Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Friskare Arbetsliv

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSensia Småland AB
KontaktpersonBo Gahm
E-postbo.gahm@comhem.se
Telefonnummer08-7145555
Beviljat ESF-stöd518 721 kr
Total projektbudget518 721 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2009-03-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projekt Friskare Arbetsliv syftar till att få sjukskrivna att snabbare återgå till arbetet samt att utveckla nya arbetsformer och organisationsformer, vidga yrkesroller och utveckla ny kompetens och nya tjänster inom företagshälsovården. Projektägare är Anders Lindgren, Sensia Småland AB.

Bakgrund

En strukturomvandling pågår inom branschen för Företagshälsovård, som dels består av sammanslagningar av mindre enheter och uppköp dels i en ökad frivillig samverkan. Till detta kommer att Företagshälsovården kommer att få en utökad roll när det gäller att få anställda att återgå till arbetet snabbare genom att komma in tidigare i sjukskrivningsprocessen och ges möjligheter att bedriva sjukvård på liknande förutsättningar som ex. primärvården. De problem som finns inom branschen kan beskrivas enligt nedan:
-Okunskap hos företagskunder om hälsoeffekter
-Svårt att motivera förebyggande insatser hos kund
-Svårt få tillgång till ledning och chefer
-Svårt att bevisa värdet av FHV

-Otydlig image och profil på marknaden
-Avsaknad av behovsstyrd process
-För stort fokus på avtal
-Låg kompetens att presentera FHV

-Bristande kunduppföljning och styrning
-Låg bearbetning av bästa kunder
-Bristfällig hantering av beslutspåverkare
-Avsaknad av kundlönsamhetsmått
-Avsaknad av uppföljningsmöjlighet på kundnivå

-Olika aktörer som hanterar sjukskrivningsprocessen:
-Företaget och individen
-Försäkringskassan
-Landstinget
-Primärvården

-Hierarkisk indelning i yrkeskategorier inom vården
-Försvårar samverkan mot kundföretagen
-Svårt agera i team
-Hindrar framtagande och leverans av optimala kunderbjudanden

Sensia är ett nytt företag som bildats 2006 genom samgående mellan Kusthälsan och Lindengruppen med visionen att vara den marknadsledande leverantören av företagshälsovård i Småland, 12 enheter (samt Östergötland, 14 enheter). Totalt ca 260 anställda inom projektet som ansvarar för ca 80.000 kundanslutna personer i Småland.

Ambitionen är att vara en samarbetspartner som kan erbjuda kunden effektiva tjänster inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering samt att med ett välutvecklat verksamhetskoncept som grund skapa en kedja av effektiva företagshälsor.

Några av de viktigaste målen för Sensia framöver är hög leveranskvalitet samt volymtillväxt och expansion vilket kan uppnås genom ökad merförsäljning till befintliga, nöjda kunder samt genom hög kundnytta och leveranskvalitet.
Det finns ett behov i organisationen att introducera och använda ny teknik, bredda och modernisera yrkesrollerna, hitta vägar att samverka med Försäkringskassan, Landstinget, m fl samt att utveckla ny kompetens hos medarbetarna att hantera och utveckla kundrelationer och effektivitet i genomförande och uppföljning av kundleveranser. Vidare behövs nya tjänster utvecklas liksom första linjens sjukvård.
Några ideer som finns är bl a coaching av sjukskrivna samt friskvård via nätet.

Syfte

Avsikten med projektet är dels att utveckla nya former för samverkan med externa samarbetspartners samt Försäkringskassan och Landstinget för att möjliggöra en snabbare behandling av sjukskrivna och utveckla nya tjänster som effektiviserar arbetstagarens och företagets tillgänglighet till sjukvård och hälsovård dels att utveckla kompetensen hos deltagande individer och organisationer för att bättre kunna leverera effektiva arbetsmiljö, hälso- och sjukvårdstjänster.

Målsättning

Genom att utveckla och förbättra samverkan mellan olika aktörer inom vården ska ledtiderna för sjukskrivning och återgång till arbetet minska. Nya tjänster ska utvecklas som gör detta möjligt. Förprojekteringen ska klarlägga hur mycket snabbare sjukskrivningsprocessen kan bli framöver. Ett sannolikt mål kan vara mellan 30-50% minskning av ledtiderna från sjukskrivning till återgång i arbete. Bredare yrkesroller inom företagshälsovården möjliggör nya organisations- och arbetsformer och ger bättre förutsättningar för flexibilitet och rörlighet.
Gap-analysen i förprojekteringen ger underlag för preciserade kompetensmål att ha som underlag för genomförande av kompetensutvecklingsprojektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I planeringen av förprojekteringen ingår framtagande av rutiner för att säkra tillgängligheten för personer med funktionshinder. I genomförandet kommer begreppet funktionshinder att gås igenom och medvetandegöras.


Samarbetspartners

 • Föreningen Svensk Företagshälsovård
 • Lorensbergs Communication
 • Miljödata AB
 • Sensia Östergötland
 • Säkra Försäkringar
 • Wellnet AB

Deltagande aktörer

 • AB Eksjö Företagshälsovård
 • Företagshälsan Carlskrona AB
 • Företagshälsan i Jönköping
 • Företagshälsan Vetlanda
 • Sensia Hultsfred
 • Sensia Mönsterås AB
 • Sensia Småland AB
 • Sensia Västervik
 • Sävsjöortens Företagshälsovård
 • Tjust Rehab

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult