo lärcenter

Samarbetspartners

  • ALMI företagspartner Kronoberg
  • Förvaltningen för Arbete och Välfärd
  • Komvux Älmhult
  • Lernia Utbildning Växjö

Kommun

  • Alvesta
  • Växjö
  • Älmhult